- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

                                      Søg efter arkivalier

På denne side kan du se nogle af de arkivalier, der ligger i arkivet.

Desuden er der avisudklip fra omkring 1970 og fremefter

Der kommer også en del avisudklip tilbage fra 1900

For at søge på siden brug CTRL og F

Finderup. Bogen ”Da landet lå øde” skrevet af 1. lærer Niels Jensen Finderup skole lærer fra 1979 – 1971 senere i Rækker Mølle Skolen
Rækker Mølle. Program vedr. Udgivelses reception bogen "Først til Mølle" 01 12 2006.
Bølling. Taksationer 1914
Bølling. 6 bøger fra Bølling sognebogssamling (Bibliotek)
Hanning. Sognebibliotek 1916 ----
Hanning. Sognebibliotek bindantal
Hanning. Sognebibliotek diverse papirer
Hanning. Sognebibliotek regnskabsbog 1943
Hanning. Sognebibliotek regnskabsbog 1955
Hanning. Sognebibliotek statistik og lånerfortegnelse
Hanning. Sognebibliotek udlånsstatistik
Flere sogne. Papirer vedr. Lokalarkivet
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Elly og Aage Vad Kongsholm og Mads Andersen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Haune og Ingeborg Rindom, Bodil Rasmussen og Edith Larsen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Krista Sørensen, Ella Andersen, Kirsten Pedersen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Mads Andersen, Anna Kirkegaard, Metha Tylvad og Agnes Jensen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 taler Mads Andersen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006. fra v. Viggo Villadsen, Haune og Ingeborg Rindom
Bundsbæk.artikkel om Rakkerspil . Ketty, Jeppe Kirkegaard. Bitten Smedegaard og Anne Lise Bollerup
Bølling. Artikkel om Hans Særkjær bliver Provst.1988
Flere sogne. 2 Herning aviser, 3 Ringkøbing amtstidende, 1 reklameavis Fjeldsted 1941
Flere sogne. 27 avisudklip samlet af Thea Karstensen 1982 – 1987
Flere sogne. Afskrift af gamle aviser
Flere sogne. Avisudklip 1993
Flere sogne. En del gamle aviser 1935 - 1945 mest om befrielsen
Flere sogne. Forskellige små avisudklip.
Flere sogne. Gamle Aviser
Flere sogne. Politikken 27. Sept. 1945 – berlingske tidende 11. Juni 1967
Flere Sogne. Skjern dagblad 1. 4. 1916 – 20. 10. 1936 – 11. 5. 1945 – 21. 4. 1947 – 5. 1. 1953
Flere sogne. Skjern Dagblad 27. Marts 1933
Flere Sogne. Skjern Købstads Tidende 31. 3. 1958.
Hanning. 19 avisudklip, dødsannoncer og nekrologer familierne Engholm, Bilberg og Gammeljord
Hanning. Artikkel om Hanning plejehjem modernisering 1988
Hanning. Avisudklip vedr. Tingager
Rækker Mølle. Avisudklip 1985 Anton Andersen og Chr. Langbo
Rækker Mølle. Kopi af Skjern dagblad 23/2 1974 om Rækker Mølle
Rækker Mølle. Kopi af Aarhus Stift. 1835 om Brand i Rækker Mølle
Rækker Mølle. Kopi af Aarhus Stift. 1836 ang bleg af Lærred i Rækker Mølle
Sædding. Avisudklip Sædding skole 1940
Sædding. Nekrolog Cenius Jensen
Bølling. Bogfortegnelse med love for Bølling Sognebogssamling 1917
Hanning. 2 Kataloger Hanning sognebogssamling
Hanning. Div. papirer fra skolebiblioteket og degnebolig
Hanning. Hanning sognebibliotek Katalog og tilvækst
Flere sogne. 2 bøger ”Rakkerne i Dejbjerg området” og ”1 Skjern drengs erindringer”
Flere sogne. Arkivnyt medlemsblad for støtteforeningen 2002 FF.
Flere sogne. Beskrivels af Lokahistorisk arkiv Holmgaard på besøg.
Flere sogne. Diasshow rund i de 4 sogne.
Flere sogne. Journal/Protokol for Lokalhistorisk Arkiv 1992 – 2016
Flere sogne. Lidt lokalhistorie og andet. Udgivet af eleverne fra 7. klasserne på Rækker Mølle Skolen 1974
Flere sogne. Lokalarkivet i nye lokaler + navneliste
Flere sogne. Lokalhistorisk arkivs logo tegnet af Anna lauridsen Hanning 2008
Flere sogne. Præsentation de 4 sogne.
Rækker Mølle. Flytning af lokalhistorisk arkiv fra Hanning til Rækker Mølle skolen sommeren 2014
Rækker Mølle. Program vedr. Udgivelses reception bogen "Først til Mølle" 01 12 2006.
Rækker Mølle. Regnskaber + diverse fra Lokalhistorisk arkiv 2000 – 2015,
Sædding. Avisudklip. Ja til arkiv for Sædding sogn
Vedtægter Lokalhistorisk arkiv og Støtteforening
Flere sogne. Forskelligt ang. Hanning, Sædding, Finderup og Bølling Havekreds Birkelund Plantecenter og Veteranbane
Skjern. Årsskrift Skjern Egvad museum 1995
Bundsbæk. Gamle Vestjyske Møller Bundsbæk Mølle Bog.
Bundsbæk. Kort over fredning ved Bundsbæk mølle sept. 1978.
Bølling. Optegnelse om Leen i 1885 - 95 fortalt af Hans Damgaard kopi Nationalmuseet
Flere sogne. Skjern Egvad museumsforening Årsberetninger
Sædding. Program for indv. af Søren Kirkegaard mindestue 03 06 1999
Bølling. Forskelligt avisudklip.
Bølling. Kopi af Riber Stifts og Adresse Avis Vedr Niels Boels skifte 1832.
Bølling. Udklipshæfte (Alvor og Skæmt) 1961 - 1978
Diverse sogne. Gl Aviser og ugeposter
Flere sogn. Avisudklip fra Edith Mathiasen
Flere sogne. 279 stk. avisudklip Fødselsdage, bryllupper, Dødsannoncer og Nekrologer.
Flere sogne. 3 gl. Ringkøbing dagblade 1919 – 1945 – 1947
Flere sogne. 9 Skjern Dagblade 1945 – 1947
Flere sogne. Avisudklip 1960 - 2002 36 bind
Flere sogne. Avisudklip. Breve fra Djursland 1969 - 1984 4 bind
Flere sogne. Ekstra numre af ringk. dagblad vedr. valgene i 1936 og 1943.
Flere sogne. Forskellige udklip tilbage fra 1937 >>>
Flere sogne. forskelligt avisudklip.
Flere sogne. nogle få aviser og udklip 1970 - 1985
Flere sogne. Udklipsbøger 1955 – 2008
Sædding. Gengangeren Søren Kirkegaard/Anders Stengaard. Søren Kirkegaard Tro og Trods, om levebrødspræsterne
Sædding. Indvielse af Søren Kirkegårds Mindestue og Indvielse af Mindesten Film
Sædding. Kirkegaard - aften Avisudklip 19. 10. 1982
Sædding. Lidt om Søren Kirkegaard fortalt af Anders Stengaard og Jens Kristian Holmgaard Film
Sædding. Mindegudstjeneste i Sædding kirke på Søren Kirkegaards 150 års fødselsdag
Sædding. Pastor Andersen og Sørens far fra Sædding Avisudklip
Sædding. Søren Kierkegaard- Mindernes afsløring i Sædding Sogn 1935. Hæfte.
Sædding. Søren kirkegård mindestenen afsløres ved Sædding kirke. Film af Holger Graversen
Sædding. Søren Kirkegaard og Sædding Forskellige avis udklip, breve og beretninger
Sædding. Søren Kirkegaards forslægt på mødrende side kopi
Sædding. Søren Kirkegaards tilknytning til Sædding kirke
Sædding. Vestjyden og Filosoffen Anders Stengaard fortæller om Søren Kirkegaard Film
Sædding. Avisudklip Afholdshjemmet i Sædding 1922
Sædding. Kopi. Bevilling til Jens Orlof Pedersen til beværtning uden ret til forhandling af Stærke drikke
Finderup. Pastor Moe's Afskedsprædiken og Tiltrædelses prædiken
Finderup. Taler af sognepræst Holger Frederik Pahus Hanning/Finderup 1936 – 1949.
Hanning. Afskedsprædiken Pastor Gejlsberg 1960
Hanning. Pastor Lars Jensens prædikener og tillysningsbog
Hanning. Psalmebog 1904 Hanning kirke
Hanning. Taler af sognepræst Holger Frederik Pahus Hanning/Finderup 1936 – 1949.
Rækker Mølle. Kirke og Sogneblade Rækker Mølle Pastorat
Sædding. Den Forordnede kirke-Psalmebog 1854
Sædding. Maren Carlsens konfirmationssalmebog 14 04 1940
Sædding. Maren Carlsens konfirmationsur 14 04 1940
Sædding. Mindre Bibelhistorie og Kirkehistorie hat tilhørt Mary Petrea Bendtsen udg. 1920,
Sædding. Nye testamente fra 1856, har tilhørt Bodil Marie Larsen gift 1871 men Jeppe Kirkegaard
Bølling. DMS (Dansk missionsselskab) Børneafdeling ”Sennepskornet” 1 protokol 1963 – 2001
Bølling. DMS (Dansk missionsselskab) Kvindekreds 3 protokoller 1935 – 2007
Bølling. DMS (Dansk missionsselskab) sølvklokke skænket ved 40 års jubilæum.
Finderup. Forh. protokol D.M.S. kvindekreds Hanning/Finderup 1962 - 1992
Finderup. Forskellige papirer vedr. D.M.S. Kvindekreds i Finderup og regnskabsbog 1981 – 2006. Kvindekreds ophørt 2006.
Hanning. Beretning DMS børnekreds "Solstrålen"
Hanning. Forh. protokol D.M.S. kvindekreds Hanning/Finderup 1962 - 1992
Hanning. Regnskabsbog D.M.S. Kvindekreds i Hanning 1967 - 1993
Sædding. Forskelligt vedr. Sædding efterskole 1972 >>>>
Sædding. Årsregnskaber Luthersk Missionsforening 1936
Bølling. Anders Peder Christoffersen - Ellen Christoffersen (Bølling Præstegård 1914. navneliste
Bølling. Befordring og afgang af præst Bølling Sædding Pastorat 1843-44
Bølling. Billede af Bølling gl. præstegaard ca 1914 med Præste og forpagterfamilierne
Bølling. Billede af præstegården
Bølling. Bølling præstegaard ca 1915 Pastor Christoffersen og et konfirmandhold navneliste
Bølling. Det årlige sommermøde i Bølling præstegård
Bølling. Forbedring af beskyttelsen af Bølling kirke
Bølling. Forskellige avisudklip 1979. om Pastor Johannes Andersen Bølling - Sædding
Bølling. Gavebrev fra Peter Graversen Sand til opførelse af kirketårn 1915 + indsamlingslister kopi
Bølling. J.C.F.Olrik beskikket til sognepræst Bølling/Sædding 1869
Bølling. Karoline og Johannes Andersen Storbyen den bedste præsteskole Avisudklip 13. 10. 1979
Bølling. Kirkebøger Bølling 1815 - 1891
Bølling. Kirkebøger Bølling Sædding 1703 - 1815
Bølling. Kopi af Bølling Sædding præstetavle efter reformationen
Bølling. Kopi af Ribe Bispearkiv. Brev fra pastor Sattrup i Bølling til Biskoppen 1752.
Bølling. Kopi af Ribe Bispearkiv. Sag om Bølling skoles oprettelse i 1741.
Bølling. Lejekontrakt af 2 parceller præstegårdsjord til Graver Niels Bendtsen 1928. kopi
Bølling. Lejekontrakt af Præstegårdsjord 1928 kopi
Bølling. Niels Laurids Lauridsen Vig. Søn af Kirsten Vig og Niels Lauridsen.+ beskrivelse
Bølling. Niels Laurids Lauridsen Vigs begravelse bølling kirke 1933 Kisten bæres til kirken
Bølling. Nye og gamle præstegaard
Bølling. Obligation Sognepræst Jens Peder Agger lån 5800 kr i 1889.kopi
Bølling. Pastor Johannes Andersen en god arbejdsplads i Bølling og Sædding Kirker Avisudklip 15. 10. 1979
Bølling. Pastor Johannes Andersen indsættes Avisudklip 1962.
Bølling. Pastor Johannes Andersen tidligere Bølling er død 23. 10. 1979
Bølling. Præstegaard gamle og nye
Bølling. Præsteparret Johannes Andersen og frue afskedsprædiken i Bølling og Sædding Avisudklip 1979
Bølling. Præsterne J. Thonboe og A. F. Phister 1843 - 44
Bølling. Valgliste til menighedsrådsvalget i Bølling 1920 kopi
Bølling.Kopi af Ribe Bispearkiv Chr. Houlesen Østerby og Chr. Christensen Kastbjerg 1709.
Bølling.Kopi af Ribe Bispearkiv Hans Christensen og Jens Pedersen Kragmose 1709.
Bølling.Kopi af Ribe Bispearkiv Mads Christensen og Chr. Nielsen 1709.
Bølling.Kopi af Ribe Bispearkiv Sag om Bølling kirkes korntiende 1709.
Bølling.Kopi af Ribe Bispearkiv. Forhør angående Chr. Kastbjerg 1714.
Finderup. Afskrift af Hanning Finderup kirkebog 1892 - 1902
Finderup. Forbedring af beskyttelsen af Finderup kirke
Finderup. Kirkeblade Hanning Finderup Kirkedistrikt 1980 - 2006.
Finderup. Kirkebøger Dejbjerg - Hanning - Finderup 1717 - 1815
Finderup. Kirkebøger Hanning - Finderup 1815 - 1891
Finderup. Menighedsrådsvalg Finderup 1922 - 1984 Valglister og papirer
Flere sogne. Forskelligt om Kaj Munk.
Hanning. Skøde 1907 Hanning præstegård
Hanning. Afskedsfest Pastor Balslev i Dejbjerg Hanning
Hanning. Afskrift af Hanning Finderup kirkebog 1892 - 1902
Hanning. Ansøgning og breve mellem Mary Janne Pedersen og Diakonissehuset Sankt Lukasstiftelsen 1948.
Hanning. Arbejde ved Hanning kirke og kirkegård 1941 - 42.
Hanning. Befordring og afgang af Præst Deiberg Hanning pastorat 1836
Hanning. Bog med Skriftsteder skrevet af Kathrine Kirstine Kristensen
Hanning. Brev fra Mathilde og Morten Kusk til Hanning Menighedsråd 15. 12. 1960.
Hanning. Brevveksling menighedsråd i Hanning 1911>>
Hanning. Forbedring af Beskyttelsen af Hanning kirke
Hanning. Forsk.papirer ang. renovering af Hanning præstegaard Holstebrovej 96 i 1994
Hanning. Hanning kirke indsamlingsbog 1963 – 1986
Hanning. Hanning menighedsråd Skrivelser, Cirkulærer og notater 1982 - 1987
Hanning. Indtægter, udgifter, regninger og bilag Hanning kirke 1979 - 88
Hanning. Kandidatliste ved menighedsvalg
Hanning. Kandidatlister Menighedsrådsvalg Hanning sogn 1903 - 1984.
Hanning. Kirkeblade Hanning Finderup Kirkedistrikt 1980 - 2006.
Hanning. Kirkebogskladde 1921 - 28 Konfirm og Døbte
Hanning. Kirkebøger Dejbjerg - Hanning - Finderup 1717 - 1815
Hanning. Kirkebøger Hanning - Finderup 1815 - 1891
Hanning. Kopi af præstetavle i Hanning
Hanning. Korrespondance og regnskaber Hanning præstegård
Hanning. Korrespondance vedr. opførelse af ligkappel og lågeparti 1954 - 56
Hanning. Kviteringsbilag Hanning kirkekasse 1962 - 1969.
Hanning. Mary Janna Pedersen indvies til Diakonisse. 1955
Hanning. Menighedsråds protokol 1870 - 1935
Hanning. Obligation 1909 Hanning Præstegård
Hanning. Protokol 1854 – 2009 Kirketiende – Kirkeejere – kirkesyn – kirkens regnskab og meget andet
Hanning. Præstegårds protokol Hanning præstegård 1924 - 2006
Hanning. Præstelønningskasse m. bilag 1981 - 1985
Hanning. Præsterne T. Nielsen og S. Langsøe 1836
Hanning. Regninger for pasning af gravsteder Hanning kirkegård 1982 - 1988
Hanning. Regnskaber og bilag Hanning kirkestald 1899 >>>
Hanning. Regulativ for ringer og graver Hanning kirke 1961
Hanning. Sanghæfte ved Hanning kirkes genåbning 1940.
Hanning. Sognepræst Norup kaldet til Sognepræst i Hanniing Dejbjerg
Hanning. Søster Mary Janne Pedersen oversigt over tøjbeholdning 1949 – 1952
Hanning. Tegninger Ligkappel og lågeparti 1954
Hanning. Tegninger og papirer vedr ombygning af Hanning præstegård 1930
Hanning. Tegninger og papirer vedr ombygning af Hanning præstegård 1936
Hanning. tegninger og papirer vedr ombygning af hanning præstegård 1949
Hanning. tegninger og papirer vedr ombygning af hanning præstegård 1960
Hanning. tegninger og papirer vedr ombygning af hanning præstegård 1972
Hanning. Tilbud på nyt orgel Hanning kirke 1936
Hanning. Udskrifter af Indsamlingsbog Hanning kirke 1979 - 1985.
Hanning. Udskrifter over syn af Hanning kirke 1924 - 1984.
Hanning. Vælgere til Menighedsådsvalg Hanning sogn 1903 - 1984.
Hanning. Åersregnskaber og overslag over indtægter og udg. Hanning kirke
Hanning. Årsbudgetter og overslag Hanning kirke og præstekasse 1980 - 1991
Hanning. Årsregnskaber Hanning kirkekassse 1978 - 1990
Rækker Mølle. Anne-Christine Esmarch indsættes som præst i Herning Gjellerup Valgmenighed Avisudklip 2. 2. 1990
Rækker Mølle. Anne-Christine Esmarch indsættes som præst i Herning Gjellerup Valgmenighed Avisudklip 5. 2. 1990
Sædding Beskrivelse af kirken 1862. og Niels Sæddings mindetavle.
Sædding. Altergangsliste 1879 - 1942
Sædding. Andagtsbog
Sædding. Forbedring af beskyttelsen af Sædding kirke
Sædding. Kampvalg til menighedsrådet i Sædding sogn avisudklip 10. 9. 1992
Sædding. Karoline og Johannes Andersen Storbyen den bedste præsteskole Avisudklip 13. 10. 1979
Sædding. Kirkebøger Bølling Sædding 1703 - 1815
Sædding. Kirkebøger Sædding 1815 - 1891
Sædding. Kopi af Bølling Sædding præstetavle efter reformationen
Sædding. Kopi af Kirkebog 1703 - 1754
Sædding. Menighedsrådsblade 1924 og 1927 Ansøgning om midler hos Reihmann Hansens fond og Valgliste
Sædding. Nyt menighedsråd efter kampvalget. Avisudklip 11. 11. 1992
Sædding. Pastor Johannes Andersen en god arbejdsplads i Bølling og Sædding Kirker Avisudklip 15. 10. 1979
Sædding. Pastor Johannes Andersen indsættes Avisudklip 1962.
Sædding. Pastor Johannes Andersen tidligere Bølling er død 23. 10. 1979
Sædding. Præsteparret Johannes Andersen og frue afskedsprædiken i Bølling og Sædding Avisudklip 1979
Sædding. Regulativ for fyrbøderens tjeneste ved Sædding kirke Karl Madsen 25 04 1950.
Sædding. Regulativ for ringerens tjeneste ved Sædding kirke Karl Madsen 25 04 1950.
Sædding. Skitser fra Harald Larsen i Hanning, vedrørende opmaling af gravsten.
Sædding. Søren Kierkegaard- Mindernes afsløring i Sædding Sogn 1935. Hæfte.
Bølling Sædding Konfirmandbillede 1933 Kopi
Bølling-Sædding Konfirmand billede 1928-29 med (navneliste avis udk)
Bølling. Bøllings sognepræst Hans Særkjær ny provst Avisudklip 1. 8. 1988
Bølling. Daabsattest Kristen Kristensen 1888.
Bølling. Hvirvelgård Div. papirer, forsikringer og dåbsattest
Bølling. Konfirmandbillede 2003 Bølling Sædding m. navneliste
Bølling. Konfirmandbillede 2004 Bølling Sædding m. navneliste
Bølling. Konfirmandbillede Bølling Sædding 2005 m. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 1. april 1928 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 11. april 1926. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 13. april 1924 m. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 1. oktober 1922 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 14. april 1940 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 30 september 1923 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1914. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1925 navneliste
Bølling. Konfirmander i Sædding kirke 30. september 1928. m. navneliste
Bølling. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1986 m. navneliste
Bølling. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1990 m. navneliste
Finderup. Johanne Pedersen Konfirmandbillede. Præste Føns Jørgensen
Finderup. Konf. Billede 30.9.1923
Finderup. Konf. Billede 30.9.1938
Finderup. Konf. Billede 30.9.1939. Pige nr 2 fra Højre er Rigmor Lembcke Pedersen
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1980
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1981
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1982
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1983
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1984
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1985
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1986
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1987
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1988
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1989
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1990
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1991
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1992
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1993
Finderup. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1994
Finderup. Konfirmandbillede 1952 m. navneliste
Finderup. Konfirmandbillede 2003 Hanning Finderup m. navneliste
Finderup. Konfirmandbillede Hanning Finderup 2002 m navneliste
Finderup. Konfirmandbillede Hanning Finderup 2005
Finderup. Konfirmationsbillede 1942 med navneliste
Finderup. Konfirmationsbillede 1966
Finderup. Konfirmationsbillede Finderup 1970 Digitaliseret
Finderup. Konfirmationsbillede Præsten Føns Jørgensen. Med navne
Flere sogne. 3 Konfirmand billeder 2007 + 2 konfirmandbilleder 2008 Fra Hanning, Finderup, Bølling og Sædding
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1962
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1963
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1964
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1965
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1967
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1968
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1969
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1969
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1970
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1971
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1972
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1973
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1974
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1975
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1976
Hanning Finderup. Konfirmationsbillede 1977
Hanning. Begravelsestale for Niels Andreas Nielsen (Niels Husted) død 1903
Hanning. Begravelsstale over Ingeborg Tang Sørensen begravet 4. 5. 1950 Christian Spangsberg Sørensens Hustru Hanning kirkegaard
Hanning. Dåbsattest Ane Cathrine Nielsen f i Landting 23. 4. 1859
Hanning. Dåbsattest Ane Christine Nielsen, Skaarup født 21 07 1888
Hanning. Dåbsattest Ane Johanne Sørensen Lunde, Mølgaard mark født 4 2 1882
Hanning. Dåbsattest Hans Sørensen Lunde Mølgaard Mark født 30 3 1880
Hanning. Dåbsattest Niels Marius Mortensen Aarup Hanning 05 02 1886
Hanning. Dåbsattest og Aftægtskontrakt Søren P. Sørensen
Hanning. Dåbsattest Thue Levin Christensen karl hos Niels Borch Søe
Hanning. Fortegnelse over begravelser på Hanning Kirkegård 1925 - 2002.
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1980
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1981
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1982
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1983
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1984
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1985
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1986
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1987
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1988
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1989
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1990
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1991
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1992
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1993
Hanning. Konfirmand billede Hanning Finderup m. navneliste 1994
Hanning. Konfirmandbillede 1930 Hanning
Hanning. Konfirmandbillede 1931 Finderup
Hanning. Konfirmandbillede 1932 Hanning
Hanning. Konfirmandbillede 1933 Hanning efterår
Hanning. Konfirmandbillede 1933 Hanning forår
Hanning. Konfirmandbillede 1934 Hanning
Hanning. Konfirmandbillede 1935 Hanning
Hanning. Konfirmandbillede 1952 m. navneliste
Hanning. Konfirmandbillede 2003 Hanning Finderup m. navneliste
Hanning. Konfirmandbillede Hanning Finderup 2002
Hanning. Konfirmandbillede Hanning Finderup 2004 m. navneliste
Hanning. Konfirmandbillede Hanning Finderup 2004 m. navneliste
Hanning. Konfirmandbillede Hanning Finderup 2005
Hanning. Konfirmander Hanning 05 04 1936
Hanning. Konfirmationsbillede 1926 Skjern Valgmenighed. Navne bilag
Hanning. Konfirmationsbillede 1942 med navneliste
Hanning. Konfirmationsbillede 1966
Hanning. Konfirmationsbillede Hanning kirke 10. 4. 1921 til højre for præsten Maren Jakobsen f. i Landting 7. 2. 1907 datter af Inger Kirstine og Ole Jakobsen
Hanning. Konfirmationsbillede Hanning kirke 1970 m navneliste Digital
Hanning. Konfirmationsbillede Hanning kirke 30. 9. 1934
Hanning. Nekrolog Laurids Jacobsen 1985
Hanning. Pastor Lars Jensens prædikener og tillysningsbog
Hanning. Statsborgerskab Thue Levin Christensen karl hos N. B. Søe
Hanning. Tillysningsbog 1936 - 1962 Hanning kirke
Hanning. VielsesattestHans Sørensen Lunde og Ane Christine Nielsen 24 10 1907
Sædding. 2 stk Dåbsattester Jens Chr. Sørensen 17. 7. 1907
Sædding. Begravelsestale over Thuesine Jørgine Sørensen f. 19. 9. 1894 -d. 31. 8. 1894 datter af Inger og Søren Sørensen Stensigvej 8
Sædding. Dåbsattest Anders Bjergbo Clausager Sørensen født 2. November 1911
Sædding. Dåbsattest Anders Elkær Christensen (Gahner) 1894
Sædding. Dåbsattest Ane Katrine Åes Jensen født i Klausager 15 September 1875
Sædding. Dåbsattest Lars Clemmensen Kirkegaard
Sædding. Konfirmandbillede 2003 Bølling Sædding m. navneliste
Sædding. Konfirmandbillede 2004 Bølling Sædding m. navneliste
Sædding. Konfirmandbillede Bølling Sædding 2005 m. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 1. april 1928 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 11. april 1926. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 13. april 1924 m. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 1. oktober 1922 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 14. april 1940 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 30 september 1923 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1914. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1925 navneliste
Sædding. Konfirmander i Sædding kirke 30. september 1928. m. navneliste
Sædding. Konfirmations telegrammer Hilda Svendsen
Sædding. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1986 m. navneliste
Sædding. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1990 m. navneliste
Sædding. Kopa af navnebievis Søren Larsen og sønner Lars og Jens til efternavnet Gammeljord
Sædding. Kopi af Ligtale over Mette Cathrine Søndergaard f. Nielsen død 7. 12. 1929
Sædding. Veielsesattest Eline M. Mouridsen og Lars Clemmensen kirkegaard
Sædding. Vielsesattest Anders Gahner og Thora Katrine Nielsen 1923
Sædding. Vielsesattest Jens Mortensen og Margrethe Jensen 18 04 1905
Velling. Dåbsattest Jacob Christensen 1855 Thue Levin's far
Velling. Dåbsattest Maren Trine Larsen 1866 Thue Levin's mor
Bølling. 2. Håndboldhold fra Bølling KFUM ca. 1953. m navneliste
Bølling. Bankbog Bølling KFUM 1922 – 1969
Bølling. Bøger ang Håndbold
Bølling. KFUM - K indberetning 1948 - 61
Bølling. KFUM Bestyrelsesliste 1913 - 1956
Bølling. KFUM og K Regnskabsbog 1965 - 1971
Bølling. KFUM og K Forslag til love
Bølling. KFUM og K fra Bølling på udflugt til Hamborg i 1927. M. navneliste og beskrivelse
Bølling. KFUM og K i Bølling 1917 eller 18 m. navneliste
Bølling. KFUM og K ledermeddelelser
Bølling. KFUM OG K Licenskort og lister
Bølling. KFUM og K protokoller
Bølling. KFUM og K protokoller og breve
Bølling. KFUM og K ringbind
Bølling. KFUM og K Telegrammer i anl. af jubilæum
Bølling. Protokol Im i Bølling 1989 – 2012
Finderup. Beretning Finderup KFUK og KFUK 1973 - 1977
Finderup. Forskelligt vedr Finderup efterskole 2002 >>>>>
Finderup. I.M. historie i Finderup
Finderup. KFUM og K protokoller + beretning
Finderup. Protokol for Finderup KFUM og K 1977 - 1979
Finderup.KFUM udflugt til Nørkjærgaard i Stauning
Finderup.KFUM udflugt til Nørkjærgaard i Stauning (Nørkjærgaard)
Flere sogne. Bibel fra 1871 + det nye testamente
Hanning. Alterbog fra 1901 Hanning kirke
Hanning. Avisudklip KFUM og K 60 - 70 - 75 års jubilæum
Hanning. Avisudklip Kirkelig samfund og Hanning foredragsforening regnskaber mm Hanning foredragsforening
Hanning. Bibel 1862 Jakob Jakobsen og Johanne marie Olesens bryllup
Hanning. Bibel fra 1909 Hanning kirke
Hanning. Foreningsprogrammer KFUK 1953 - 71
Hanning. Foreningsprogrammer KFUM 1953 - 71
Hanning. Indberetningsskemaer KFUK 1937 - 1960
Hanning. Indberetningsskemaer KFUM 1936 - 1969
Hanning. Kassebog Hanning KFUM & K 1959 - 84
Hanning. KFUM og K idræt 1955 - 1972 Forhandlingsprotokol
Hanning. Kollektbog 1923 hanning kirke
Hanning. Mødekalendere og Programmer Hanning KFUM & K 1969 - 1979
Hanning. Pigeforeningen og KFUK 5 protokoller 1906 - 1967
Hanning. Præsteforeningens blad 1930 Hanning kirke
Hanning. Psalmebog 1904 Hanning kirke
Hanning. Sang ved KFUM og K 50 års jubilæum i Hanning 21 10 1951.
Hanning. Telegrammer KFUM og K 60 - 70 - 75 års jubilæum
Hanning. Udtog af den forordnede alterbog Hanning kirke
Hanning. Vejledning i gudstjenesteordning 1949 Hanning kirke
Hanning. Ynglingeforeningen og KFUM 6 protokoller 1901 - 1971
Rækker Mølle. Kirke og Sogneblade Rækker Mølle Pastorat
Sædding. KFUK Sædding protokol 1954 - 1966
Sædding. KFUM Sæddding 3 protokoller 1943 - 1966
Bølling. 2 Protokoller Bølling Søndagsskole 1963 – 1981
Hanning. Mandagsklubben Regnskaber + div. papirer 1981 - 1988
Hanning. Protokol for søndagsskolen 1960 - 1984
Bølling, Protokol Bølling Missionshus 1932 – 1974
Bølling. Forskellige papirer vedr. salg af det gamle missionshus Kildevej 69 samt bilag og byggregnskab nyt missionshus 1967
Bølling. Forskelligt I. M. og Unge Hjem
Bølling. Misionshuset nedlægges 2012. 25 billeder inde ig ude før rømning
Bølling. Protokol Indre Missionssamfund i Bølling 1971
Bølling. Protokol Unge Hjem 1961 – 1969
Bølling. Regnskabsbog for Bølling Drengeklub 1977 – 1993
Hanning. Beskrivelse af Hannings første missionshus (Salem) Festtale ved Erik Nielsen ved 125 års jubilæumsfest 7. 9. 2022
Sædding. Hedvig Larsen genudsendes til Suriname som missionær Avisudklip 20. 9. 1990
Bundsbæk. Artikkel om Rakkerhuset i Bjørnemosen Kopi.
Dejbjerg. I Rakkernes fodspor Niels Kvembjerg og Mæt Mus i Bjørnemosen ved Dejbjerg.
Dejbjerg. Rakkerhuset i Bjørnemosen på Dejbjerghede Avisudklip 1986
Flere sogne. 2 bøger ”Rakkerne i Dejbjerg området” og ”1 Skjern drengs erindringer”
Flere Sogne. Baby-boom i to små landsbyer Avisudklip 1989
Flere sogne. Hæfte Pensionist i Skjern Kommune 1987
Hanning. 4 Finske krigsfadderbørn via Findlandshjælpen (Aune Inkeri Nyquist)
Hanning. 4 Finske krigsfadderbørn via Findlandshjælpen (Raili Majatta Kosonen)
Hanning. 4 Finske krigsfadderbørn via Findlandshjælpen (Taisto Johannes Hintsa)
Hanning. 4 Finske krigsfadderbørn via Findlandshjælpen (Veli Kalervo Lautanen)
Hanning. I rakkernes fodspor, Niels Kvembjerg og Mæt Mus i Bjørnemosen Avisudklip 1986
Finderup. Pensionist Foreningen på besøg hos Løgum Kloster Lys v. Bodil Marie Karstensen Film
Flere sogne. Folder Pensionist i Skjern1990
Flere sogne. Valg til ældre råd 1996
Hanning. Barndomsminder af Peder Christiansen i Aarup Kopi
Hanning. Beretning DMS børnekreds "Solstrålen"
Sædding. Maren Olesens Barndoms og ungdomserindringer
Rækker Mølle. Kopier ang Rækker Møllegaard 1945 46- fra Nationalmuseet
Bølling. Folketælling 1916 på mikrokort
Bølling. Folketælling 1921 på mikrokort
Bølling. Kopi af folketælling 1801 Bølling sogn
Bølling. Optællingsliste 1834
Bølling. Optællingsliste 1845
Bølling. Optællingsliste 1880
Hanning. Folketælling 1916 på mikrokort
Hanning. Folketælling 1921 på mikrokort
Hanning. Kopi af Folketælling 1801 Hanning sogn
Hanning. Optællingsliste 1787
Hanning. Optællingsliste 1801
Hanning. Optællingsliste 1845
Sædding. Folketælling 1916 på mikrokort
Sædding. Folketælling 1921 på mikrokort
Sædding. Folketælling Sædding 1860
Sædding. Folketælling Sædding 1890
Sædding. Fælketælling Sædding 1787
Sædding. Kopi af Folketælling 1801 Sedding sogn
Bølling. Protokol Im Bølling Venstreforening 1927 – 1998
Flere Sogne Liberale Venstres Almanak 1942
Flere sogne. 2 Valgbrochurer Kristelig Folkeparti
Flere sogne. Partiet Venstres historie bind 1 og 2
Hanning. 3 protokoller Venstre i Hanning 1916 – 1998
Hanning. Regnskabsbog for Venstres ungdom
Hanning. Sylvester Jørgensen Folketingsmand 1870
Sædding. A. Clausager Folketingsmand 1870
Sædding. Jens Pedersen f. 1818. Ungdomsår – Rigsdag – Folketing.
Sædding. Lidt forskellige kopier om A. B. Clausager og venstre i Skjernkredsen
Sædding. Sag om Skolelærer, kirkesanger og politiker Jens Pedersen i Sædding 1850.
Finderup. Forh. protokol D.M.S. kvindekreds Hanning/Finderup 1962 - 1992
Hanning. Forh. protokol D.M.S. kvindekreds Hanning/Finderup 1962 - 1992
Hanning. Gl. skole bygget i 1858
Hanning. Kvindelejr 1940 med navneliste
Hanning. Regnskabsbog D.M.S. Kvindekreds i Hanning 1967 - 1993
Flere sogne. Folketingsvalg 8 2 2005 Stemmeseddel og resultater
Hanning. Hollandshjælp ca 1945. modstandsbevægelsen
Hanning. Udskrifter af Indsamlingsbog Hanning kirke 1979 - 1985.
Rækker Mølle. Der strikkes tæpper til Østens børnaf optrevlede Sweatere Avisudklip 15. 10. 1990
Sædding. Hollandshjælp ca 1945. modstandsbevægelsen
Flere Sogne. 4 aviser (Ringk. Dagblad) angående Folketingsvalget 18. Juni 2015
Flere sogne. Aviser ang Folketingsvalget 15. Sept 2011
Flere sogne. Dagbladet 14. 11. 2007 vedr. Folketingsvalg
Flere sogne. Ekstra numre af ringk. dagblad vedr. valgene i 1936 og 1943.
Flere sogne. Folketingsvalg 20 november 2001
Flere sogne. Folketingsvalget 1. 11. 2022 forskelligt
Flere sogne. Skjern Dagblad dækker Folketingsvalg 1947 – 1950 – 1953
Flere sogne. Valgresultater Folketingsvalgene 1985, 1989 og 1993
Hanning. Afskrift ang. Folketingsmand Sylvester Jørgensen og om forhør ved hans selvmord
Hanning. Portræt af Folketingsmand Sylvester Jørgensen 1821 – 1871 Afskift af Fogedprotokol ved hans selvmord og Dødsattest
Bølling. Fæstebrev fra 1774 Christen Jensen
Bølling. Skudsmålsbog for Ane Kirstine Pedersdatter i Bertelsbo
Bølling. Skudsmålsbog for Hans Madsen i Bertelsbo
Bølling. Skudsmålsbog for Mads Jensen i Bertelsbo
Sædding. Ansøgning Skrevet af Anna Katrine Bendtsen 27. 1. 1947.
Bølling . Gældsovertagelsesobligation Jens Madsen til Hans Madsen 1931.
Bølling, Hans Madsen Aktie i Andelsklædefabrikken i Stakroge 1919.
Bølling. 5 stk pantebreve + værdipapirer Hvirvelgaard 1904 - 1943
Bølling. Forskellige papirer vedr Hans Madsen
Bølling. Hans Madsen af Bertelsbo gældsbrev til Niels Peder Nielsen Ny Toftgaard 1914.
Bølling. Hans Madsen Pantebrev til den Vest- og Sønderjyske Kreditforening 1931.
Bølling. Laurids Andersen 35 års jubilæum som vurderingsmand
Bølling. Obligation Sognepræst Jens Peder Agger lån 5800 kr i 1889.kopi
Div. Sogne. 2stk pengesedler 100 000 mark og 5 mark
Flere sogne. Bog Ved et Vejkryds Tarm Bank by og egn 1911 - 1961 af Salomon J. Frifeldt.
Flere sogne. Skjern Bank 100 års jubilæms bog 1906 - 2006
Hanning. 2 løse ark fra Panteprotokol 1927. de eneste sider der var skrevet på.
Hanning. Hanning Sædding Andelskasse årsregnskaber 1968 - 1985.
Hanning. Jens Jensen Heede gæld til Gunder Pedersdatter
Hanning. Papirer Jordforbedring 1941 Ny. Kirkegaard Mathilde Sørensen
Rækker Mølle. Aktier, kuponer og vedtægter Rk. Mølle korn og foderstof
Rækker Mølle. Andelskassen
Rækker Mølle. Kopi af gældsbrev Janus Schoubo til Gunder Pedersdatter 1810.
Rækker Mølle. Kopi af vurderingsforretning af Jeppe Andersens ejendom 1879.
Rækker Mølle. Kopi Gældsbrev Niels Clausen t. Søren Mortensen Rækker Gaard 1802
Rækker Mølle. Vedtægter Rækker Mølle Invest
Skjern. Chr. Kirkegaard i Skjern obligation 1906 Lars Kirkegaard Kautionist
Sædding. Andelskassen
Sædding. Andelskassen 3 Kassebøger 1920 - 1931
Sædding. Andelskassen Aktive medlemmer 1920 - 1929
Sædding. Andelskassen Kasseopt. 1940 - 1959
Sædding. Andelskassen Opgørelser årg 1921 - 1922
Sædding. Anna Katrine Bendtsen Sparebog Tyende og arbejdersparreforening
Sædding. Anna Marie og Christian Villadsen fortæller om deres oplevelser i Meru Nairobi Avisudklip 30. 8. 1986
Sædding. Børn ved Andelskassens 70 års jubilæum
Sædding. Chr. Kirkegaard i Skjern obligation 1906 Lars Kirkegaard Kautionist
Sædding. Forskellige pengesager og regninger Jeppe Kirkegaard 1927 >>>
Sædding. Forskellige pengesager og regninger Lars Kirkegaard Omkr 1930
Sædding. Hanning Sædding Andelskasse årsregnskaber 1968 - 1985.
Sædding. Lars Kirkegaard låner penge til Rækker Actiemølle 1912 - 1916
Sædding. Panteobligation Jeppe Niels Christiansen 21 Juli 1876
Sædding. Regnskaber for Hanning – Sædding Andelskasse 1948 – 1957 – 1961
Sædding. Skjøder, Pantebreve div. papirer Jens Korsholm Bendtsen
Sædding.2 lånebeviser lars Kirkegaard til Rækker Andelsmølle.1912 & 1916
Bølling. Gældsbevis Hans Madsen af Berthelsbo Mads Jensen 1904.
Finderup. Diverse Papirer Finderup Brugsforening
Finderup. Forhandlingsprotokol Finderup Brugsforening 1915 - 81
Finderup. Næringsbrev Finderup brugsforening 7. juli 1915
Finderup. Protokoller Finderup Brugsforening
Finderup. Protokoller Finderup Brugsforening
Finderup. Kontrabog Finderup kirke - Finderup Brugsforening 1932 - 1963.
Hanning. kopi af afkald fra Mette Cathrine Laugesdatter 10. Juni 1809. + renskrevet
Sædding. 2 pas. Anna Katrine Bendtse 1963 og 1990
Bølling. Papirer vedr selvangivelser
Bølling.Kopi af Ribe Bispearkiv Sag om Bølling kirkes korntiende 1709.
Finderup. Hans Pedersen skattekviteringsbog 1884 - 1927.
Flere sogne. Bølling Herredskreds Ligninger og Vurderinger
Flere sogne. Skattelister 1928 – 1930 Digitalicerede
Flere sogne. Skattelister 1928 1929
Flere sogne. Skattelister Bølling Nr. Herred 1929 - 30
Flere sogne. Skattelister Bølling Nørre Herred
Hanning. Præstetiende Chr. Sørensen
Hanning. Selvangivelser og papirer vedr. selvang. Anders Andersen i Skårup 1924 - 58.
Ringkøbing amt. Tiende afløsningen i Ringkøbing amt 23 Oktober 1915 Sædding Sogneraad
Sædding. Anders b. Stengaard ejendomsskyld attester 1960 – 1965
Flere sogne. Beboerforeningen Rækker Mølle området
Flere sogne. Beboerforeningens aktivitets kalender
Flere sogne. Fokus og en orientering om Rækker Mølle området
Flere sogne. Landsforeningen af Landsbysamfund
Flere sogne. Regnskabsbilag og medlemskort
Flere sogne. Regnskabsbog Beboerforening
Flere sogne. Valg til ældre råd 1996
Flere sogne. Velkomstmappe Rækker Mølle området
Flere sogne. Vestjyllands Økomuseum
Hanning Sædding. Mejeri ombygget til lejligheder 1996 Boligforening
Hanning. Jens Meldgaards ejendom i Skaarup til salg 1923 Kopi af udklip 1023
Rækker Mølle. Focus Beboerforeningen for Rækkermølle området Bilag 1993.
Rækker Mølle. Focus Beboerforeningen for Rækkermølle området Layout 1990 - 1993.2 mapper
Rækker Mølle. Focus Beboerforeningen for Rækkermølle området momsregnskab 1990 - 1993.
Rækker Mølle. Ombygning af Hanning Sædding mejeri til boliger
Rækker Mølle. Vandmølle til salg Rækker Andelsmølle. Kopi af udklip 19. 2. 1923.
Sædding. Mappe med forsk. papirer vedr. skole og område
Bølling. Hvirvelgård Skøder, Aftægtskontrakter, Matr. kort
Bølling Sædding. Landstingsvalglister
Bølling Sædding. Rigsdags og folketingsvalg
Bølling Sædding. Sogneråds og kommunalvalg
Flere sogne. Om Grundlovsfester fortalt af Knud Jacobsen
Bølling. Hans Madsen, vejsag mod Brdr Smedegaard Andreasen 1928. med Dom.
Bølling. Kopi af sag mellem Vennergaard og Chr. C. Møbergs enke i Bølling 1768
Bølling. Kopi af Skjern Birk Justitsprotokol vedr. Restancer Chr. Lauridsen Høj. 1757.
Bølling. Kopi af Skjern Birk Justitsprotokol vedr. Restancer Lars Christensen Sønderby 1757.
Bølling. Kopi Allimentationssag Ane Kirstine Christensdatter Aarup – Jens Lauridsen Vig 1850
Bølling. Kopi Eedssag Jens Lauridsen Vig Bølling – Ane Kirstine Christensdatter 19. 12. 1850
Bølling. Kopi sag mel. Sognefoged Enevold Jespersen af Bølling og Jens Bukholt af Rindum 1851
Bølling. Sag mellem Niels Laursen i Ø. Bølling og Mette Jensdatter Hover Kirkegaard 1765
Bølling. Udpantningsprotokol Bølling 1873 - 1933 ført af Sognefoged Chr. Dalgaard
Dejbjerg. 100 året for mordet på Dejbjerg hede Ane Marie Grønning knuste Casper højes Hjerneskal Avisudklip 1. 8. 1982
Finderup.Kopi af Sag om Lars Nielsen Vibe i Finderup Hanning 1757
Flere sogne. Skjern Dagblad 1963 Mordet på præsident Kennedy
Forskellige sogne. Kopi af Bølling Herreds Justitsprotokol 1750
Hanning Jørgen Lauridsen i Skaarup straffemeddelelse 1889. kopi
Hanning. Allimentationssag Husmand Christian Nielsen i Skaarup og Mette Christine Jensen af Ho.
Hanning. Brevveksling ang. sag mod Jørgen Lauridsen i Skaarp 1878 kopi
Hanning. Dom over Mads Knudsen i Hanning for voldtægt mod Mette Cathrine Poulsen fra Holstebro 16. Juni 1880
Hanning. Kopi af Landsretten mod Ane Cathrine Bendtsen kaldet Skaarup 1898.
Hanning. Kopi af Landsretten mod Ane Cathrine Bendtsen kaldet Skaarup 1900.
Hanning. Kopi Allimentationssag Kirstine Marie Hansdatter af Skaarup Contra Poul Andersen af Sandager
Hanning. Kopi fra Chr.havn Straffeanstalt ang. Ane Cathrine Bendtsen Kl. Skaarup
Hanning. Kopi sag mod Karen Krat af Hanning for forsømt vejarbejde 15. Oktober 1851
Hanning. Nævninge og domsmandsgrundliste 1967
Hanning. Sag mod Jørgen Lauridsen i Skaarup 1878. kopi
Hanning. Straffeliste Jørgen Lauridsen Skaarup fra 39 Bataljon i Viborg 1889 kopi
Rækker Mølle. Kopi af erklæring og Skitse ved Jens Kirkegaard 1916
Rækker mølle. Skitse og Erklæring i sag mellem Nancy Esmark og Mølle 1916
Sædding. Kop. af dom ang. arv efter Mette Cathrine Laugesdatter Slumstrup mølle 1833.
Sædding. Kopi politiforhør af Jens Christian Jensen i Søndergaard ang. fadderskab til 2 uægte børn
Sædding. Kopi sag mod aftægtsmand Christian Hansen Kjærgaard for ulovlig handel 27. 03. 1851
Sædding. Kopi sag mod Jens Chr. Sudergaard af Søndergaard i Sædding 13. Nov. 1851
Sædding. Stævning og Dom Vilhelm og Niels Rasmussen Gammeljord 1918.
Bølling. Aftægtskontrakt 1861 mellem Enken Ane Pederesdatter og Mads Andersen
Bølling. Aftægtskontrakt Hans Madsen Berthelsbo til hans Bedstefader Mads Jensen 1904.
Bølling. Aftægtskontrakt mellem Mads Jensen Berthelsbo og Bodil Hansen 1913.
Finderup. Kopi af aftægtskontrakt mellem Yder Jens Jensen og nydet Peder Nielsen 1876.
Finderup. Kopi Aftægtskontrakt Jens Chr. Hansen – Mads Hansen i Hestkjær 11. 1. 1838
Hanning. Osvald Mølby sælger til mads Kjær Clausagervej 8 1963
Bølling . Gældsovertagelsesobligation Jens Madsen til Hans Madsen 1931.
Bølling . Skøde Else Marie Madsen til Jens Madsen 1962.
Bølling. Ane Cesillie og Laurids Vig. Viet 27. April 1899.
Bølling. Brylluppsbillede M
Skjern. Amtsrådsvalg Clausager Ovesen
Sædding. A.B. Clausager - Jens Kirkegaard - Mads Clausager
Sædding. Bølling - Sædding sogneråd fra midten af 30erne
Sædding. Forskellige papirer vedr. amtsråd og sogneråd
Sædding. Sogneforstanderskabet for Bølling Sædding 1855 - 1872
Rækker Mølle. Skjern-Tarm årsmærke 1989 – 1990 Møllegården.
Bølling. Borgerforening protokol med vedtægter 1950 -1978
Bølling. Protokol Bølling sogns borgerforening 5.3.1949 – 17.3.1981
Bølling. Sogneforening og Hobbylandbrug
Bølling. Vedtægter Bølling sogneforenong.
Bølling. Vedtægter for borgerforening 05 03 1949
Hanning. Kassebog Hanning Borgerforening 1950 - 1994
Hanning. Protokol Hanning borgerforening 1950 - 2003
Hanning. Vedtægter for borgerforening og vandværk
Rækker Mølle. 17 bil. Sct. Hans ca 1980 med folkedans v. forsamlingshus
Rækker Mølle. Borgerforening div. papirer og kort
Rækker Mølle. Forskellige Brochurer, reklamer, Flyers og programmer i Rækker Mølle området, Forsamlings huse Købmand, 4 kløver.osv.
Rækker Mølle. Vedtægter for borgerforeningen 1921
Rækker Mølle. Protokol Rækker Mølle Gymnastik og Ungdomsforening 1994 – 1996.
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Div. Ansøgnineg om midler og Diverse papirer 1993 - 2002.
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Mappe med regnskaber 1993 - 2002.
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Medlemslister og holdlister på disketter 2001 - 2002.
Bølling. Regnskab og medlemmer Bølling Ungdomsforening 1913 - 1916
Rækker Mølle. Protokol Rækker Mølle GUF 1979 – 1985.
Finderup. Gymnastikforening og ungdomsforening
Finderup. Juniorklubben 1963 på Bornholm + navneliste
Finderup. Juniorklubben 1982 + navneliste
Finderup. Juniorklubben i Hoverdal
Hanning. Gymna. forening og ung. forening passive medlemmer 1965 -66
Hanning. Ungdomsforening Forhandlingsprotokol 1919 - 1931
Hanning. Ungdomsforening Forhandlingsprotokol 1931 - 1946
Hanning. Ungdomsforening Forhandlingsprotokol 1946 - 1960
Hanning. Ungdomsforening Forhandlingsprotokol 1961 - 1966
Hanning. Ungdomsforening Kassebog 1939 - 1960
Hanning. Ungdomsforening regnskabsbog 1926 - 1939
Rækker Mølle. Div. fra Rk Mølle Gymnastik og ungdomsforening 2001 -2003
Sædding. Billede af ungdomsforening med navneliste
Sædding. Ungdomsforening opfører Diletantstykket "Husmandstøsen"
Sædding. Ungdomsforening opfører Diletantstykket "Husmandstøsen"
Flere sogne. Skriftlig Danskbog
Hanning. Skole og undervisning
Bølling. Vaccinationsprotokol 1901- Bølling skole
Finderup. Helbredskort Finderup skole 1948 - 64
Hanning. Helbredskort Hanning skole
Finderup. Vidnesbyrd for Dorthea Nyboe fra Odense Forskole Seminarium 27. 10. 1938 Dorthea Karstensen.
Rækker Mølle. 21 billeder fra Børnehaven Lærkereden
Rækker Mølle. 29 billeder fra Børnehaven Lærkereden
Rækker Mølle. 29 billeder fra Børnehaven Lærkereden
Rækker Mølle. Ledere af børnehaven Lærkereden Hanne Damgaard Markussen og Pia Fredsted Jeppesen
Rækker Mølle. Personalet ved Børnehaven Lærkereden 1994
Rækker Mølle. Protokol Børnehaven Lærkereden 1971 - 1993
Bølling. 2 digitale billeder skolebilleder ca. 1958
Bølling. Anton Christian Lilleøer Christensen Friskole lærer 1920 - 1921.
Bølling. Lærer Bendtsen far og søn
Bølling. Lærer Fjord
Bølling. Margrethe Sørensen. Vinterskole lærerinde 1925 - 1928.
Bølling. Ville Villesen. Friskole lærer 1921 - 1922.
Rækker Mølle. Flm Rundt i Rækker Mølle med TV2 Skolen Anne Sofie Købmand Østergaard, Søren Smed og mange flere.
Sædding. 2 sange til Lærer M. K. Pedersen og hustrus afskedsfest 26. 10. 1928
Sædding. 2 skolehæfter Kirstine Elvira Nielsen ca. 1930 Sæddinghedevej 5
Sædding. 3 stilebøger ca. 1972 Lærer Mikael Kirkegaard Pedersen
Sædding. Bendt Chr. Jensen svarer til skolelæreren 17 april 1855
Sædding. Kaldsbrev lærer Michael Kirkegaard Pedersen 1889
Sædding. Lærer Jensen
Sædding. Lærer Pedersen far og søn
Sædding. Sag om Skolelærer, kirkesanger og politiker Jens Pedersen i Sædding 1850.
Sædding. Skrivebog Johanne Kjeldsen ca. 1872. Lærer Mikael Kirkegaard Pedersens hustru
Finderup. Forskelligt vedr Finderup efterskole 2002 >>>>>
Flere sogne Best. for Højskolehjemmet i Skjern. Bag fra v. 2 H. J. Okholm 3 Søren Gammeljord For fra v. 1 Mads Andersen 2 Viggo Bruhn
Flere sogne. Programmer for Mini Højskole
Rækker Mølle. Mini højskole rundede af. Avisudklip 7. 4. 1987
Rækker Mølle. Program Minihøjskole 2002 - 2003
Sædding. Forskelligt vedr. Sædding efterskole 1972 >>>>
Sædding. Forstanderpar Efterskolen Britta og Peder Toft
Sædding. Papirer vedr. Skolesyn Sædding Efterskole
Bølling. 2 digitale billeder Bølling friskoles elever ca 1930 Kildevej 69 det gl. missionshus som fra 1901 – 1943 husede IM friskole
Bølling. Breve og papirer vedr Bølling Friskole
Bølling. Bølling Friskole ??
Bølling. Bølling friskole 1912 - 13 m. navneliste
Bølling. Bølling Friskole 1927 - 28. m. navneliste
Bølling. Bølling Friskole 1928 - 29 m. navneliste
Bølling. Bølling friskole lærer Hansen ????
Bølling. Bølling skole ca 1949
Bølling. Dagbøger Bølling skole 1880 -
Bølling. Dagbøger Bølling skole 1880 -
Bølling. Diverse bøger Bølling skole
Bølling. Friskole protokol
Bølling. Gamle bøger, salmebøger 1814
Bølling. Gamle og Nye skole
Bølling. gamle skolebøger
Bølling. Indskrivningsprotokol Bølling skole
Bølling. Kopi af Ribe Bispearkiv. Sag om Bølling skoles oprettelse i 1741.
Bølling. Mappe angående Bølling Friskole div. Udtalelser og avisudklip
Bølling. Protokol Bølling Friskole
Bølling. Protokol Vaccination mod kopper i Bølling Friskole 1932 – 1943.
Bølling. Skolebillede 1890 med navneliste
Bølling. Skolebillede Bøllingskole 1944 m navneliste
Bølling. Skolebillede ca 1930 + navneliste
Bølling. Skolebillede. Elever og Lærer 1932 - 33
Bølling. Skoleligning 1859- Bølling skole
Bølling. Skolen
Bølling. Skolesagen i Bølling, flytning af børnene, diverse papirer
Bølling. Synsprotokoller og embedsbøger Bølling Skole
Bølling. Vaccinationsprotokol 1901- Bølling skole
Finderup Kopi af Brev fra Evald Holm Mortensen på Vestjysk til Degn/lærer ca 1945.
Finderup. 24 billeder vedr Jens Karstensen og Dorthea Karstensen samt Finderup Skole
Finderup. 25 billeder vedr Jens Karstensen og Dorthea Karstensen samt Skole og konfirmatons billeder
Finderup. 7 forskellige skolebøger Finderup skole
Finderup. 8 billeder skolebilleder Finderup skole og Rk. Mølle skolen 1966 – 1972 Lærerpersonalet 1972.
Finderup. Eksamensprotokol 1931 1945
Finderup. Finderup skoles embedsbog 1901 - 1920
Finderup. Forskellige papirer vedr. D.M.S. Kvindekreds i Finderup og regnskabsbog 1981 – 2006. Kvindekreds ophørt 2006.
Finderup. Forsømmelsesprotokol Finderup Biskole Januar 1883 Ulovlige forsømmelser
Finderup. Navnelister til Skolebilleder kuvert 31
Finderup. Skolebillede ??
Finderup. Skolebillede 1901 - 1902 med navneliste
Finderup. Skolebillede 1915
Finderup. Skolebillede 1927 - 1928
Finderup. Skolebillede 1934
Finderup. Skolebillede 1940 - 1941
Finderup. Skolebillede 1942 - 1943
Finderup. Skolebillede 1948
Finderup. Skolebillede 1953
Finderup. Skolebillede 1958
Finderup. Skolebillede 1961
Finderup. Skolebillede 1971
Finderup. Skolebillede Finderup 1967 Digitaliseret
Flere sogne. 200 Historier fra 1912
Flere sogne. 7 Sangbøger og hæfter
Flere sogne. Beskrivelse af landsbyskolerne 1859 kopier
Flere sogne. Børnenes læsebog fra 1912 - 1918 - 1925
Flere sogne. Geografi 1916
Flere sogne. Geografi fra 1894
Flere sogne. Haveforening skænker træer til Rk. Mølleskolen
Flere sogne. Husmandsbladet indbundet 1902
Flere sogne. Landmandsalmanakken 1931
Flere sogne. Naturlære skolebog
Flere sogne. Orienteringsmappe Rækker Mælle skole 1973
Flere sogne. Regnebog har tilhørt Jens Korsholm i Sædding fra 1909
Flere sogne. Rækker Mølleskolens 25 års jubilæum 1996
Flere sogne. Skjernegnens præliminær kursus
Flere sogne. Skjernegnens præliminærkursus
Flere sogne. Skolesagen i Bølling, flytning af børnene, diverse papirer
Flere sogne. Skriftlig dansk 1912
Flere Sogne. Småhæfter med H. C. Andersens eventyr
Flere sogne.Sange og avisudklip ved indvidelse af skole 11 12 1971
Hanning 5 Skolebilleder m. lærer Graversen
Hanning. Regnebog 1895 og skrivebog 1940
Hanning. 2 skolebilleder Hanning skole Hanning skole i København 1939
Hanning. Aftenskole div. papirer
Hanning. Billede Hanning skoleudflugt til København 1956 m navneliste (Kopi)
Hanning. Bodil og lærer Peder Borup
Hanning. Chr. Graversens afskedsfest Telegram
Hanning. Dagbøger 1901 - 1971
Hanning. Div. papirer fra skolebiblioteket og degnebolig
Hanning. Diverse papirer Hanning skole
Hanning. Eksamensprotokol 1907 - 1929 Hanning skole
Hanning. Eksamensprotokol 1929 - 1969 Hanning skole
Hanning. Embedsbog for lærer og kirkesanger 1858 - 1857
Hanning. Embedsbøger 1901 - 1934 Hanning skole
Hanning. Forhandlingsprotokol Hanning skole 1909 - 1935
Hanning. Forhandlingsprotokol Skolekommission Dejbjerg - Hanning
Hanning. Første lærerpersonale ved Rækkermølle skolen 1971
Hanning. Hanning skole historie
Hanning. Indskrivningsbog 1912 - 1971
Hanning. Ny skole
Hanning. Psalmebog fra Hanning kirke fra 1897
Hanning. Skole 1904 Skolebillede
Hanning. Skole 1907 Skolebillede. + kopi og navnelister
Hanning. Skole 1912 Skolebillede + Navneliste
Hanning. Skole 1915 Skolebillede + Navneliste
Hanning. Skole 1920 Skolebillede + Navneliste
Hanning. Skole 1926 Skolebillede + Kopi og Navneliste
Hanning. Skole 1941 Skolebillede + Navneliste
Hanning. Skole 1952 Skolebillede + Navneliste
Hanning. Skole og undervisning
Hanning. Skole Postkort
Hanning. Skole udflugt til Zoo i københavn 1937
Hanning. Skolebillede
Hanning. Skolebillede
Hanning. Skolebillede
Hanning. Skolebillede 1919 ell. 1920
Hanning. Skolebillede 1926
Hanning. Skolebillede 1927
Hanning. Skolebillede 1948
Hanning. Skolebillede 1961
Hanning. Skolebillede 1966
Hanning. Skolebillede 1970
Hanning. Skolebillede Hanning 1969 m Navne liste Digital
Hanning. Skolebillede med lærer Graversen
Hanning. Skolebillede med lærer Graversen
Hanning. Skoleflytning Hanning skole
Hanning. Skolen fra 1897
Hanning. Skolen på tur til København
Hanning. Skrivebog for Marie Kristensen 5. marts 1913
Hanning. Synsprotokol Hanning skole
Hanning. Tegninger over Hanning skole + Skolenævnsvalg 1966
Hanning. Undervisningsplaner Hanning skole
Hanninng. Regnebog nedskrevet af Chr. Pedersen kongsholm 1820
Rækker Mølle. 8 billeder skolebilleder Finderup skole og Rk. Mølle skolen 1966 – 1972 Lærerpersonalet 1972.
Rækker Mølle. Avisudklip ny legeplads Rækker Mølle Skolen 27. 11. 1973
Rækker Mølle. Folder. Rækker Mølle skolens 25 års jubilæum
Rækker Mølle. Orienteringsmappe Rækker Mølle skole 1972
Rækker Mølle. Rapport fra skolegruppe i Rækker Mølle området
Rækker Mølle. Rækker Mølle skole 10 års jubilæum + div hæfter 1971>>>>
Rækker Mølle. Rækker Mølleskolens 25 års jubilæum 1971 – 1996
Rækker Mølle. Ulla Skyttegaards tale ved skolens 50års jubilæum 03.09.2022 og festsangen.
Rækker Mølle.Sange og avisudklip ved indvidelse af skole 11 12 1971
Sædding, Afskedssang lærerinde fru Thomsen 30 07 1914
Sædding. 10 skrive og regnehæfter Anna Katrine Bendtsen Sædding skole 1925 >>>>
Sædding. 2 Kopier af skolebilleder m navnelister.
Sædding. 2 sangbøger fra Maren Bendtsen 1923 og 1940
Sædding. 2 Skolebilleder 1951 og 1957 med navnelister
Sædding. 7 Forskellige skolebøger Sædding skole 1833 – 1942
Sædding. Afskedsfest / Mindeskrift Lærer M. K. Pedersen
Sædding. Ansøgning om lærerembedet Sædding skole 1924 stilet til Michael Kirkegaard Pedersen
Sædding. Atlas og Bibelhistorie
Sædding. Avisudklip Sædding skole 1940
Sædding. Avisudklip. Skolebillede foråret 1939 Sædding skole.
Sædding. Billede fra Sædding skole ca 1898 - 99
Sædding. Dagbøger Sædding skole 1932 - 1971
Sædding. Dagbøger Sædding skole 1939 - 1971
Sædding. Eksamensprot. Sædding skole1967 - 1971 Opbevares i boks
Sædding. Embedsbog og Indskrivningsbog Sædding skole
Sædding. Embedsbog Sædding skole 1901 - 1928
Sædding. Fotoalbum skænket af Sofie og Hans Jensen Sædding skole han virkede fra 1929 – 1963
Sædding. Fra Ry Højskole 1918 Sigfred Astrup
Sædding. Gamle (ny) skole bygget 1939 -40
Sædding. Gamle skole
Sædding. Gamle skole 1906
Sædding. Jens Pedersen f. 1818. Ungdomsår – Rigsdag – Folketing.
Sædding. Lærer Michael Pedersen og Johanne
Sædding. Lærer Michael Pedersen og Johanne
Sædding. Mappe med forsk. papirer vedr. skole og område
Sædding. Nye Testamente fra 1902 Thomas Thomsen Bakbo
Sædding. Postkort med Sædding kirke og skole
Sædding. Skolebillede
Sædding. Skolebillede 1917 Lærer Michael Pedersen og hustru Johanne
Sædding. Skolebillede 1924
Sædding. Skolebillede 1924 ell. 1925
Sædding. Skolebillede 1930 Lærer Jensen og Fru Jensen
Sædding. Skolebillede ca 1939 Sædding Skole
Sædding. Skolebillede Lærer Michael Pedersen
Sædding. Skoleprotokoller 1883 - 1931
Sædding. Synsprotokol Sædding skole 1941 - 1969
Sædding. Sædding gl skole
Sædding. Sædding skole 1909
Sædding. Sædding skole 1910
Sædding. Sædding skole 1913
Sædding. Sædding skole 1916 med navneliste
Sædding. Sædding skole 1918
Sædding. Sædding skole har taget afsked med Kirstine Hvid Jørgensen Avisudklip
Finderup. Gode Sæsonner med kulturen. Bent Dyrvig som formand i Aktivitetsudvalget. 7. 5. 1988
Finderup. Protokol Finderup aktivitets gruppe 1985 – 1996
Flere sogne. 12 numre af Familie Journalen 1945
Flere sogne. Bogen ”Hedebønder i 3 Slægtsled” af H. P. Hansen Bla. a. omtalende Sædding
Flere sogne. Familie Journal årg. 1931. 4 Bind.
Hanning. Avisudklip Kirkelig samfund og Hanning foredragsforening regnskaber mm Hanning foredragsforening
Hanning. Efterårsmøde med tale af Pastor Gejlsberg
Hanning. Hanning foredragsforening, 2 forhandlingsprotokoller 1920 – 1946 & 1947 – 2000
Hanning. Hanning foredragsforening, bankbog i Hanning Sædding Andelskasse 1925 – 1993
Hanning. hanning foredragsforening,protokol over medlemmer og regnskaber 1843 – 2011
Hanning. Programmer Hanning foredragsforening 1995 - 2007 og 100 års jubilæum
Sædding. Bogen ”Et sct. Hans minde” skrevet af Morten Astrup i Fyrstenborg
Sædding. Pastor Andersens mindetale over Søren Kirkegaard 2 Kopier af Avissudklip
Bundsbæk. Artikkel om Kulturlandskabet ved Bundsbæk Mølle
Bølling. Aktier i gymnastik og forsamlingshus 1950
Bølling. Folkedansere i Bølling forsamlingshus 1991
Bølling. Forhandlingsprotokol Bølling gymnastik og Forsamlingshus 1905 - 1992
Bølling. Kassebog bølling forsamlingshus 1936 - 1971
Finderup. 2 protokoller m. forskelligt Finderup Forsamlingshus 1987 – 1998
Finderup. 2 regnskabsbøger 1943 - 1971 Finderup Forsamlingshus.
Finderup. Aktietegning Finderup forsamlingshus 15. 10. 1947
Finderup. Finderup Forsamlingshus vedtægter, regnskaber og avisudklip
Finderup. Forh. Finderup gymnastikhus (Forsamlingshus) 1913 - 1951
Finderup. Forhandlingsprotokol Finderup forsamlingshus 1951 – 2001
Finderup. Forskelligt vedr. Finderup Forsamlingshus 1949 – 1951. bla. a. Aktietegninger og Skøde
Finderup. Forskelligt vedr. Finderup Forsamlingshus 1960 – 1970 bla. a. Regnskaber
Finderup. Forskelligt vedr. Finderup Forsamlingshus 1970 – 2000 bla. a. Regnskaber
Flere sogne. Bog. Fjordhavne - kulturmiljø
Flere sogne. En vestjysk kulturarv om Laugesens have Videbæk
Flere sogne. Landsbyernes Kulturmiljø som Resuce
Hanning, Forsamlingshuset under afvikling auktion over inventar og nedrivning 2012 – 2013 20 billeder
Hanning. 100 års jubilæumsbog 1893 – 1993 om Hanning Forsamlingshus Mads Andersen
Hanning. 14 billeder Dilettant og bestyrelse Hanning Forsamlingshus
Hanning. 19 billeder Hanning forsamlingshus 1988 – 1993
Hanning. Aflysning af Pantebrev fra 1946 – 1975 Hanning Forsamlingshus
Hanning. Andelsbevis Hanning Sædding andelskasse 200 kr. Hanning forsamlingshus
Hanning. Beskrivelse af Hanning kirke
Hanning. Dirigentklokke fra Hanning Forsamlingshus
Hanning. Folkedansere fra Hanning ca 1958
Hanning. Forsamlingshus protokol og tegninger.
Hanning. Forsamlingshus regnskabsbog + 2 lånedokumenter
Hanning. Forskellige Avisudklip om Hanning Forsamlingshus
Hanning. Forskellige midler til hanning Forsamlingshus
Hanning. Forskellige renoveringsarbejder Hanning forsamlingshus
Hanning. Gaveydelse Rækker Mølle Lokalforening til Hanning Forsamlingshus 1986
Hanning. Generalforsamling forsamlingshus 29 01 1975
Hanning. Generalforsamlinger Hanning Forsamlingshus 1992 – 1998
Hanning. Gjældsbevis 1893 Hanning forsamlingshus
Hanning. Gl. regninger fra lokale leverandører til Hanning Forsamlingshus
Hanning. Hanning forsamlingshus 100 års jubilæum, fastelavnsfest, høst fest og Juletræ
Hanning. Hanning forsamlingshus Næringsbrev 19. August 1970
Hanning. Hanningforsamlingshus medlemslister og aktionær lister 1893 – 1986
Hanning. Hjemmeværnets lejekontrakt med Hanning forsamlingshus + div. Breve
Hanning. Kasseraporter Hanning forsamlingshus 1991 – 2004
Hanning. Legat til Hanning Forsamlingshus 200 kr fra A. Chr. Alsiger og Hustrus Legat 1917
Hanning. Lejlighedstilladelser Hanning forsamlingshus 1984 – 1995
Hanning. Mellemregningsbog Børnenes juletræ i Hanning Forsamlingsbog 1954 - 1992
Hanning. Omvurderinger til Ejendomsskyld Hanning Forsamlingshus.
Hanning. Prospekt Hanning Forsamlingshus
Hanning. Regnskaber og programmer i Hanning Forsamlingshus
Hanning. Regnskabsbøger Hanning forsamlingshus 1938 – 1969 og 1969 – 1982
Hanning. Skøde Chr. Kirkegaard Sørensen til Andelsforeningen Hanning Forsamlingshus 1946
Hanning. Statslån Hanning forsamlingshus 1953
Hanning. Stik af Maleri fra Hanning gl. Forsamlingshus
Hanning. Telegrammer og lykønsknings kort ved Hanning Forsamlingshus 100 års Jubilæum 1993
Hanning. Udlejning af Hanning forsamlingshus 1997 – 2004
Hanning. Udlejningspriser 1978 – 1979 – 1983 og 1985
Hanning. Vedtægter Hanning Forsamlingshus
Hanning. Værter Hanning forsamlingshus 1954 Henry Poulsen
Hanning. Værter Hanning forsamlingshus 1963 Sinne og Svend Pedersen
Hanning. Værter Hanning forsamlingshus 1966 Eva og Jørgen Hvidbjerg
Hanning. Værter Hanning forsamlingshus 1968 Sinne og Svend Pedersen
Hanning. Værter Hanning forsamlingshus 1970 Aase og Kurt Jørgensen
Hanning. Værter Hanning forsamlingshus 1982 Inger Pedersen
Hanning. Årsregnskaber og div. Papirer Hanning forsamlingshus 1982 – 1999
Hanning. Årsregnskaber, kasseraporter og div. Papirer 1991 – 95 – 96 – 97 – 98 – 2002 – 2003
Rækker Mølle. Forskellige Brochurer, reklamer, fyers og programmer i Rækker Mølle området, Forsamlings huse Købmand, 4 kløver.osv.
Rækker Mølle. Indvielse af Rækker Mølle gården 17. maj 1993 Avisudklip
Rækker Mølle. Sædding Forsamlingshus
Sædding. 2 sange og indb. til Sædding forsamlingshus 100 års jub. 25 03 2006
Sædding. 2 stk skøder Sædding forsamlingshus
Sædding. 31 billeder ang. Ib Ejlertsen, Sædding forsamlingshus
Sædding. 4 stk Matrikkels kort Sæding forsamlingshus
Sædding. Aktietegning Sæddingsogns forsamlingshus 1906 Kopi
Sædding. Ansætelseskontrakter Linne og Arne Hansen Forsamlingshus. Kopier
Sædding. Dilletant Sædding Forsamlingshus 1940. m. Navneliste
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Spisning
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Spisning
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Spisning
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Spisning
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Gavebord beses
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Kaffe
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Spisning
Sædding. Forsamlingshus 75 års jubilæum 1981 Spisning
Sædding. Forsamlingshuset 1990
Sædding. Forsamlingshuset 1990
Sædding. Forsamlingshusets byggeregnskaber 1907 Kopi
Sædding. Jeppe Kirkegård fortæller o Sæddingforsamlingshus Kopi af Avisartikkel
Sædding. Lånedokumenter og Gældsbeviser Sædding forsamlingshus
Sædding. Matrikkelskort Sædding forsamlingshus 9m 1906 Kopi
Sædding. Opvartere i Sædding forsamlingshus m. navneliste
Sædding. Protokol Sædding forsamlingshus 1906 - 80
Sædding. Protokol sædding forsamlingshus 1963 - 1993
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1978
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1979
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1980
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1981
Sædding. Regninger Sædding forsamlingshus 1982
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1983
Sædding. Regninger til Forsamlingshuset fra forskellige lokale leverandører 1976 – 1988
Sædding. Sædding forsamlingshus fylder 75. Mads Vendelbo fortæller avisudklip 5. 11. 1991
Sædding. Sædding forsamlingshus love og vedtægter 1931
Sædding. Sæddingforsamlingshus Byggeregnskaber 1997 - 1998
Sædding. Telegrammer og sang ved Forsamligshusets 75 års jubilæum. Værtskontrakt Linne og Arne Hansen 1965 og 1971
Sædding. Vedtægter for Sædding sogns forsamlingshus 1906 Kopi
Sædding. Årsregnskab og Skøde Sædding Forsamlingshus
Hanning. Blade fra Tingagercenteret Fortløbende Tingagerbladet
Hanning. Blade udgivet af De gamles hjem/Tingagercentret Tingagerbladet
Hanning. Tingagercenter Beboere indtil kommune sammenlægning
Bølling. Bølling sogns hesteforsikring + love 1931 - 1968 2 protokoller
Bølling. Div. papirer fra Bertelsbo, medlemsfortegnelse Brandforsikting 1855 - 1865
Bølling. Forsikringspapirer Jens Madsen Jensen Hafnia forsikring i mappe omkring 1921
Bølling. forsikringsprotokol for husdyr 1915 - 57
Bølling. Fortegnelse over medlemmer og kontigent til Bølling Nørre Herreds Brandforsikring 1864
Bølling. Hvirvelgård Div. papirer, forsikringer og dåbsattest
Finderup. Forsikringer + div papirer Finderup mejeri
Finderup. Kopier af forskellige forsikringspapirer 1940 – 1951 Evald Holm Mortensen Bækgaard
Flere sogne. 7 protokoller forsikringstagere Bølling Nr. Herred 4. kreds
Flere sogne. 8 Kopibøger Brandskadeopgørelser Bølling Nr. Herred 4. kreds1922 - 1976
Flere sogne. Alm. Brand Jubilæumsbog (Landbrug og Industri)
Flere sogne. Alm. Brand Jubilæumsbog Historie
Flere sogne. Alm. Brandforsikring 1886 - 1953
Flere sogne. Kassebog løsøreforsikring Bølling Nr. Herred 4. kreds1940 – 1946
Flere sogne. Kontingent til Krigsforsikring Bølling Nr. Herreds Brandassurance 4 kreds 1945
Flere sogne. Regnskaber Bølling Nr. Herreds Brandassurance 4 kreds 1923>>>
Hanning. Brandforsikring Jørgen Lauridsen Skaarup 1889 kopi
Hanning. Forsikringspolice Hanning kirke 27 juni 1864 og 30 juni 1916
Hanning. Korrespondance Hanning Sædding A.M. og Kreaturforsikring
Rækker Mølle. Forsikring Osvald Mølby Vaskeri Aaglimt 11 1962 + 1967 + 1972
Rækker Mølle. Kopi af Aarhus Stift. 1835 om Brand i Rækker Mølle
Sædding. Automobilforsikring Anders Stengaards Ford nr Ø 2271 tegnet 1936
Sædding. Brandforsikringspolice Jens Chr Sørensen
Sædding. Forsikringer Lars Kirkegaard
Sædding. Forsikrings police Jens Kirkegaard Thomsen
Sædding. Kirke forsikringer og ringe regler
Sædding. Lånedokumenter og Gældsbeviser Sædding forsamlingshus
Sædding. Sædding sogns hesteforsikring 1936 - 42
Bølling. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Bølling. Medlemsbøger Bølling Sædding kommunes Sygekasse for Marie og Hans Madsen
Bølling. Regnskabsbog Bølling Sædding Sygeplejeforening 1912 – 1949. ført af Jens Pedersen
Bølling. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Bølling. Vedtægter Bølling Sædding Sygekasse
Bølling. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1953
Finderup. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Finderup. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Finderup. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1953
Hanning. Ansættelses kontrakt Sygepl. Johanne Marie Husted 1946
Hanning. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Hanning. Hanning Sogns Sygekasse 2 bøger Johanne Marie Jacobsen
Hanning. Sygekasse diverse papirer
Hanning. Sygekasse forhandlingsprotokoller 1908 - 1970
Hanning. Sygekasse indtægtsbøger 1919 - 1932
Hanning. Sygekasse indtægtsbøger 1933 - 1945
Hanning. Sygekasse kontigentbøger 1931 - 1937
Hanning. Sygekasse Medlems og regnskabsbog 1908 - 21
Hanning. Sygekasse medlemsbøger 1908 - 1933
Hanning. Sygekasse Medlemsfortegnelse
Hanning. Sygekasse Regnskaber 1908 - 1961
Hanning. Sygekasse revisionsprotokol 1932 - 1965
Hanning. Sygekasse Sygekontrolbog og registre 1928 - 1948
Hanning. Sygekasse udgiftsbøger 1919 - 1932
Hanning. Sygekasse udgiftsbøger 1933 - 1944 1961 - 1966
Hanning. Sygekassens historie
Hanning. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Hanning. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1953
Hanning. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1953
Sædding. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Sædding. Regnskabsbog Bølling Sædding Sygeplejeforening 1912 – 1949. ført af Jens Pedersen
Sædding. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Sædding. Vedtægter Bølling Sædding Sygekasse
Bølling. Kopi af Protokol for Chr. Jensen og Hustrus Legat for Værdigt trængende i Bølling 1889 - 1869.
Bølling. Kopi af Niels Chr. Jensen og Elisabeth Jensen Legatbog 1889 – 1969
Bølling. Kopi af Protokol for Chr. Jensen og Hustrus Legat for Værdigt trængende i Bølling 1889 - 1869.
Bølling. Mads Chr. Jensens legat 1885 – 1969 og legatmodtagere.
Rækker Mølle. Kopi af Legat for præsteenker i stauning og Dejbjerg af Lauge Thomsen
Sædding. Legatet ”Michel Kirkegaards minde” Kopi
Bølling Sædding. Diverse understøttelser
Bølling Sædding. fattigprotokol Uddrag
Sædding. Fattig protokol 1862 Sædding sogn
Bølling Sædding. Diverse understøttelser
Bølling. Kopi Jacob Jørgensen hat taget sin søster Mette Jøtgensdatter til sig 1809.
Finderup. Ballade om Løvstrupgaard. Avisudklip 1999.
Finderup. Diverse papirer ang Løvstrupgaard
Finderup. Forskelligt fra Løvstrupgård høst, afsløring af mindesten, bryllupper og 50 års jubilæumsfest 1949 Film af Holger Graversen
Finderup. Løvstrupgård 50 år jubilæum 17 05 1949 Kopi af Avisomtale.
Hanning, Film fra Løvstrupgård Fra fotograf Graversen
Hanning. Allimentationssag Husmand Christian Nielsen i Skaarup og Mette Christine Jensen af Ho.
Hanning. Avisudklip mindeord over Ilse og Vagn Voigt samt dødsannoncer og lidt om Løvstrupgård
Hanning. Beretning for Løvstrupgård 1896, 1907, 1911, 1916 + diverse papirer
Hanning. Kopi Allimentationssag Ane Kirstine Christensdatter – Jens Lauridsen Vig Bølling 1850
Hanning. Kopi Eedssag Jens Lauridsen Vig Bølling – Ane Kirstine Christensdatter 19. 12. 1850
Hanning. Løvstrupgaard div. papirer
Hanning. Løvstrupgård særtryk af Hardsyssel årbog 1997
Hanning. Løvstrupgårds kontrabog til Brugsen med forskellige notater
Bølling. Hvirvelgård Skøder, Aftægtskontrakter, Matr. kort
Bølling. Opholdskontrakt Abelone Christensdatter _ poul Nielsen Toftgaard 03 05 1820.
Bølling. Stedførings kontrakt Ellads Marie Nielsdatter og Jens Madsen Flask 1818
Finderup. Kopi Aftægtskontrakt melle Jacob Mortensen og Mads Jacobsen i Hestkjær 26. 11. 1874.
Finderup. Kopi Opholdskontrakt Jens Jensen Agerbech og Jacob Mortensen Gaasdahl 15. 9. 1835.
Finderup. Opholdskontrakt Jens Jensen Agerbech – Jacob Mortensen Gaasdahl 29. 6. 1834
Flere sogne. Tingager bladet
Hanning. 14 billeder Forskellige aktiviteter på Tingager 1993 – 1994
Hanning. 16 billeder Tingager på besøg i Dejbjerg
Hanning. 17 billeder Forskellige aktiviteter på Tingager 1994. og 95.
Hanning. 18 billeder Forskellige aktiviteter på Tingager 1981 og 82.
Hanning. 19 billeder fra høstfest på Tingager
Hanning. 23 billeder Forskellige aktiviteter på Tingager 1994.
Hanning. 9 billeder af pesonale og beboere på Tingager 1996.
Hanning. Aftægtskontrakt mellem Anders Jensen og Mads Andersen Skårup 1900.
Hanning. Aftægtskontrakt mellem Kristian Kristiansen og Jens Kr. Kristiansen kopi
Hanning. Aftægtskontrakt, ansøgning Niels Hansen Kruse Skaarup
Hanning. Artikkel om Hannin plejehjem modernisering 1988
Hanning. Avisudklip vedr. Tingager
Hanning. Chr Graversen til plejehjemsmøde. Avisudklip
Hanning. Diverse ang. Tingager
Hanning. Dødsattest Margrethe Mortensen f. Jensen Død 19 03 1961
Hanning. Dåbsattest og Aftægtskontrakt Søren P. Sørensen
Hanning. Film Indvielse af Tingagers ombygning
Hanning. Forskelligt vedr Hjemmets 25 års jubilæum 26. 9. 1982
Hanning. Forskelligt vedr Tingager. 2 Billeder af Mukai, i Spisesal og V.Ældregymnastik
Hanning. Fra Japan til Hanning som plejehjems leder Mukai. Avisudklip 28. 12. 1985
Hanning. Første Ældrecenter i Hanning klar til brug. Avisudklip 12. 6. 1989
Hanning. Gæstebog overrakt Tingager ved indvielse af ombygning 13. 6. 1989.
Hanning. Hanning Alderdomshjem fejres. 25 års jubilæum Avisudklip 29. 11. 1982
Hanning. Indvielse af Tingagers ny bygning 1989 Film
Hanning. Kopi Aftægtskontrakt Morten Thomsen Gaasdahl fra Jacob Mortensen 27. 11. 1851
Hanning. Lejerbo parat til at købe og modernisere Hanning Plejehjem Avisudklip 1987
Hanning. Lukning af Tingager 2011. Film
Hanning. Lykønskninger ved hjemmets 30 års jubilæum 26 9. 1987
Hanning. Medlemslister og regnskaber + Div. papirer 2002 – 2011 Tingager støtteforening
Hanning. Papirer Tingager Støtteforening vedr. Duetten
Hanning. Plejehjem bliver til ældrecenter Morten Kusk og fluerne Avisudklip 1989
Hanning. Protokol Tingager ældrecenters støtteforening 1991 – 2011
Hanning. Regnskabsbog Tingager Støtteforening 1989 – 2011
Hanning. Regnskabsbog Tingager Støtteforening. Duetten 2004 – 2011
Hanning. Skiftedag på Tingager Ingrid og Mukai stopper som leder. Afsked ved N. P. Pedersen Støtteforeningen
Hanning. Skål for nyt ældrecenter i Hanning Avisudklip 1989
Hanning. Støtteforening for Plejehjemmet. Avisudklip 22. Juli 1987
Hanning. Telegrammer og lykønskninger ved Genåbning af tingager 1989
Hanning. Testamente Aftægtsk. Dødsattest Ane Johanne Pedersdatter
Hanning. Tingagerbladet 1990 - 2000
Hanning. Tingagers bagebog. Frivillige bagere 30. 10. 1995 – 22. 5. 2011
Hanning. Udklipsbog vedr Tingagers ombygning og genindvielse 1989
Hanning. Vedtægter Tingager Støtteforening 1987
Hanning. Vægur overrakt Tingager ved indvielse af ombygning 13. 6. 1989.
Hanning. Ældrecenteret i Hanning Klar til brug. Tingager. Mukai, Christian Engholm og Hans Cenius Jensen Avisudklip 12. 6. 1989.
Hanning.Personalet på plejehjemmet protesterer til byrådet mod udsættelse af modernisering. Avisudklip 25. 9. 1986
Rækker Mølle. Diverse papirer vedr. Rækker Møllegården 1992 - 2002.
Rækker Mølle. Indvielse af Rækker Mølle gården 17. maj 1993 Avisudklip
Sædding. Aftægtskontrakt Fyrstenborg
Sædding. Aftægtskontrakt Laurids Tang Christensen til Maren Thomasdatter 1881
Sædding. Aftægtskontrakt Markus Gammelgaard
Sædding. Dødsattest Inger Sørensen født Andersen død 7. November 1951
Sædding. Dødsattest Søren Sørensen død 14. Januar 1953
Sædding. Dødsboet efter Søren Sørensen og Inger Sørensen udskrift af Skiftebogen 23. oktober 1953
Sædding. Kopi af aftægtskontrakt mellem Peter Stensig Andersen og Mette Cathrine Søndergaard 1903
Sædding. Kopi af opholdskontrakt Jens Jensen Møller/ Chresten Lauridsen 1817
Sædding. Kopi af opholdskontrakt mellem Jacob Jensen og Jens Hansen 1811
Sædding. Pensionering og invalideforsørgelsen Bendt Chr. Jensen 1907
Sædding. Pensionistboligerne under ombygning 4 billeder
Sædding. Skøde/aftægtskontrakt Jens Jensen Møll til Chr. Lauridsen 8. 10 1814.
Sædding. Udskrift fra Bølling Sædding Kirkebog begravelses attest over Karen Pedersdatter af Stensig15. Januar 1902
Sædding. Udskrift fra Bølling Sædding Kirkebog begravelses attest over Peder Pedersen af Stensig15. Januar 1902
Rækker Mølle. Kopier ang Rækker Møllegaard 1945 46- fra Nationalmuseet
Hanning. Forskelligt vedr. Hanning forsamlingshus 1988 – 2011 bla.a. Årsregnskaber 2008 – 2011 + HJV tegning over huset
Bølling. H.Okholm Bøllinglide Brev + skøde
Finderup. Kopier af gamle breve 1916 - 1920
Hanning. Forskellige skriverier 1984 – 2007 Fra nogle marcher og ture han har været på nogle med tørrede blomster
Hanning. Korrespondance vedr. vejsag 1933
Bølling. Erindinger fra Bølling af Signe Lunde 1977 ”Der var en tid”
Bølling. Joseph Gabriel Rosenkvist Dagbog/Regnskabsbog m.m. 1899 – 1905
Finderup. Avisudklip Videbæk Avis "Tre generationer på samme gård" Fam Gråkjær.
Finderup. Familiealmanakken 1984 fra Finderup Mølle Peder Graakjær Nielsen
Flere Sogne. Almanak 1954
Hanning. Dagbog ført af Anne Nielsen i Hanning Hedegaard 1951 – 1971
Hanning. Familiedrama på Bundsbæk Mølle. Avisudklip
Hanning. Lommebog og universitets almanak tilhørt Anders Andersen i Skaarup 1928
Rækker Mølle. Lommebog m. Almanak 1930 Købmand Jacob Andersen Tlf. nr. 11
Sædding. Jeppe Christensen Fyrstenborg erindringer
Sædding. Oplevelser fra barndom og ungdomstiden af Leo Mortensen Spjald
Bølling. Afsted til Konfirmation, Karen Thomsen og Inger Villadsen i Jumbe Avisudklip 1. 5. 1973
Bølling. Dødsanmeldelse Kirsten Jensdatter 1826.
Bølling. Gravskrift Jeppe Jepsen
Bølling. Guldkonfirmation 1990. Konfirmerede 9. April 1940 i Sædding kirke Avisudklip
Bølling. Konfirmand billede 1949 i Bølling kirke
Bølling. Konfirmations billede Sædding kirke 1940 m. navneliste
Bølling. Konfirmationsbillede 10 04 1927
Bølling. Konfirmationsbillede Bølling Sædding 1933
Bølling. Konfirmationsbillede Sædding kirke 4. okt 1914. m. navne
Finderup. Gravskrift over Christiane Christensen 1869
Finderup. Stinne og Ejner Jensen med tvillingerne Else og Erik Barnedåb
Flere sogne. Gym. 1935
Flere sogne. Gymn.1935 Anna Sigrid Svenstrup Kirstine Sørensen
Flere sogne. Gymn.1935 Kristian Jacobsen
Flere sogne. Gymnastikøvelser skoleidræt 1939 - 1950
Flere sogne.Gymnastik 1935 Ester Gadegaard Elly Henriksen
Hanning. 2 breve fra Bendt Føns Jørgensen 1971 - 1972
Hanning. Anna Lundes minde 5. 5. 1967
Hanning. Begravelsestale Nielsine Kirkegaard Jacobsen 13 0kt 1891 kopi
Hanning. Bryllups telegrammer Mary Lunde og Villy Nielsen 19 11 1939
Hanning. Dødsannonce Købmand N. H. Lunde (Niels Husted Lunde) 15 09 1962
Hanning. Festsange ved Mary og Villy Nielsen Sølvbryllup 19. 11. 1964.
Hanning. Gertrud og Osvald Mølby Guldbryllupssang 28 marts 1978
Hanning. Hans S. Lundes minde 4. 1. 1953
Hanning. Lykønskninger Mary og Villy Nielsen Sølvbryllup 19. 11. 1964.
Hanning. Nekrolog Anna Lunde 30. 04. 1962
Hanning. Nekrolog og Dødsannonce Hans Sørensen Lunde 22. 12. 1953
Hanning. Sang til Præsteparret B. og Gunner Pedersen
Hanning. Sang ved Elisabeth Haahrs jordefærd (Elisabeth Lunde) 20 05 1964
Hanning. Udgiftr og bilag Mary og Villy Nielsen Sølvbryllup 19. 11. 1964.
Rækker Mølle. 2 billeder Ringrider optog gennem byen
Rækker Mølle. og Omegns Ringridderforening regnskabsbog + papirer
Skjern. Program for ringridning 3 juli 1927
Sædding. Esther og Ole Pedersen med børnene Inger Marie og Frede. Barnedåb
Sædding. Esther og Ole Pedersen med Lillian Sædding. Barnedåb
Sædding. Fredes barnedåb, Esther og Ole Pedersen Navneliste vedlagt
Sædding. Fredes barnedåb, Esther og Ole Pedersen Navneliste vedlagt
Sædding. Gravbrev Mette Hansens død i Søndergaard 1886
Sædding. Guldkonfirmation 1990
Sædding. Guldkonfirmation 1990 Avisudklip
Sædding. Guldkonfirmation 1990. Konfirmerede 9. April 1940 i Sædding kirke Avisudklip
Sædding. Konfirmand billede 1949 i Bølling kirke
Sædding. Konfirmation Sædding kirke 1940
Sædding. Konfirmations billede Sædding kirke 1940 m. navneliste
Sædding. Konfirmationsbillede Bølling Sædding 1933
Sædding. Konfirmationsbillede Sædding kirke 4. okt 1914. m. navne
Sædding. Kopi Dødsanmeldelse for pigen Anbelone Thomasdatter 1818
Sædding. Maler Pedersens datter med Lillian i Sædding Barnedåb
Sædding. Mindeblad over Ane Kathrine Jansen 1893
Sædding. Mindeblad over Mariane Jansen 1899
Sædding. Mindeord Ane Jensen Kirkegaard 18. April 1886.
Sædding. Mindeord over Egon Bilberg død i Flensborg af Maren og Anders Stengaard.
Sædding. Mindetavle Jens Clausager Larsen død 08 02 1894 tale ved grav
Sædding. Mindetavle Niels Albertsen Larsen død 01 02 1894 tale ved grav
Sædding. Ringkøbing Amtsavis 20. 4. 1867 med Nekrolog over Michael Pedersen Kirkegaard
Sædding. Ringkøbing Amtsavis 20. 4. 1867 med Nekrolog over Michael Pedersen Kirkegaard 2. Billeder
Sædding. Sang ved Ingeborg og Jakob Stensigs bryllup 29. 10. 1948
Sædding. Sang ved Johanne og Svend Stensigs sølvbryllup 11. 11. 1945
Sædding. Sølvkrans m. billeder lærer Mikael Pedersen
Sædding. Vers ved kristine Svendsens begravelse 31. 10. 1953 af Maja Svendsen
Rækker Mølle. Borgerforening 2 Mellemregningsbøger
Rækker Mølle. Borgerforening Forhandlingsprotkol 1970 – 1996
Rækker Mølle. Borgerforening forskellige papirer.
Rækker Mølle. Borgerforening Kassebog 1976 – 1996
Rækker Mølle. Borgerforening Mellemregningsbog ”Julens Glæde”
Rækker Mølle. Borgerforening Regnskaber og referater 1978 >>>>>
Rækker Mølle. Borgerforening vedtægter Rækker Mølle Borgerforening 1921
Bølling Sædding udstykningspapirer 1911 - 1919
Bølling. 2 Matrikkelkort Sudergaard 1881
Bølling. Hvirvelgård Skøder, Aftægtskontrakter, Matr. kort
Finderup. 3 ang. kort afvanding Ø. Finderup Det danske Hedeselskab
Flere sogne. Diverse kort Skjern Videbæk Sædding
Flere sogne. Gammelt Danmarkskort
Flere sogne. Oversigtskort Borris området
Hanning. 2 matrikkelkort Rækkergaard. (Rekkergaard)
Hanning. Hoveriprotokol 1773
Hanning. Jordfordeling i Skjern ådalen Brev til Alfred Poulsen
Hanning. Kort over Bølling Nr. Herred
Hanning. Matr. kort 2 stk
Hanning. Matrikkelkort 4 stk Skaarup, Tylvad & mærskenge1944 og 69
Hanning. Matrikkelkort M9 af Aarup og 22 af Skaarup Kopi
Rækker Mølle. 5 flykort over Rækker Mølle og dele af Sædding 1992
Rækker Mølle. Hedeselskabet Rækker Mølle sø Depot for Sediment.
Sædding. Gl Matrikkelkort Sædding bys marker Kopi
Sædding. Matrikkelkort Sædding sogn 1963
Sædding. Matrikkelskort Sædding forsamlingshus 9m 1906 Kopi
Sædding. Sognekort
Sædding. Topografisk kort Hanning Sædding området
Bølling. 3 Matrikkelkort 1897 - 1919 - 1970 vedr jordfordeling
Bølling. Matrikkelangivelser i Bølling sogn.
Bølling. Matrikkelkort
Bølling. Matrikkelkort Bølling 1930
Finderup. Matrikkelkort
Finderup. Matrikkelkort Hanning Finderup 1930
Flere sogne Politikkens kortbog.(Meget gammel)
Flere sogne. Geodætisk kort 1942 mål 1 – 20.000 over Hanning, Finderup og Sædding
Flere sogne. Kort over området.
Flere sogne. Matrikkelkort Slumstrup Hovedgaard - Finderup med husnumre – Kort over Finderup, Hanning og Sædding
Hamnning. Matrikkelkort
Hanning. 3 Matrikkelkort Vedr Anders Andersen Skaarupvej 4 fra 1922 - 1930 - 1948.
Hanning. Matr. kort 1o Gadegaard 1946
Hanning. Matrikkelkort Hanning 1944 og 1959
Hanning. Matrikkelkort Hanning Finderup 1930
Skjern. Kort angående Vinterforanstaltninger 1971.
Sædding. Matrikkelkort
Sædding. Matrikkelkort Slumstrup Hovedgaard 1831 (Skrøbelig)
Sædding. Matrikkelkort Sædding 1939
Flere sogne. Kopi af Lundenæs Jordebog 1788.
Hanning. Matriklen for Hanning sogn 1688
Lundenæs amt. Tabel over Hartkorn og dyrket areal i 1682 efetr bosættelse
Bundsbæk. Artikkel om Rakkerhuset i Bjørnemosen Kopi.
Dejbjerg. Skalk nr. 3 1991 artikkel om De
Sædding. Parti fra Sædding Rækker Actiemølle
Sædding. Peder Madsens statsejendom Slumstrupvej 11 2004
Sædding. Postkort parti fra Rækker Mølle
Sædding. Slumstrup
Sædding. Slumstrup til salg 1835
Sædding. Slumstrup vandmølle solgt 1869
Sædding. Slumstrupgaard luftfoto
Sædding. Slumstrupgård Stuehus
Sædding. Slumstrupshistorie 1464 - 1970 Kopi.
Sædding. Slumstrupvej 14 Steensig ca 1912
Sædding. Sognets borgere, huse og gårde
Sædding. Sognets borgere, huse og gårde
Sædding. Solvangvangvej 4 Solvang 2004
Sædding. Solvangvej 1 Sædding
Sædding. Stensgaard før flytning og ombygning
Sædding. Stensigvej 3 1927
Sædding. Stensigvej 6 Anders Andersen og Kristine Andersen. uendt. pige
Sædding. Stensigvej 8
Sædding. Stensigvej 8 Søren Sørensen og Inger
Sædding. Stensædevej 1
Sædding. Stensædevej 6 2002
Sædding. Sædding Maskinstation Fiskbækvej
Sædding. Sæddinghedevej 5. 2004
Sædding. Sæddingvej ved kryds 2004
Sædding. Søren clausagers tale ved Kong Chr. X besøg i Clausager 1928
Sædding. Søren Clausagers tale ved Kong Chr. X besøg i Clausager 1928 Kopi
Sædding. Vogterhuset Damgaardsvej 3 Harry, Frede og Svendåge Olsen
Hanning. Afskrift af begravelser på Hanning kirkegård
Hanning. Vedtægter for Hanning kirkegaard 1965
Sædding. Søren Kirkegaard og Sædding Forskellige avis udklip, breve og beretninger
Rækker Mølle. Hyldest på vers til Rækker Mølle Avisudklip 23. 3. 1974
Rækker Mølle. Parti fra Rækker Mølle ca. 1965
Sædding. Maren Olsen på 81 fortæller om sin ferie i Canada Avisudklip 14. 9. 1974.
Bølling. Forbedring af beskyttelsen af Bølling kirke
Finderup. Forbedring af beskyttelsen af Finderup kirke
Hanning. Akter Vedr. Gravhøje nr. 26037
Hanning. Forbedring af Beskyttelsen af Hanning kirke
Rækker Mølle. Kopier ang Rækker Møllegaard 1945 46- fra Nationalmuseet
Sædding. Forbedring af beskyttelsen af Sædding kirke
Bundsbæk. Kort over fredning ved Bundsbæk mølle sept. 1978.
Flere sogne. Postkort fra den jyske hede
Hanning. Stenøkse fundet i Hanning
Sædding. 17 billeder skybrud 6. 9. 2014 haven Sæddinghedevej 1 og Dagen derpå i Rækker Mølle
Sædding. 36 Billeder oversvømmelse og skybrud 6. 9. 2014 Bryggeri Rækker Mølle og Hanning
Sædding. 6 Videoklip og 27 billeder Skybruddet 6. 9. 2014. Søvejen, Bryggeriet og Rk. Møllegården
Sædding. Trappe til boldbanerne og skolegården under skybruddet 6. 9. 2014
Sædding.1 film og 10 billeder fra skybruddet 6. 9. 2014 Ved Clausager og Tylvad Dambrug
Hanning. Uvejr i 1915
Rækker Mølle. Storkereden ved Telefon centralen sommeren 1948
Flere sogne. Bogen om Ringkøbing Skjern
Hanning. Mary lunde bevs som Aut. Sygeplejerske 5/9 1938 og Forskellige anbefalinger
Bølling. Protokol Vaccination mod kopper i Bølling Friskole 1932 – 1943.
Rækker Mølle. Avisudklip 87 årige frisør Jens Ole Nielsen Stopper og Ida Andersen overtager.
Sædding. Brev ang Sundhedserklæring fra Eske Alkjærsig 1934
Bølling. Kopier ar Epidemikommisionens Forhandlingsprotokol 1907 – 1908 ang Tuberkulose.
Bølling. Maskinsynsbog Iver Nielsen 1928 – 1974
Finderup. Maskinsynsbog for Kristian Madsen Finderup
Flere sogne. VVM redegørelse og miljørapport vindmøller Faster Astrup (Sædding) juni 2013.
Hanning. CB. Tjenestebevis Sanitetstjenesten Sygeplejerske Fru Lunde Nielsen 17. 12. 1941
Hanning. Død efter ukykke på Hanning Kirkegaard Peder B. Jacobsen Kopi 1923
Hanning. Kokoppe-Indpodningsattest Hans Sørensen 6. Juli 1883
Hanning. Koppeattest Elisabeth Lunde 1 10 1925.
Hanning. koppeattest Niels H. Lunde 17. 6. 1914
Hanning. Samaritterbevis 1944 og Donorkort 1945 Villy Nielsen
Hanning. Skorsten væltede ned over karlen Hanning Kirkegaard kopi af udklip 1923
Hanning. Sundhedsprotokol
Rækker Mølle. Tilsynsbog Fabrtilsyn Rækker Mølle Korn og Foder 1931 - 75
Sædding. Beskikkelse af Karl Madsen til Hjælpe – Ligsynsmand 9. 5. 1933
Sædding. Difterivaccinationskort Anna Katrine Bendtsen 8.5.1919 Læge Harald Lassen
Sædding. Maskinsynsbog Peder Vendelbo 1914 - 1974
Tarm. Epidemihuset i Tarm. Som nr. 3 fra højre står Alma Vinge.
Bundsbæk. Møller Laust Alkjærsig døde af hundegalskab i 1841 på Bundsbæk Mølle
Bølling. Bølling Sædding sygeplejeforenings dagbog 1914 - 1927
Bølling. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Bølling. Regnskabsbog Bølling Sædding Sygeplejeforening 1912 – 1949. ført af Jens Pedersen
Bølling. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Bølling. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1954
Finderup. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Finderup. Johanne Marie og Julius Lembcke Pedersen ulykke 29 oktober 1976
Finderup. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Finderup. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1954
Flere sogne. Koleraforberedelser i Ringkøbing
Hanning. Ansættelses kontrakt Sygepl. Johanne Marie Husted 1946
Hanning. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Hanning. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1954
Hanning. Vedtægter for Sygeplejeforeningen 1 - 10 1954
Sædding. Bølling Sædding sygeplejeforenings dagbog 1914 - 1927
Sædding. Diverse papirer Sygeplejeforeningen
Sædding. Regnskabsbog Bølling Sædding Sygeplejeforening 1912 – 1949. ført af Jens Pedersen
Sædding. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Sædding. Sygeplejeforenings protokoller 1908 - 68. 2 stk
Hanning. Mary lunde bevs som Aut. Sygeplejerske 5/9 1938 og Forskellige anbefalinger
Hanning. Lokalplan 44 om Vindmøllepark i Skaarup ved Hanning 1985.
Hanning. Studeforspand da Rækker Møllevejen blev anlagt
Bølling. Hvirvelgård godkendelse af oliefyringsanlæg
Bølling. Regnskabsbog over Bølling Kommuneplantage 1946 - 1967
Hanning. Lokalplan 44 om Vindmøllepark i Skaarup ved Hanning 1985.
Bundsbæk. Gamle Vestjyske Møller Bundsbæk Mølle Bog.
Bølling. Aflæsningskort Bølling Transformatorforening H. K. Jepsen
Bølling. Kontrakt Hans Madsen og Bølling Andels Elektricitetsforening
Bølling. Regning til Hans Madsen vedr. Lysinstallation
Finderup. Forhandlingsprotokol Finderup Elværk 1916 - 1949
Finderup. Vedtægter Finderup Elektricitetsværk 23. 3. 2016
Flere Sogne. 4 stk. Driftregnskaber Ringkøbing amts højspændings forsyning 1965 – 1968
Flere sogne. Elaflæsningsprotokol 1967 - 1968
Hanning. Regning til Laurids Dalgaard fra Rækker mølle elværk
Hanning. Regning til Laurids Dalgaard fra Rækker mølle elværk
Hanning. Rækker Mølle elforsyning div. Papirer.
Hanning. Rækker Mølle Elforsyning Kassebog 1928 - 1944
Rækker Mølle. 11 stk. Driftregnskaber Rækkermølle Elforsyning 1956 – 1967
Rækker Mølle. 3 ark m. billeder fra elværket og udsigt over byen
Rækker Mølle. 6 billeder fra Elværket 1959 + navneliste
Rækker Mølle. El værket Kløverbakken 2 Laura og Karl Møller Jensen og Peder Møller Jensen
Rækker Mølle. Elforsyning kassebog 1928 - 1944
Rækker Mølle. Elforsyning køb af jævnstrømsgenerator 1/1 1950
Rækker Mølle. Elforsyning love 1953 - 1963 + div papirer
Rækker Mølle. Elværket
Rækker Mølle. Elværket 1959
Rækker Mølle. Love for elforsyningen 1963
Rækker Mølle. Love for Rækker Mølle og omegns el værk 1953 og 1963
Rækker Mølle. Love for Rækker Mølle og Omegns Eliktricitetsværk Januar 1953
Rækker Mølle. Rk. Mølle elforsyning driftregnskab 1969 - 70 og 1977 - 78
Rækker Mølle. Rkmølle og Omegns Andelselktricitetsselskab Driftregnskab 1961 - 63
Sædding. El falæsningsprotokol 1968 - 1969
Sædding. Regnskabsbøger + div. Rækker Mølle El forsyning
Flere sogne. Lærebog for hærens menige Hestetrain. 1932
Bølling. Diverse papirer ang luftværnsforening i Bølling
Flere sogne. Interview m. Børge Jensen ang CB/CF politi - brand (BÅND)
Flere sogne. Luftværnsblad 1942 - 43
Bølling. Bødeforlæg for Hassarderet kørsel Hans Chr. Frandsen i 1956.
Bølling. Jens H. Nexø aflæsning ved Bølling mejeri
Bølling. Jens H. Nexø's første personbil ved Nygaardhus ca 1950
Finderup. Julius Lembskes første bil Taunus 12 m fra 1955
Finderup. Kopi af Evald Holm Mortensen indkøb af Ferguson 1953 og Massey Ferguson 1961.
Flere sogne. TRA oplæg til Regionale ruter 1991 - 1992
Rækker Mølle. Gunnar Kjærs Cykel og træhandel 1965
Rækker Mølle. Jens Nexø's Vauxhall
Rækker Mølle. Nexø med sin Lastbil
Rækker Mølle. Nexø's første Lastbil ved hjemmet Søvejen 17 Chaufør Erik
Rækker Mølle. Nexø's første Lastbil ved hjemmet Søvejen 17 i 1946
Rækker Mølle. Nexø's Lastbil
Rækker Mølle. Nexø's Lastbil ved foderstofforretningen Chauffør Dreas
Rækker Mølle. Nexø's Lastbiler
Rækker Mølle. Salgsbog nue cykler 1942 - 90 Gunnar Kjærs cykelhandel
Sædding. Chauffør hos vognmand J. O. Pedersen
Bølling. Annonce vedr. salg Kristian Andersen Nygård 1870
Bølling. Brøns Christian Dalgaards hest. Hesten var da 27 år gl. m. beskrivelse
Bølling. Bølling sogns hesteforsikring + love 1931 - 1968 2 protokoller
Bølling. Der hakkes roer i Dalgaard. "Fra v. Inga Dalgaard - Jenny Dalgaard - Anders Andersen
Bølling. forsikringsprotokol for husdyr 1915 - 57
Bølling. Forskellige papirer ved. jordfordeling
Bølling. Forskellige papirer vedr. Mads Jensen 1882 - 1904
Bølling. Fortegnelse over kriselån i anledning af Landbrugskrise 1931 – 32 Bølling/Sædding
Bølling. Herred's tilsåede arealer 1871
Bølling. Ko besætningen på Hvirvelgaard
Bølling. Kundebog købmandsbutikken Kildevej – Landbrugstegnskab Enghavegaard Kildevej 75 1921 – 67 Iver Chr. Larsen
Bølling. Kvægavlerforening 1919 1978
Bølling. Lejekontrakt af 2 parceller præstegårdsjord til Graver Niels Bendtsen 1928. kopi
Bølling. Lejekontrakt af Præstegårdsjord 1928 kopi
Bølling. Lille Kastbjerg Fra V Maren Katrine Jensen, Hans Jensen, Tjenestekarl Henry Dinensen
Bølling. Niels Vig (søn af Laurids Vig) siddende på en hesterive. Hunden foran hedder Per
Bølling. Nørreherreds landboforening. Bog
Bølling. Raderensning Lille Kastbjerg ca 1912 Fra v.Simon Jensen Hans Jensen Laurence Jensen
Bølling. Roekørsel i St. Kragmose 1910 Fra v. Karl Klemmensen - Simon Jensen
Bølling. Sigurd Vig (søn af Laurids Vig) med et kobbel køer
Bølling. Sogneforening og Hobbylandbrug
Bølling.Billede af Kyhe ca 1938. Personer muligvis Laura og Johannes Kyhe (Knudsen)
Finderup. 3 billeder Helga og Knud stræde Andersen + Herborgvej 26.
Finderup. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Finderup. 42 billeder fra Bækgaard Herborgvej 63 og Herborgvej 26. Digitaliserede
Finderup. Billede af Tømrer og landmand Jens Bjergs ejendom Hestkjærvej 9 Finderup før 1916.
Finderup. Diverse papirer Julius Pedersen
Finderup. Forhandlingsprotokol for Finderup og omegns Husmandsforening 1906 – 1954
Finderup. Glade for livet på landet. Lisbeth og Chr. Rahbæk Sørensen på Nygaard Herborgvej. 7. 5. 1988
Finderup. Jensine og Frederik Graakjær Holmgaardsvej 4. Frederik er graver ved Herborg kirke Jensine i Køkkenet på Tingager 7. 5. 1988
Finderup. Kontrolforeningsbog Mads Pilgaard 1935 - 1936
Finderup. Kopi af Evald Holm Mortensen indkøb af Ferguson 1953 og Massey Ferguson 1961.
Finderup. Kopier af forskellige forsikringspapirer 1940 – 1951 Evald Holm Mortensen Bækgaard
Finderup. Peder Murer Pedersen og Maries fødehjem Rishøj i Finderup
Finderup. Peder Murer Pedersen og Maries fødehjem Rishøj i Finderup
Finderup. Peder Murer Pedersen og Maries fødehjem Rishøj i Finderup
Finderup. Peder Murer Pedersen og Maries fødehjem Rishøj i Finderup
Finderup. Regnskabsbog Julius Pedersen 1932
Finderup. Regnskabsbøger Mads Pilgaard 1932 1942 1951
Finderup. Thorvald og Magda Lysgaardsvej Børn efter Niels Christian Jensen og Anna Kirstine Simmelkjær 7. 5. 1988
Finderup. Årsregnskaber + div papirer Finderup Mejeri 1971>>>
Flere sogne. ”de hundrede år” Bølling Nørre Herred 1856 – 1956
Flere sogne. Andelsbonden og kvæghandelen bog af Salomon J. Frifelt
Flere Sogne. Bølling-Nørre herreds landboforening ”De hundrede år 1856 – 1956”
Flere sogne. Forhandlingsprotokol Landbrugets sammenslutning Ring. Amt
Flere sogne. Kopi af Hoverireglement Bøvling Amt1773
Flere sogne. Kopi af Hoverireglement Lundenæs Amt1773
Flere sogne. Kopi af Jordebog over Herregården Lundenæs 1775
Flere sogne. Kopi af Lundenæs Amt henlagte Hartkorn under Ringk. Amtsstue 1789
Flere sogne. Kopi af Lundenæs jordebog 1498
Flere sogne. Kopi af størrelsen af besåede arealer i Bølling herred 15. juli 1871
Flere sogne. Svinekort 1939 - 1940 6 stk
Hanning Sædding. Mejeri ang. smitsom kalvekastning
Hanning Sædding. Mejeri ansøgning om udbetaling i engelske sedler
Hanning Sædding. Mejeri diverse papirer.
Hanning Sædding. Mejeri Mælk, smør og kulkørsel 1930 - 1962
Hanning Sædding. Mejeri papirer vedr. Mejeriselskabet Vest 1981
Hanning Sædding. Mejeri tørring og salg af Kasein
Hanning Thue Levin Christensen hakker Roer
Hanning. Johanne M. Jacobsen Landtinggård Nekrolog + div papirer
Hanning. 2 kontabøger Anders Andersen Esbjerg Andelssvineslagteri 1923 - 35.
Hanning. 3 billeder Husmændenes landbrugscenter ca. 1979
Hanning. 4 H Diplom Mads Andersen 1943
Hanning. Aftægtskontrakt, ansøgning Niels Hansen Kruse Skaarup
Hanning. Anders Andersen Skaarup Hovedbøger for kvægavlerforeningen
Hanning. Anders Andersen Skaarup kontrolforeningsbøger Egelykke 1926 - 1957 7 Stk
Hanning. Ansøgning om Kornstøtte hos EF Alfred Poulsen 1986/87
Hanning. Beretning for Løvstrupgård 1896, 1907, 1911, 1916 + diverse papirer
Hanning. Bidragsregnskaber 1969 - 1971 Mads Andersen Skårupvej 4 Hanning
Hanning. C. regnskaber sammenlignet med andres Mads Andersen 5 bind 1971 - 89.
Hanning. Diverse papirer + svinekort
Hanning. Driftregnskaber Mads Andersen 1976 - 1985 - 1990.
Hanning. Ejendomssalg Annonce Dalgaard by 1870
Hanning. Forskellige papirer Niels Randbæk Hansen
Hanning. Forskellige papirer vedr Anders Andersens landbrug Skaarup Hanning
Hanning. Fra v. Thue, uk. pige, Erna, Bjarne Søe, Aage Søe, Niels Søe. Kaffe pausee
Hanning. Hanning Ornecentral
Hanning. Hanning svineavlerforenings medlemmer 1931 - 36.
Hanning. Hanning Sædding andelsmejeri Opgørelser 1942 - 79
Hanning. Hoveriprotokol 1773
Hanning. Jubilæumsskrift Stavnsbåndet
Hanning. Kartoffelkogerforening for Hanning, Finderup, Sædding 1943-56
Hanning. Kopi af Andragende om lejenedsættelse af DSB arealer 1932.
Hanning. Kopi af liste over lejere af arealer langs Videbæk - Skjern banen
Hanning. Kopi af optegnelse over Hanning Kirkegaard 1664 -1874
Hanning. Kopi af Udskrift af forhandlingsprotokol Videbæk - Skjern banen 1917.
Hanning. Kopi aftale mellem Karl Fusgaard og Niels Jespersen vedr. DSB arealer
Hanning. Kopi Lejekont. mel DSB og Jørgen Jensen Hanninghedegaard 1925 + Skitse
Hanning. Kornligning 1918 - 1919 Søren P. Søe
Hanning. Lille Gadegaard set fra haven
Hanning. Løvstrupgaard div. papirer
Hanning. Løvstrupgård foderbog 1907 - 1908
Hanning. Mads Andersen Kontrabog Hanning mejeri 1895 - 1897.
Hanning. Maskinsynsbog 1928 – 1971 Clausagervej 8 Osvald Mølby og Mads Kjær
Hanning. Mergelforsyning for Hanning m. fl. sogne
Hanning. Oversigtsskemaer Mads Andersen regnskabsresultater 1960 - 1973.
Hanning. Rækker Mølle Gødningsforening Kassebog 1957 - 72
Hanning. Svinekort 1940
Hanning. Villiam,Aage, Johannes, Agnes, Ester, Arnold Søe Ca 1914 + beskrivelse
Hanning. Års og skatteregnskaber Mads Andersen 9 stk fra 1958 - 1991.
Ringkøbing amt. Kvægavl og kontrolforening 1926 . 1974. 6 bøger.
Rækker Mølle. Avisudklip ang 4 H
Rækker Mølle. Bedømmelser 4 H. 6 hæfter
Rækker Mølle. Brev ang. Engvanding a 15. mai 1854.
Rækker mølle. Deklaration ang. Stemmeværket. Hans Ebbesen Ganer Mølle 11. 11. 1862.
Rækker Mølle. Div. papirer og sange 4 H
Rækker Mølle. Film Høsten 1989 opt. Af Niels Chr. Ulriksen. Eske Villadsen, Viggo Villadsen, sigfred Madsen, Hans Dalgaard jensen
Rækker Mølle. Gødningsforening Lokalforening kassebog 1957 - 72
Rækker Mølle. Lokalforening (gødning og kalk)
Rækker mølle. Overenskomst mel. Jakob Jensen af Gaasdal og lodsejerne ang. Stemmeværket april 1898
Rækker mølle. Skitse og Erklæring i sag mellem Nancy Esmark og Mølle 1916
Sædding. 105 bill. til scanning ang. Mary og Hans Jensen – Jens Korsholm Bendtsen - Jytta og Bendt Bendtsen
Sædding. 3 Luftfotos af Hostedhøj 8 1949 – 1962 – 2010 Digitale
Sædding. 3 regnskabshæfter Jens Mortensen ”Nørholm” 1931 – 1932 Sæddingvej 26
Sædding. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Sædding. 4 billeder fra Stensæde (Kopier) Anders Stengaard Clausager og Mette Raskesen bryllupsbillede
Sædding. 4 Kontrabøger Hanning – Sædding mejeri Søren Sørensen 1892 - 1897
Sædding. 9 Billeder Clausager Clausagervej 2 og Stensigvej 8 Samt Kongenshus mindepark
Sædding. Anders Gahner Sædemand ca 1950
Sædding. Chr. Sørensen afregning fra Hanning – Sædding mejeri 1956
Sædding. Fortegnelse over kriselån i anledning af Landbrugskrise 1931 – 32 Bølling/Sædding
Sædding. Jens Chr. Sørensens regnskabsbog 1931 – 1951
Sædding. Jens Pedersen Anerkendelse fra Hedebruget, nybygger tilskud
Sædding. Jens. Bendtsens gård med familien udenfor
Sædding. Kontrabog Søren Kirkegaard – Købmand Arne M. Pedersen Tlf. 11. 1952 – 1954
Sædding. Kontrabog Søren Sørensen Stensigvej 8 1894 – 1905
Sædding. Kontrabog Søren Sørensen Stensigvej 8 Esbjerg svineslagteri 1930 – 1931
Sædding. Kopi af lejekontrakt m. DSB og Jens Barde Kirkegaard 1921 + skitse
Sædding. Kopi af Lejekontrakt mel. A. Clausager og DSB 1932 med skitse
Sædding. Kopi af lejekontrakt mellem DSB og Svend Stensig Svendsen 1918 + Skitse
Sædding. Kopi af liste over lejere af arealer langs Videbæk - Skjern banen
Sædding. Kopi af regnskabsbog for Slumstrupmølle 1889 - 1908
Sædding. Kopi af skrivelse ang. nedsættelse af lejeafgift vedr DSB arealer 1931
Sædding. Kopi af Udskrift af forhandlingsprotokol Videbæk - Skjern banen 1917.
Sædding. Legitimationskort Jens Chr. Sørensen til Indkøb af afgiftsfri benzin (blå benzin) hos købmand Arne M Pedersen 8. februar 1956
Sædding. Lidt forskelligt ang. landbruget
Sædding. Maskinsynsbog Søren Sørensen Stensigvej 8. 1914 – 1965
Sædding. Slutseddel Jens Chr. Sørensen og Dansk Alfa-Laval 28. oktober 1936 Stensigvej 8
Sædding. Svinekort
Sædding. Sædding Maskinstation Fiskbækvej
Sædding. Sædding sogns hesteforsikring 1936 - 42
Sædding. Sæddinghedevej 1 luftfoto ca 1981 Kopi
Sædding. Sæddinghedevej 1 luftfoto ca 1990 Kopi
Sædding. Vide og vedtægter
Bølling. Beskrivelse af Engvandingslauget af gunner Poulsen bølling.
Bølling. Protokol for Engvandingslauget ved Bølling Å 1870 - 1909
Finderup. Luftfoto Faarborgvej 3 Peder Halskov Christiansen
Hanning. Bundsbækvej 10 i Lykkeby
Hanning. Holstebrovej 95 Øster Landting
Hanning. Kopier af 4 Luftfotos af Tylvad. Tylvadvej 6.
Hanning. Maskinsynsbog 1914 - 1918 Laurids Høj - Ernst Andersen
Hanning. Maskinsynsbog 1914 - 1918 Mads Stokholm - Jacob Rindom
Hanning. Maskinsynsbog Anders Andersen Skårup Hanning 1922 - 1971
Hanning. Maskinsynsbog Mads Andersen 1914 - 1971
Hanning. Maskinsynsbog Niels Husted - Knud Damgaard 1917 - 1969
Hanning. Mergelforsyning for Hanning m. fl. sogne
Hanning. Papirer Jordforbedring 1941 Ny. Kirkegaard Mathilde Sørensen
Hanning. Rækker Mølle Gødningsforening Kassebog 1957 - 72
Hanning. Skårupvej 2 Vinteren 1946
Hanning. Sæddingvej 7
Hanning. Tyren "Roland Hanning" en vægtig tyr 1035 kg Kopi af udklip 1923
Hanning. Aarup Østergaard Sæddingvej 11 Hanning 1885
Hanning. Aarup Østergaard Sæddingvej 11 Hanning ca midt i 1900 tallet
Rækker Mølle. Forskellige udklip angående Møllegården og Møllegårdsprojektet. Og Bevaringsforeningen.
Rækker Mølle. Gødningsforening Lokalforening kassebog 1957 - 72
Sædding. Kjærgaardvej 2 Kjærgaard
Sædding. Astrupvej 2
Sædding. Jens Bendtsen, indkøb af Mac. Cormick slåmaskine 28. 5. 1907.
Sædding. Kjærgaardvej 2 Kjærgaard
Sædding. Kopi af Broderi Hostedhøj 11 Højvang 1933
Sædding. Kopi af købekontrakt Hostedhøj 11 Højvang 1933
Sædding. Lille Hedegaard Thomas Bording Christensen m. børn
Sædding. Luftfoto af Hostedhøj 10. 1971
Sædding. Luftfoto af Hostedhøj 10. 2001
Sædding. Lyngvejen 6
Sædding. Mosegården/hedegården Avisudklip
Sædding. Stensigvej 3
Sædding. Stensigvej 8
Sædding. Sæddingvej 15
Sædding. Sæddingvej 17
Sædding. Sæddingvej 4 Højgaard
Sædding. V. Kirkegaard Clausagervej1. 1900 Jens og Marie Thomsen
Bølling. Optegnelse om Leen i 1885 - 95 fortalt af Hans Damgaard kopi Nationalmuseet
Sædding. Høstdag i 1989 Ernst Østergaard, Eske Villadsen, Viggo Villadsen, Sigfred Madsen, Hans Dalgaard Film af Nielc Chr. Ulriksen
Bølling. 9 Billeder fra Damslund, søen
Bølling. Regnskabsbog over Bølling Kommuneplantage 1946 - 1967
Hanning. Bog Løvstrup plantage 1873 – 1973
Hanning. Kopi af Actie Løvstrup Plantage udstedt til Sognefoged i Hanning Niels Bendtsen 1874
Hanning. Love for Løvstrup Plantningsinterressantselskab 27 Sept 1873
Flere sogne. Egetrræer og Cedertræer til Sædding, Hanning og Finderup Haveforening.
Flere sogne. Forskelligt ang. Jysk haveselskabs 50 års jubilæum 1985 Udstilling i Hanning avisudklip, program og 43 billeder.
Hanning Laurids Jacobsen Æresmedlem Haveforeningen 1985 Bevis
Hanning. 2 kontabøger Anders Andersen Esbjerg Andelssvineslagteri 1923 - 35.
Sædding. Birkelund planter 1992 Martha og Finn Henriksen + A. Jensen
Sædding. Birkelund Planteskole. Martha og Finn Henriksen
Bølling. Bølling sogns hesteforsikring + love 1931 - 1968 2 protokoller
Bølling. Hundeprotokol for Sognefogeden i Bølling 1957 - 1961
Bølling. Papirer vedr. smitsomme husdyrsygdomme
Bølling. Protokol over anmeldte hunde Bølling sogn 1889
Bølling. Æske med Hundetegn
Flere sogne. 3 Svinekort 1934 – 1960
Hanning Sædding. Mejeri ang. smitsom kalvekastning.
Hanning. Anders Andersen Skaarup Hovedbøger for kvægavlerforeningen
Hanning. Anders Andersen Skaarup kontrolforeningsbøger Egelykke 1926 - 1957 7 Stk
Hanning. Hanning svineavlerforenings medlemmer 1931 - 36.
Hanning. Laurids Jacobsen æresmedlem ag Ringk. Amts Jerseyforening 1985 Bevis
Hanning. Svineavlerforening Protokol 1901 - 1940
Hanning. Svinekort 1940
Hanning. Tyr og mand
Ringkøbing amt. Kvægavl og kontrolforening 1926 . 1974. 6 bøger.
Rækker Mølle. Indleveringssedler for æg 1946 hos købmand Anton Andersen Åglimt 19 Rækker Mølle
Sædding. Dyrlæge Smedegaards arbejdsprotokol + regnskab 1944 ----
Sædding. Regnskabsbog for Sædding Kvægavlerforening
Sædding. Soldaterbillede af Ingvard Clausager og Thomas Gahner
Sædding. Svinekort
Sædding. Sædding sogns hesteforsikring 1936 - 42
Bølling. Kontrakt m. interresanter Bølling Sædding mejeri 1886
Bølling. Kopi om Bølling Andelsmejeri 1930.
Bølling. Mejeri
Bølling. Mejeri
Bølling. Mejeri Badebog + div. bankbøger og papirer
Bølling. Mejeri diverse protokoller
Bølling. Mejeri Forh. protoko + div papirer vedr. nedlæggelse 1887 - 1970
Bølling. Papirer vedr. smitsomme husdyrsygdomme
Bølling. Regnskab Bølling Andelsmejeri 1955
Faster. Indvielse af Faster andelsmejeri 1934 Film af Holger Graversen
Finderup. Breve om udmeldelse fra Finderup mejeri 1979 - 81
Finderup. Dagsorden generalforsamling Finderup Mejeri
Finderup. Driftsregnskaber Finderup Mejeri 1975 - 1981
Finderup. Finderup mejeri køb og salg + skøde 1981
Finderup. Finderup Mejeri Regnskaber 1968 – 1979. Anbegaling til nedlæggelse af mejeriet, avisudklip
Finderup. Forsikringer + div papirer Finderup mejeri
Finderup. Ind og Udbetalingsbog Finderup Mejeri
Finderup. Indvejning samt køb og salg Finderup Mejeri
Finderup. Kautionsbeviser 1916 og 1925 Finderup Mejeri
Finderup. Kopi om Finderup Andelsmejeri 1930.
Finderup. Mejeribestyrer Pedersen i Finderup m. familie
Finderup. Opsigelse af Mejeribestyrere Børge Larsen 1980
Finderup. Papirer vedr lukning af Finderup mejeri
Finderup. Protokoller Finderup Mejeri + div. papirer
Finderup. Protokoller Finderup Mejeri + div. papirer
Finderup. Rapport spildevandsundersøgelse
Finderup. Reduktase protokol Finderup Mejeri
Finderup. Regnskab 1977 - 78 Finderup Mejeri
Finderup. Smør. kvalitet tillæg Finderup Mejeri
Finderup. Tilvirkningsbog for smør 2 stk
Finderup. Årsregnskaber + div papirer Finderup Mejeri 1971>>>
Flere sogne. Hanning Sædding Andelsmejeri Driftregnskaber 1922 - 1964.
Flere Sogne. Kopier af avisudklip 1933 – 1945 4 stk
Hanning Sædding. Mejeri
Hanning Sædding. Mejeri (1886 ???? 1896)
Hanning Sædding. Mejeri ang. smitsom kalvekastning
Hanning Sædding. Mejeri ansøgnin. vedr. udbetaling i engelske sedler
Hanning Sædding. Mejeri ca. 1965
Hanning Sædding. Mejeri ca. 1980
Hanning Sædding. Mejeri diverse papirer
Hanning Sædding. Mejeri Mælk, smør og kulkørsel 1930 - 1962
Hanning Sædding. Mejeri ombygget til lejligheder 1996
Hanning Sædding. Mejeri papirer vedr. Mejeriselskabet Vest 1981
Hanning Sædding. Mejeri Søren Villadsen og Martin Pedersen
Hanning Sædding. Mejeri tørring og salg af Kasein
Hanning. 3 regnskaber Hanning Sædding andelsmejeri. 1928, 1959 og 1974
Hanning. Andelsmejeriet Luftfoto
Hanning. Beretning og avisudklip 1979 - 83 Hanning Sædding Andels mejeri
Hanning. Forskelligt vedr. Hanning Sædding andelsmejeri
Hanning. Halvårsregnskab Andelsmejeriet 1904 - 5
Hanning. Halvårsregnskaber Hanning – Sædding mejeri 1930 – 1962.
Hanning. Hanning Sædding Andelsmejeri Driftregnskaber 1975 - 1983
Hanning. Hanning Sædding andelsmejeri Opgørelser 1942 - 79
Hanning. Hanning Sædding Andelsmejeri regnskaber 1948 - 1978
Hanning. Hanning Sædding andelsmejeri. Luftfoto.
Hanning. Korrespondance Hanning Sædding A.M. og Kreaturforsikring
Hanning. Mads Andersen Kontrabog Hanning mejeri 1895 - 1897.
Hanning. Medlemsindberetning Hanning Sædding mejeri 1983
Hanning. Vedtægter og driftregnskab Hanning Sædding mejeri 1979 - 81
Hanning. Årsregnskab Hanning Sædding mejeri 1962 - 1983
Hanning., Kopi om Hanning Sædding Andelsmejeri 1930.
Rækker Mølle. Byggeregnskab Hanning Sædding andelsmejeri 1950
Rækker Mølle. Hanning Sædding andelsmejeri 5 diplomer for saltet smør 1901 – 1917
Rækker Mølle. Hanning Sædding andelsmejeri Halvårsregnskaber 1930, 1946 og 1965
Rækker Mølle. Hanning Sædding andelsmejeri udrejning af mejeribestyrerløn 1942
Rækker Mølle. Mejerist Knud Christian Jensen 25 års jubilæum Ved Hanning Sædding Andelsmejeri. Avisudklip 1. 5. 1984.
Rækker Mølle. Revisionsprotokol Hanning Sædding Mejeri 27 06 1984
Rækker Mølle. Statusbog Hanning Sædding mejeri 1966 - 84 plan over bygning
Sædding. Agnes Pedersens ishus 1961 - 1971
Sædding. Halvårsregnskab Andelsmejeriet 1904 - 5
Sædding. Hanning Sædding Andelsmejeri regnskaber 1948 - 1978
Sædding. Kontrakt m. interresanter Bølling Sædding mejeri 1886
Sædding. Vedtægter og driftregnskab Hanning Sædding mejeri 1979 - 81
Flere sogne. Biavlere (Karl Madsen fra Sædding nr 6 fra v)
Bølling. Forhandlingsprotokol Kassebøger Bølling Husmoderforening
Finderup. Anne Marie og Peder Graakjær Nielsens systue i den nu nedlagte skole 7. 5. 1988
Finderup. Læskedrikke til Araberne fra Mejeriet. Medarbejder Arne Pedersen Løvstrup ved Mellow Food Forum 7. 5. 1988
Flere sogne. 144 Billeder fra udstillinger, udflugter og andre aktiviteter
Flere sogne. Forskellige Regnskaber og Bilag Familie og Samfund Rækker Mølle 2009 – 2022
Flere Sogne. Protokol Rækker Mølle Familie og Samfund 1996 – 2007
Flere Sogne. Protokol Rækker Mølle Husholdningsforening 1988 – 1996
Flere sogne. Regnskabsbog Rækker Mølle Familie og Samfund 1996 – 2006
Flere sogne. Regnskabsbog Rækker Mølle Familie og Samfund 2008 – 2022
Flere sogne. Regnskabsbog Rækker Mølle Husholdnings forening 1988 – 1996
Flere Sogne. Rækker Mølle Familie og Samfund. Vedtægter, medlemslister, programmer og Diverse
Hanning. Forhandlingsprotokol Kassebøger Hanning Husmoderforening
Hanning. Husholdningsforeningens udstilling. Birgitte, Lis og Anna
Hanning. Kontrabog 1934 - 1936 Anders Andersen - Jacob Andersen Købmand
Hanning. Løvstrupgårds kontrabog til Brugsen med forskellige notater
Hanning. Regnskabsbog Ole Kirkegaard Sædding 1913 - 17 endv. brugt som regnskabsbog 1959-62.
Rækker Mølle. Dinna Steffensens broderi i telefon centralen
Rækker Mølle. Udstilling af håndarbejde i Rækker Mølle skole 19. April 1982
Sædding. Emilie Bjerg, kirkegaard tildeles Sølvmedalje for lang og tro tjeneste 18 okt. 1976
Sædding. Forhandlingsprotokol Kassebøger Sædding Husmoderforening
Sædding. Indretningstegninger Maren Stengaards køkken.
Sædding. Regnskabsbog Ole Kirkegaard Sædding 1913 - 17 endv. brugt som regnskabsbog 1959-62.
Rækker Mølle. Osvald Mølby Dekalration og næringsbrev Vaskeriet 1963
Sædding. Afholdshotel bygget 1921 Avisudklip og Billede
Bølling Sædding. Næringsprotokol Bølling Sædding sogn 1858 - 1899
Finderup. Forskelligt om Finderup Købmandsbutik og Sylvia Lauersen samlet af Frederik Graakjær Nielsen
Flere sogne. Mostrup vejviser 1994 - 2002/2003 - 2005
Flere Sogne. Telefonbog 1951 hele Jylland
Flere sogne. Telefonbog fra 1960
Flere sogne. Telefonbøger 1992 -2000 - 2006 -2007 - 2009 - 2010.
Flere sogne. Telefonbøger 1992 -2000 - 2006 -2007 - 2009 - 2010.
Flere sogne. Vejvisere Skjern kommune 2004 >>>
Hanning. Bog med liste over medhjælpere i købmandsbutikken 1947 - 1974
Hanning. Butiksmedhjælpereksamen Agnete Pedersen 20 02 19680 hos Villy Nielsen
Hanning. Butiksmedhjælpereksamen Mary Henriksen 29 06 1970 hos Villy Nielsen
Hanning. Butiksmedhjælpereksamen Mary Henriksen 29 06 1970 hos Villy Nielsen
Hanning. Butiksmedhjælpereksamen Svend Aage Aakerblad Jensen 14. Juni 1973 hos Villy Nielsen
Hanning. Forskellige papirer vedr Købmandsbutikken
Hanning. Sang v. Købmand Hans S. Lundes 25 års jubilæum 13. 7. 1945
Hanning. Telegram Ved Mary og Villy Nielsens ophør med købmandsbutik
Ringkøbing Skjern Kommune. Mostrup Vejvisere 2007 >>>
Bølling. 2 billeder af købmandsbutikken kildevej 1. ca 1912 og 1923 . samt storkerede v. Centralen. Digitale
Bølling. 2 billeder Niels Dalsgaard, Nielsine Christensen og Villads Damgaard Nielsen – Jens Nielsen Dalgaard
Bølling. Avisudklip ang Bølling købmandsforretning – Landsbybutik
Bølling. Kundebog købmandsbutikken Kildevej – Landbrugstegnskab Enghavegaard Kildevej 75 1921 – 67 Iver Chr. Larsen
Bølling. Købmandshandel
Bølling. Regnskaber og div. papirer Landsbybutikken 1991 - 2003
Bølling. Statusbog Bølling Nørre herred 1926 - 1943
Finderup. 2 Hovedbøger Detailist Maren Kristine Lauridsen 1916 - 22 + 1922 -36
Finderup. 2 Kassebøger Detailist Maren Kristine Lauridsen 1916 - 1933
Finderup. Familiealmanakken 1987 Finderup Mølle v/Peder Graakjær Nielsen
Finderup. Sylvia Larsen vil føre købmandsbutikken videre i den gamle Brugs 7. 5. 1988
Hanning. 3 Kontrabøger Osvald Mølby - Løbmand Villy Nielsen Hanning 1962 - 1963
Hanning. Almanak fra Købmand Hans S. Lunde 1944
Hanning. Avisartikkel om købmand Anton Andersen, Chr Andersen og Langbo
Hanning. Hanning købmandsbutik Luftfoto ca 1952
Hanning. Kontrabog 1934 - 1936 Anders Andersen - Jacob Andersen Købmand
Hanning. Kontrabog Villy Nielsen Tarm - Hans Sørensen Lunde Hanning 1943
Hanning. Købmand Villy Nielsen Regnskabsbog 1926.
Hanning. Regnskabsbog Ole Kirkegaard Sædding 1913 - 17 endv. brugt som regnskabsbog 1959-62.
Rækker Mølle. 39 billeder Købmandsbutikken, renovering og indvielse 2008 – 2009
Rækker Mølle. 39 billeder Købmandsbutikken, renovering og indvielse 2008 – 2009
Rækker Mølle. Almanak fra Købmand Bent Østergaard 1978
Rækker Mølle. Familiealmanakken 1951 fra købmand Arne M. Pedersen Telefon 11
Rækker Mølle. Folder Købmandsgården Rækker Mølle
Rækker Mølle. Indleveringssedler for æg 1946 hos købmand Anton Andersen Åglimt 19 Rækker Mølle
Rækker Mølle. Jens Andersens Købmandshandel
Rækker Mølle. Kopi af regning købmand Jens Andersen til Mette Jensen 25. 11. 1914
Rækker Mølle. Rundt i Rækker Mølle med TV2 Købmand Bent Østergaard m.flere. Film
Rækker Mølle. Rækkermøllegårdens Købmandshandel
Rækker Mølle. Rækkermøllegårdens Købmandshandel
Rækker Mølle. Rækkermøllegårdens Købmandshandel
Rækker mølle. Tanker og Følelser 0m 1940 – 45 Købmand Anton Andersen Avisudklip 6. 4. 1985.
Sædding. Anton Andersens Erindringer Bog
Sædding. Regning fra Anton Andersen 1939
Sædding. Regning fra Anton Andersen ved Lars Kirkegaards begravelse 1938.
Sædding. Regnskabsbog Ole Kirkegaard Sædding 1913 - 17 endv. brugt som regnskabsbog 1959-62.
Bølling Sædding. Indtægter og udgifter 1869 - 1921
Bølling. KFUM og K regnskabsbog 1965 - 1971
Finderup. 2 Hovedbøger Detailist Maren Kristine Lauridsen 1916 - 22 + 1922 -36
Finderup. 2 Kassebøger Detailist Maren Kristine Lauridsen 1916 - 1933
Finderup. Opgørelser og regnskaber Finderup kirke 1944 - 1978.
Finderup. Papirer vedr. Tømrer Jens Chr Laursen 1949 - 61
Finderup. Regnskabsbog Peder Halskov Christiansen 1947
Finderup. Regnskabsbøger Tømrer Jens Chr Laursen Finderup 1939 - 61 - 12 stk
Finderup. Årsregnskaber + div papirer Finderup Mejeri 1971>>>
Flere sogne. Hanning Sædding Andelsmejeri Driftregnskaber 1922 - 1964.
Flere sogne. Ring. amts sognekommuners regnskaber 1886 - 1921
Hanning. Bidragsregnskaber 1969 - 1971 Mads Andersen Skårupvej 4 Hanning
Hanning. C. regnskaber sammenlignet med andres Mads Andersen 5 bind 1971 - 89.
Hanning. Diverse regninger 1901 - 1905 Søren P. Søe
Hanning. Driftregnskaber Mads Andersen 1976 - 1985 - 1990.
Hanning. Husholdningsregnskab 1957 - 76. Stinne - Johanne - Midde
Hanning. Kontrabog fra Villy Nielsen tilh. Niels Kr. Nielsen 1952
Hanning. Købmand Villy Nielsen Regnskabsbog 1926.
Hanning. Opgørelser og div. papirer Anna og Hans Sørensen Lunde 1950 - 1962
Hanning. Oversigtsskemaer Mads Andersen regnskabsresultater 1960 - 1973.
Hanning. Privat regnskab for lærer Graversen
Hanning. Regnskabsbog 1958 - 1976
Hanning. Regnskabsbog Ole Kirkegaard Sædding 1913 - 17 endv. brugt som regnskabsbog 1959-62.
Hanning. Åersregnskaber og overslag over indtægter og udg. Hanning kirke
Hanning. Års og skatteregnskaber Mads Andersen 9 stk fra 1958 - 1991.
Rækker Mølle. Focus Beboerforeningen for Rækkermølle området Bilag 1993.
Rækker Mølle. Focus Beboerforeningen for Rækkermølle området momsregnskab 1990 - 1993.
Rækker Mølle. Kunderegnskab korn og foderstof 1949 - 1951
Rækker Mølle. Regnskaber + diverse fra Lokalhistorisk arkiv 2000 – 2015,
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Mappe med regnskaber 1993 - 2002.
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1978
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1979
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1980
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1981
Sædding. Regninger Sædding Forsamlingshus 1983
Sædding. Regnskabsbog Ole Kirkegaard Sædding 1913 - 17 endv. brugt som regnskabsbog 1959-62.
Bølling. Kvitering i forb. med Auktion på Lundenæs til Anders Christensen Sudergaard 1771.
Bølling. Kvitering i forb. med Auktion på Lundenæs til Chr. Christensen Toft 1771.
Bølling. Kvitering i forb. med Auktion på Lundenæs til Niels Lauridsen "Skræder" 1771.
Hanning. Kvitering i forb. med Auktion på Lundenæs Bendt Nielsen Skaarup 1771.
Sædding. Kvitering i forb. med Auktion på Lundenæs til Chr. Andersen Stengaard 1771.
Hanning. Kopier af papirer i Boet efter John Knudsen Skaarup død 15. sept 1824.
Rækker Mølle. Loppemarked på Møllegaarden Film
Rækker Mølle. Familiealmanakken 1954 fra Købmand Arne M. Pedersen
Rækker Mølle. Familiealmanakken 1986 fra Købmand Bent Østergaard
Rækker Mølle. Familiealmanakken 1989 Fra KFK Korn og foderstof kompagniet
Flere sogne. TRA oplæg til regionale ruter 1991 - 1992
Sædding. Avisudklip vedr. J.O.Pedersens vognm.forret. Jens J. Pedersen
Sædding. Vognmandsforretningen J.O.Pedersen
Sædding. Vognmandsforretningen J.O.Pedersen's bilpark
Bølling Sædding. Baneanlæg
Flere sogne. 70 års banejubilæum kopi
Flere sogne. Anlæg af Skjern Videbæk banen
Flere sogne. Fortegnelse over ejere af ejendomme der har afgivet jord til Skjern Videbæk banen
Flere sogne. Køreplan Skjern Videbæk kopi
Flere sogne. På sporet af et stykke vestjylland. Avisudklip 10.10.1992
Flere sogne. Sidste tog på Skjern Videbækbanen kopi
Flere sogne. Veteran jernbane kopi
Flere sogne.Jernbanehistorisk årbog 2005 (Skjern - Videbæk banen)
Hanning. Avisudklip om Harald Larsen og Skjern – Videbæk banen Regningsblok fra Cykel og træhandler Leo Kiilsholm Hanning
Hanning. Banestrækning mellem Kongsholm og Sædding 1954 kopi
Hanning. Kongsholm station 1952 kopi
Hanning. Kongsholm station 1954 kopi
Hanning. Kopi af Andragende om lejenedsættelse af DSB arealer 1932.
Hanning. Kopi af liste over lejere af arealer langs Videbæk - Skjern banen
Hanning. Kopi af Skitse Kongsholm Station
Hanning. Kopi af Udskrift af forhandlingsprotokol Videbæk - Skjern banen 1917.
Hanning. Kopi aftale mellem Karl Fusgaard og Niels Jespersen vedr. DSB arealer
Hanning. KopiLejekont. mel DSB og Jørgen Jensen Hanninghedegaard 1925 + Skitse
Hanning. Luftfoto Kongsholm Station 1961 Digital
Hanning. Postkort Kongsholm station før 1950 for og bagside Digitale
Herborg. Bane syd for Herborg 1952 kopi
Herborg. Bane syd for Herborg 1981 kopi
Herborg. Bro ved Risdal 1981 kopi
Herborg. Herborg station 1952 kopi
Herborg. Herborg station 1952 kopi
Herborg. Herborg station 1954 kopi
Herborg. Tog ved Risdal 1981 kopi
Herborg. Tog ved Risdal 1981 kopi
Skjern. Skjern banen 100 år 1875 - 1975
Sædding. Anlæg af Skjern Videbæk banen
Sædding. Arealer til Skjern Videbæk banen
Sædding. Banestrækning mellem Kongsholm og Sædding 1954 kopi
Sædding. Kopi af 2 skitser vedr banen i Sædding.
Sædding. Kopi af instruktion for Risdal private sidespor 1920
Sædding. Kopi af lejekontrakt m. DSB og Jens Barde Kirkegaard 1921 + skitse
Sædding. Kopi af Lejekontrakt mel. A. Clausager og DSB 1932 med skitse
Sædding. Kopi af lejekontrakt mellem DSB og Svend Stensig Svendsen 1918 + Skitse
Sædding. Kopi af liste over lejere af arealer langs Videbæk - Skjern banen
Sædding. Kopi af skrivelse ang. nedsættelse af lejeafgift vedr DSB arealer 1931
Sædding. Kopi af skrivelse fra Sædding station 1922.
Sædding. Kopi af Udskrift af forhandlingsprotokol Videbæk - Skjern banen 1917.
Sædding. Kopi Erklæring vedr. kreaturvægt Sædding holdeplads 1921 + Skitse
Sædding. Kopi Lejekontrakt mel. DSB og stationsmester J. Jensen 1921 + Skitse
Sædding. Skinnecykler Herborg Sædding banen
Sædding. Skud i toget ved Sædding station Avisudklip
Sædding. Sædding Station 1952 kopi
Sædding. Sædding Station 1952 kopi
Sædding. Sædding Station 1954 kopi
Sædding. Veterantog til Rækker Mølle Turist attraktivitet Finn Henriksen Kopi af Avis
Videbæk. Drejeskive ved Videbæk station 1952 kopi
Videbæk. Godstog mod Videbæk 1974 kopi
Videbæk. Videbæk station 1952 kopi
Videbæk. Videbæk station 1952 kopi
Videbæk. Videbæk Trinbræt 1952 kopi
Finderup. Forskellige papirer Niels Sørensen kopier
Finderup. Landpost Niels Sørensen i midten resten ukendt. Kopi
Finderup. Landpost Niels Sørensen. Kopi
Finderup. Niels Sørensen Rutebeskrivelser gående postbud kopier
Finderup. Niels Sørensen anbefalinger, ansættelseskontrakt postvæsnet. kopier
Hanning. Kopi. brev fra Kristian Kusk til Forældrene Mathilde og Morten Kusk 1949.
Rækker Mølle. Dinna Steffensens broderi i telefon centralen
Skjern. Bevilliget penge til Posthus i Skjern 4850 kr
Sædding. Brev fra Jysk Telefon til Lars Kirkegaard vedr abonnement 1937
Sædding. Posthuset nedlægges 1. febr. 1968. Stationsbygningen er til salg. Kopi
Flere sogne. Bog. Fjordhavne - kulturmiljø
Rækker Mølle. Lokalforening (gødning og kalk)
Rækker Mølle. Naturgas Midt – Nord. Kort over Fordelingslinie Videbæk – Skjern – Egvad. Erstatning til Knud Jensen
Hanning. Frysehus !950 - 1970
Borris. beskrivelse af Odderskjær Vandmølle
Borris. Beskrivelse af vandkraftanlæg ved Ahler Østergaard
Borris. Engvandingshj
Bundsbæk. Bundsbæk spillemændene de gamle vestjyske melodier lever videre. Avisudklip 2. 8. 1982
Bølling. 2 billeder Bølling Sangkor 1915 og 1918
Bølling. Bølling Sangkor ca 1920 m. navneliste
Finderup. Her trives familien med musik og Papegøjer. Familien Løgager 7. 5. 1988
Hanning. Sangforening regnskabsbog 1912 - 1928
Sædding. 2 sanghæfter tilhørende Maren Carlsen Gahner
Sædding. Astrup Sædding Strengekor 1937 - 1947
Hanning. Sang ved Karl Sigurds konfirmation 20. 4. 1941
Hanning. Sang ved KFUM og K 50 års jubilæum i Hanning 21 10 1951.
Hanning. Sang ved Lærerinde Astrid Borups Jubilæmsfest 13. Novbr. 1855 Hanning
Hanning. Sang ved Margrethe og Jens Mortensens sølvbryllup 18. April 1930 skr af Wisti Jensen.
Hanning. Sang ved sygeplejerske Johanne Sørensens afskedsfest i Hanning
Hanning. Sang ved sygeplejerske Marie Husteds afskedsfest i Hanning
Hanning. Sanghæfte ved Hanning kirkes genåbning 1940.
Sædding. 2 sange og indb. til Sædding forsamlingshus 100 års jub. 25 03 2006
Hanning. Små naturvers af Harald Larsen i Hanning.
Skjern. Mølletorv sangen af Harald Larsen i Hanning.
Skjern. Radio Ådal sangen af Harald Larsen i Hanning.
Skjern. Tinghusvej sangen af Harald Larsen i Hanning
Finderup. Årsregnskab Finderup kirke 2008 ved sognesammenlægning
Rækker Mølle. Diverse papirer vedr. Rækker Møllegården 1992 - 2002.
Finderup. Vedtægter for Finderup gymnastikhus
Rækker Mølle. 17 bil. Sct. Hans ca 1980 med folkedans v. forsamlingshus
Finderup. Den nye Legeplads 2001
Rækker Mølle. Bankospil
Rækker Mølle. Bankospil
Flere sogne. Kassebog Hanning Jagtforening 1944 – 2005
Bølling. Aktier i gymnastik og forsamlingshus 1950
Bølling. Gymnastikforening breve og Program
Bølling. Gymnastikforening Fane
Bølling. Gymnastikforening Håndboldafd. 1950 - 60
Bølling. KFUM og K protokoller
Bølling. KFUM og K protokoller og breve
Bølling. KFUM og K ringbind
Finderup. 9 billeder Gymnastik og Dilletant og Faarborggaard ca 1904.
Finderup. Gymnastiklejr
Finderup. Indvielse af fane 1939 Film af Holger Graversen
Flere sogne. Gymnastikbillede 2. hovedkreds Ringkøbing amt
Flere sogne. Kopi af Ringk. Amts Hovedkreds gymnastik m. navneliste
Hanning. Billede Hanning gymnastikforening 1910.
Hanning. Film Hanning gymnastik 1934.
Hanning. Gymna. forening og ung. forening passive medlemmer 1965 -66
Hanning. Gymnastik billede Vinteren 1963 – 1964
Hanning. Gymnastikbillede
Hanning. Gymnastikbillede
Hanning. Gymnastikbillede
Hanning. Gymnastikbillede
Hanning. Gymnastikbillede
Hanning. Gymnastikbillede
Hanning. Gymnastikbillede 1937
Hanning. Gymnastikbillede 1938
Hanning. Gymnastikbillede 1939
Hanning. Gymnastikbillede Hanning 1920
Hanning. Gymnastikbillede m. fru Borup
Hanning. Gymnastikbillede m. Morten Gaasdal
Hanning. Gymnastikforening forhandlingsprotokol 1943 - 1966
Hanning. Gymnastikforening medlemsbog 1944 - 1965
Hanning. Gymnastikforening medlemsbog og kassebog 1918 - 1940
Hanning. Gymnastikforening medlemsbog og kassebog 1940 - 1965
Hanning. gymnastikforening og ungdomsforening
Hanning. Gymnastikopvisning ca. 1960 Film af Holger Graversen
Hanning. KFUM og K idræt 1955 - 1972 Forhandlingsprotokol
Rækker Mølle. Div. fra Rk Mølle Gumnastik og ungdomsforening 2001 -2003
Rækker Mølle. Protokol Rækker Mølle Gymnastik og Ungdomsforening 1994 – 1996.
Sædding. 5 gymnastikbilleder og 2 Avisudklip bla m. Peder Hvid Jørgensen 1987 80 årig gymnast
Sædding. 80 årige Peder Hvis stjal hele billedet ved amtsstævne Avisudklip 15. 6. 1987
Sædding. 82 årige Peder hvid til gymnastik. Avisudklip 1989
Sædding. 9 billeder Gymnastik og dilletant Sædding forsamlingshus
Sædding. Gymnastikbillede fra 1922 navneliste i kuvert 18
Sædding. Gymnastikforening Pokaler
Sædding. Gymnastikforening protokoller
Sædding. Sæding gymnastikforening 1910 billede
Bølling. Bøger ang Håndbold
Bølling. Gymnastikbillede 1942 - 43 + navneliste
Bølling. KFUM - K indberetning 1948 - 61
Bølling. KFUM og K Forslag til love
Bølling. KFUM og K ledermeddelelser
Bølling. KFUM og K Licenskort og lister
Bølling. KFUM og K Telegrammer i anl. af jubilæum
Finderup. Gymnastikforening og ungdomsforening
Hanning. Anders Andersen Ryslinge Højskole
Hanning. Gymna. forening og ung. forening passive medlemmer 1965 -66
Hanning. Gymnastikforening Ark med gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening Ark med gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening forhandlingsprotokol 1943 - 1966
Hanning. Gymnastikforening Gymnastikbillede 1910 + navne bilag
Hanning. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Hanning. Gymnastikforening medlemsbog 1944 - 1965
Hanning. Gymnastikforening medlemsbog og kassebog 1918 - 1940
Hanning. Gymnastikforening medlemsbog og kassebog 1940 - 1965
Hanning. Jens Tylvad Hanninggaard Ryslinge Højskole
Hanning. Program ved indvielse af Hanning Idrætsplads 19. juli 1947
Hanning. Skytte og gymnastikforeningshistorie
Hanning. Sportsfest og revy program Hanning Boldklub
Hanning. Stadion
Rækker Mølle. Div. papirer og Billeder fra Rækker Mølle hallen 1978 ----
Rækker Mølle. Div. papirer og Billeder fra Rækker Mølle hallen 1978 ----
Rækker Mølle. Indvielse af Hallen
Rækker Mølle. Indvielse af Hallen blomsteroverækkelse
Rækker Mølle. Indvielse af Hallen tovtrækning
Rækker Mølle. Protokol Rækker Mølle GUF 1979 – 1985.
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Div. Ansøgnineg om midler og Diverse papirer 1993 - 2002.
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Medlemslister og holdlister på disketter 2001 - 2002.
Rækker Mølle. ved rækker Mølle Hallen 16. juni 1973
Sædding Gymnastikforening gymnastik billede med navneliste
Sædding. Fortegnelse over ledere Sædding gymnasikforening 1908 – 1958
Sædding. Gymnastikforening Gymnastikbillede 1922 med navneliste
Sædding. Gymnastikforening Opvisning 1937 + Kopi med navne
Sædding. Gymnastikforening 2 Avisudklip med navne 1910
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikbilleder
Sædding. Gymnastikforening gymnastikholdet 1943
Sædding. Gymnastikforening gymnastikholdet 1946
Sædding. Gymnastikforening Mesterskabsdrenge (1964 eller67)
Sædding. Gymnastikforening Motionsholdet 1966 Hanning/Sædding
Sædding. Gymnastikforening Vinteren 1936-37
Sædding. Jens Peder Astrup Svendsen Ryslinge Højskole
Sædding. Sædding Gymnastikforening 1910
Sædding. Sædding Gymnastikforening ca 1922
Finderup. Holger Jensen til Ringridning
Sædding. Jeppe Kirkegaard til Ringridning
Bølling. Kopi af Billede .Badepiger. Pigen længst til v. Christence Vig bølling. (Søby 1904)
Hanning. Æske med vandremærker og billede af pokal tilhørende Harald Larsen
Bølling. 132 Pokaler og Fanemærker Bølling KFUM & K idræt og Håndbold
Bølling. 2. Håndboldhold fra Bølling KFUM ca. 1953. m navneliste
Bølling. Gymnastikforening Håndboldafd. 1950 - 60
Bølling. Håndbold bagerst fra v. Sigurd Vig, Chr. Simonsen, Hans Thomsen
Bølling. Håndbold forrest Gunnar villadsen, Gunner Hvergel
Bølling. Håndbold herrer.Bølling Kfum
Flere sogne. Dansk Jagttidende 1925 - 1926
Hanning. Boldklub af 19 maj 1948
Sædding, 47 pokaler og 46 Fanemærker Sædding idrætsforening og KFUM og K
Hanning. Karsten Wirring om sin sport svæveflyvning Avis udklip21. 5. 1988
Hanning. Kurt Kirkeby og Ove Pedersen (Træsko Ove) med deres rallybil.
Rækker Mølle. Rækker Mølle GUF Mappe med regnskaber 1993 - 2002.
Rækker Mølle. Årsregnskab Rækker Mølle pastorat 2008
Bølling. Udstedte Jagttegn 1922 - 1931.
Hanning. Jagtforenings protokol
Rækker Mølle. Årsregnskab Rækker Mølle pastorat 2009
Rækker Mølle. Årsregnskab Rækker Mølle pastorat 2010
Rækker Mølle. Dokumenter vedr. salg af Bølling præstegård og præstegårds jord 2011 Rækker Mølle pastorat.
Rækker Mølle. Årsbudget 2013 Rækker Mølle pastorat.
Rækker Mølle. Ny graverbygning og rapport ang. varmetab Bølling kirke Rækker Mølle pastorat
Bølling. Ny graverbygning og rapport ang. varmetab Bølling kirke Rækker Mølle pastorat
Rækker Mølle. Forskelligt Hanning kirke – Indbrud i Sædding graverbygning 2011 – Forskelligt vedr. Økonomi i de 4 kirker Rækker Mølle pastorat
Sædding. Poesibog Ane Christiane Laursen 1907
Hanning. 13 billeder Jens Madsen Hanninggaard og Nielsine og Søren Søe Landting
Hanning. Afskrift af breve fra Jens Madsen 1804 – 1812 Sønderby i Borris senere Hanninggaard
Hanning. Avisart. Om Peder Christeian Kirkegaard Hanning Kirkegaard ”Et ungt lærerpar for 150 år siden”
Hanning. Fortællinger om Jens Madsen i Hanninggaard
Hanning. Græsholm og Hanning kirkegaard slægten Kopier.
Bølling. Anders Peder Christoffersen - Ellen Christoffersen (Bølling Præstegård 1914. navneliste
Astrup. Astrup familie bliver 850 år tilsammen Avisudklip 9. 11. 1982
Bølling .Kirsten og Johanne Østergaard. Døtre af Karen og Jens Østergaard i Ny Boel
Bølling .Peder Hansen Jense. Nielsine Kirstine Andersen gift 1901 i Bølling Kirke.
Bølling: Kopi af hus der lå lidt syd for "Bjerget" (Lisenborgvej 25) Tekst bag på billedet
Bølling. 16 digitale billeder ang. Familien Jepsen Hvirvelgaard og Gasdalgaard
Bølling. Vera Nielsen m. navneliste
Bølling. "Høj" søn af Niels Svendsen Høj, Otto Vilhelm Ladekjær
Bølling. 1. rk fra v. Marie Graversen. ???? Esther Sudergaard
Bølling. 146 digitale billeder fra Hindbo, Hvirvelgaard og Gasdalgaard, Fam. Jepsen, Hindbo og Thøstesen.
Bølling. 2 billeder Niels Dalsgaard, Nielsine Christensen og Villads Damgaard Nielsen – Jens Nielsen Dalgaard
Bølling. 2 lommebøger Hans Jensen / Jens Madsen
Bølling. 2. Håndboldhold fra Bølling KFUM ca. 1953. m navneliste
Bølling. 2. rk. fra v. Ruth Larsen Enghavegaard. Mariane Kongensholm, Frida Vig.
Bølling. 21 Digitale billeder Personer og Bygninger
Bølling. 5 digitale billeder forskellige personer fra Bølling
Bølling. 82 billeder fra bølling og omegn + familien Dalgaard Bølling
Bølling. Afskedspas Christen Nielsen Bølling 1898.
Bølling. Aftægtskontrakt 1861 mellem Enken Ane Pederesdatter og Mads Andersen
Bølling. Aftægtskontrakt Hans Madsen Berthelsbo til hans Bedstefader Mads Jensen 1904.
Bølling. Aftægtskontrakt mellem Mads Jensen Berthelsbo og Bodil Hansen 1913.
Bølling. Anders Chr. Christensen Boel, Chr. Iver Christensen kald. Boel
Bølling. Anders Christensen, Chr. Iver, Johanne Bendtsen
Bølling. Anders Damgaard Madsen Mads Kristian Madsen Johanne Madsen Binne Madsen
Bølling. Anders Poulsen Rolighed soldat i 1864
Bølling. Ane Cesillie og Laurids Vig. Viet 27. April 1899.
Bølling. Ane Cesillie Vig og Datteren Dina
Bølling. Ane Cesillie, gift med Laurids Vig
Bølling. Ane Katrine Jensen (F 1916 gift Højvang)
Bølling. Ane og Laurids Vig med del af familie i Vestervig. m. navneliste.
Bølling. Ane og Nørgaard Dalgaards sølvbryllup i st. Kastbjerg, 1939 m gæster. navneliste
Bølling. Annonce vedr salg Kristian Andersen Nygaard 1870
Bølling. Anton Christian Lilleøer Christensen Friskole lærer 1920 - 1921.
Bølling. Anton Vig og Hustru Ane Friis.
Bølling. Anton Vig søn af Kirsten Vig
Bølling. Anton Vig, søn af Kirsten Vig.
Bølling. Anton Vig, søn af Kirsten Vig.
Bølling. Bendt Kirkegaard Bendtsen på sin 90 års fødselsdag. Født 1862 i Lille Sudergaard
Bølling. Billeder af Johannes og Eskild Eskildsen Nørgaard af Bølling
Bølling. Bodil Agger (Bodil Moltesen) født 1882 i Vester Vedsted og død 1932 på Bøllinglide
Bølling. Bodil Søe - Mads Christian Iversen + Beskrivelse
Bølling. Brylluppsbillede Marie Severine og Niels Vig 27. April 1900.
Bølling. Bryllupsbillede Erna Eline Larsen og Viktor Tang Sørensen gift i Bølling Kirke 16. 10. 1946. Holkvej 5
Bølling. Bryllupsbillede Maren Bendtsen - Karl Bendtsen Ny Toftgaard ca 1930.
Bølling. Bølling Friskole 1927 - 28. m. navneliste
Bølling. Bølling Friskole 1928 - 29 m. navneliste
Bølling. Bølling præstegaard ca 1915 Pastor Christoffersen og et konfirmandhold navneliste
Bølling. Bølling Sædding sogneråd kopi + original
Bølling. Børn af Ane og Laurids Vig. Fra venstre Frida, Dinna, Sigurd og Johannes Vig (bagved)
Bølling. Børn af Kirsten Nielsen og Niels Lauridsen kaldet Vig m navneliste.
Bølling. Børn af Maren Jensen og Chr. Iver Christensen i St. Boel. m. navneliste
Bølling. Børn af Maren og Jens Nedergaard i Rosbjerg. m. navneliste
Bølling. Børn af Mette Axelsen og Jens Jensen. Harry, Christian og Sigfred (Siddende
Bølling. Chr. Nielsen Dalgaard, Else Marie Eskildsen
Bølling. Christance Vig
Bølling. Christance Vig med søsterdatteren Sørine Storgaard fra Herborg
Bølling. Christen boysen gift med Mette Tang Christensen af St. Holk. Købmand i Esbjerg.
Bølling. Christence Vig
Bølling. Christence Vig
Bølling. Christian Dalgaard
Bølling. Christian Damgaard Jensen F 1925. Anders Damgaard Jensen F 1918
Bølling. Christian Nørgaard Født 1888 i Nørgaard, søn af Kirsten og Jesper Nørgaard.
Bølling. Christiane Damgaard Eskildsen
Bølling. David Andersen - Pouline Andersen - Laurids Andersen - Else Dalgaard - Chr. Dalgaard
Bølling. Deklaration ang vejret Hans Kragmose Jepsen - Jens H. Jensen
Bølling. Deklaration ang vejret Karl Nexø - Niels Christiansen
Bølling. Deklaration ang vejret Mads P. Madsen - Chr. Lodahl
Bølling. Deklaration ang vejret Niels J. Nielsen - Niels L. Bjerg
Bølling. Der hakkes roer i Dalgaard. "Fra v. Inga Dalgaard - Jenny Dalgaard - Anders Andersen
Bølling. Der hakkes roer på Nedergaard ca. 1913. Til højre Dagmar Vig
Bølling. Dinna og Christian Kongensholms bryllup i Nørlund i Bølling 1923. m. navneliste
Bølling. Dorthea Vinge, Marie Mikkelsen
Bølling. Dødsanmeldelse Kirsten Jensdatter 1826.
Bølling. Dødsanmeldelse og skifte efter Enke Abelone Jensdatter 1849.
Bølling. Daabsattest Kristen Kristensen 1888.
Bølling. Elna Nexø og Aksel Jørgensen Bryllupsbillede de boede Ejby på Fyn
Bølling. Else Buch og gæster ved hendes fødselsdag 25. Juni 1927 i haven Østerbyvej 14
Bølling. Else Eskildsen
Bølling. Else Eskildsen - Christian Dalgaard med børn m navneliste
Bølling. Else Eskildsen og Christian Dalgaard med børn. m, navneliste
Bølling. Else og Christian Dalgaards børn ca 1900 + Beskrivelse
Bølling. Epidemihuset i Tarm. Som nr. 3 fra højre står Alma Vinge.
Bølling. Erna og Elna Dalgaard
Bølling. Erna Pagaard (Korsholm)
Bølling. F v. Else Dalgaard - Jenny Hindbo - Peder Hindbo og Syerske Anna Sørensen Skjern
Bølling. Fam Vinge. B f v. Karl, Alma, Dorthea, Svend. F f v. Kirstine, Kirsten, Augusta og Christian.
Bølling. Folkedansere i Bølling forsamlingshus 1991
Bølling. Forskellige avisudklip 1979. om Pastor Johannes Andersen Bølling - Sædding
Bølling. Forskellige papirer vedr. Sognefoged Niels Dalgaard
Bølling. Fra Anders Nielsens begravelse i 1934
Bølling. Fra v. Hans Christensen - Marie Katrine Christensen - Christian Johannes Christensen
Bølling. Fra v. Holger Lunde - Hans Christian Bendtsen
Bølling. Fra v. Jenny Dalgaard - Marie Dalgaard
Bølling. Fra v. Jens Vinge Skjern- Maren Vinge Faster - Christian Hansen (æ Kræmer) Faster.
Bølling. Fra V. Jens, Dagmar, Niels Vig. børn af Marie Severine og Niels Vig
Bølling. Fra v. Marie Jensen - Abelone Jensen fra Lille Kastbjerg.
Bølling. Fra V. Sidsel Vig og Sofie Thøstesen.
Bølling. Fra V.Mette Tang Boysen, Christense Vig, Ane Cecillie Vig
Bølling. Fra venstre Johannes Vig og Chr. Vig. m. beskrivelse
Bølling. Fæstebrev fra 1774 Christen Jensen
Bølling. Gravskrift Jeppe Jepsen
Bølling. Grethe Jansen m. navneliste
Bølling. Hans Chr Toft Maren Christensen med børn
Bølling. Hans Christian Bendtsen født 1894 på Østerby Hede og død 1961 i Bølling by.
Bølling. Hans Olesen Kaldet Damgaard F. 1812 i Rærup i Lydum og død i Damgaard i Bølling 1889.
Bølling. Hans Olsen Damgaard f1812 med hustru nr. 2 og børn og svigerbørn collage
Bølling. Hr og fru Holmgård Førstelærer i Bølling Friskole
Bølling. Hvirvelgd Hans og Metha Thøstesen Jens Falk Karen M. Jepsen
Bølling. Hvirvelgård Div. papirer, forsikringer og dåbsattest
Bølling. Hvirvelgård Skøder, Aftægtskontrakt, Matr kort
Bølling. Håndbold bagerst fra v. Sigurd Vig, Chr. Sørensen, Hans Thomsen
Bølling. Håndbold forrest Gunnar villadsen, Gunner Hvirvel
Bølling. Ida Pedersen (Sudergaard) - Minna Jørgensen - Inga Dalgaard
Bølling. Ingeborg Jensen (1833 - 1906) og Poul Jessen (1833 - 1919), m, beskrivelse
Bølling. Ingeborg og Niels Kristensen Finderups børn i Højbo (Bjerget) m. navneliste
Bølling. Inger Nielsen m. navneliste
Bølling. Jenny Dalgaard
Bølling. Jenny Dalgaard, Anna Dahl, Anna Vig, Karen Sudergaard
Bølling. Jenny Hindbo. Muligvis med sønnen Hans.
Bølling. Jens Andersen Nesgaard og Jens Rærup Jensen
Bølling. Jens Andersen Nesgaard og Villadsine Margrethe Damgaard Hansen
Bølling. Jens Dalgaard Nielsen. Født 1895 i ny Toftegaardhus bosat i Chikago m, beskrivelse
Bølling. Jens H Nexø med forældre Johanne og CarL Chr. Nexø
Bølling. Jens Henrik Jensen F 1884
Bølling. Jens Jensen Født 1861 i Lille Kragmose, søn af Sine og Chr. Jensen.
Bølling. Jens Jensen Ladekjær og Johanne Bendtsen
Bølling. Jens Jessen Medd. Medalje for deltagelse i krigen 1848 – 1850 Krigsministeriet 1876
Bølling. Jens og Frederik Holm Nexø ved barndomshjemmet Nygaardhus
Bølling. Jens Rærup Eskildsen
Bølling. Jens Rærup Eskildsen, Laurids Jensen
Bølling. Jens Vig søn af Marie Severine og Niels Vig
Bølling. Johanne Bendtsen, Hans Lunde og Maren Jensen
Bølling. Johanne Damgaard Jensen (F 1926 gift Lindbjerg Jensen)
Bølling. Johanne Damgaard, Anders Damgaard, Astrid Damgaard (Birkmose)
Bølling. Johanne og Christian Pedersen Glarbjerghus i Bølling med sønner. m. navneliste
Bølling. Johanne Thuesen med børnene Kis, Thue og Hans
Bølling. Johanne Thuesen med børnene Thue Thuesen - Hans Thuesen - Kis Thuesen
Bølling. Johannes Linderoth - Minna Bjerg Madsen - Jens Dalgaard.
Bølling. Johannes Vig, Iowa, USA (søn af Laurids Vig) med hustruen Berniece og datter. m beskrivelse
Bølling. Johannes Vigs hustru, Berniece med datteren Julie. Iowa i USA - 1950
Bølling. Karen Jensen og Iver Thomsen Iversens børn m. navneliste
Bølling. Karen Jensen - Iver Thomsen Iversen Gift 21 - 2- 1905 i Lønborg kirke + beskrivelse.
Bølling. Karl Kristian Nexø Med Frederiks søn Karl og Hanna Nexø
Bølling. Karoline Nielsen og Bendt Kirkegaard Bendtsen, Kirkehuset med børn. m. navneliste
Bølling. Karoline og Bendt Bendtsens børn i Kirkehuset F v. Hans Christian, Kirstine , Niels og Kirsten.
Bølling. KFUM og K fra Bølling på udflugt til Hamborg i 1927. M. navneliste og beskrivelse
Bølling. KFUM og K i Bølling 1917 eller 18 m. navneliste
Bølling. Kirsten Damgaard ved sin mands kiste på Damgaardsminde 1933
Bølling. Kirsten Kirstine (F. Andersen 1907) Henry Damgaard Jensen F 1922
Bølling. Kirsten Knudsen - Anders Damgaard (Anders Nielsen)
Bølling. Kirsten og Mads Vinge (Mads Olesen) Kjærhus med børnene. m. navneliste
Bølling. Kirsten Svendsen Høj, Ane Kirstine Mikkelsen
Bølling. Kirsten Vig og Sigurd Vig
Bølling. Kirsten Vig, datter af sognefoged Niels Bendtsen
Bølling. Kirsten Vig, dattrer af sognefoged Niels Bendtsen
Bølling. Kirstine (Stinne) Christensen og Niels Bendtsen Nielsen viet 1901. fra ca 1907. st. Holk
Bølling. Kirstine Andersen - Jens Henrik Jensen Ejer af Damgaard fra 1923 - 1955.
Bølling. Kirstine Eskildsen - Peder Andersen Damgaard med børn. m. navneliste
Bølling. Kirstine Jensen - Jens Henrik Jensen med børn. m. navneliste
Bølling. Kirstine og Iver Nielsen i Østerby med børn. m. navneliste.
Bølling. Kirstine Rærup, Lille Sudergaard. Marie Jensen (Marie Mikkelsen), Lille Kragmose.
Bølling. Kis og Laurids Andersen Bølling Smedie og Maskinforretning
Bølling. Kjærhus Arnborgvej 11 Familien Vinge. Mads, Kirsten, Karl, Kirstine, Christian Vinge
Bølling. Konfirmand billede 1949 i Bølling kirke
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 1. april 1928 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 11. april 1926. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 13. april 1924 m. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 1. oktober 1922 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 14. april 1940 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 30 september 1923 navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1914. navneliste
Bølling. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1925 navneliste
Bølling. Konfirmander i Sædding kirke 30. september 1928. m. navneliste
Bølling. Konfirmationsbillede 10 04 1927
Bølling. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1986 m. navneliste
Bølling. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1990 m. navneliste
Bølling. Kopi af Billede .Badepiger. Pigen længst til v. Christence Vig bølling. (Søby 1904)
Bølling. Kopi af bryllupsbillede Christine Marie Nielsen og Peder Christiansen 26 02 1916 Bølling K.
Bølling. Kopi af Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprotokol. Lone Kristensen død 1780.
Bølling. Kopi af Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprotokol. Lone Kristensen død 1780.
Bølling. kopi af skifte efter Gunder Pedersdatter død 1829 i Poldergaard i Bølling
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Cathrine Margrethe Madsdatter død 1780.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Chr. Christensen i Kastbjerg død 1738.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Chr. Gregersens Hustru død 1780
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Chr. Gregersens Svigermor død 1780
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Chr. Lauridsen Høi død 1781.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Dorthe Christensdatter død 1777.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Karen Christensdatter død 1780.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Laurits Graufersens Hustru død 1754
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Margrethe Lauridsdatter i Kastbj.død 1729.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Mette Olufsdatter død 1754.
Bølling. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Niels Christens Skomagers hustru d.1777
Bølling. Kopi af Søndervangs Skifteprotokol Birgitte Nielsdatter i Bølling
Bølling. Kopi af Søndervangs Skifteprotokol Chr. Christensen i Bølling
Bølling. Kopi af Søndervangs Skifteprotokol Kirsten Andersdatter i Bølling
Bølling. Kopi af Søndervangs Skifteprotokol Kristen Nielsen Aalborg død 1744 i Bølling
Bølling. Kopi af Søndervangs Skifteprotokol Niels Nielsen Tarm død 1752 i Bølling
Bølling. Kopi af Søndervangs Skifteprotokol Zidsel Povelsdatter i Bølling
Bølling. Kopi af Vennergaards skifteprotokol Jens Hansen død 1724 i Bølling
Bølling. Kopi af Vennergaards skifteprotokol Lauridtz Toft død 1749 i Bølling
Bølling. Kopi af Vennergaards skifteprotokol Maren Michelsdatter død 1758 i Bølling
Bølling. Kopi Jacob Jørgensen har taget sin søster Mette Jøtgensdatter til sig 1809.
Bølling. kopi Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprot. Jens Christensen Smed død 1753.
Bølling. kopi Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprot.Mette Marie Stephansdatter d 1785.
Bølling. kopi Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprotokol Anna Christensdatter død 1787.
Bølling. kopi Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprotokol Mads Jensen Toftgaards hustru
Bølling. kopi Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprotokol Niels Nielsen Tarm død 1787.
Bølling. Kopi om Bølling Andelsmejeri 1930. Bestyrer Anton Beck
Bølling. Kopi om Bølling Andelsmejeri 1930. Formand Jens Nielsen
Bølling. Kristian Damgaard og Julius Damgaard
Bølling. Kystartilleriforeningen Bøje Christensen øverst nr 3 fra venstre
Bølling. Laurids Jensen født 1882 i Lille Kragmose. Bosat i Amerika.
Bølling. Laurids Vig
Bølling. Laurids Vig 27. maj 1925
Bølling. Laurids Vig med heste.
Bølling. Laurids Vig soldat i Viborg 1893
Bølling. Laurids Vig, maj 1960 på trappen hos sønnen, Niels Vig i Ungersbjerge i Dreslette på Fyn
Bølling. Levnedsbeskrivelse af Eskild Eskildsen Nørgaard af Bølling
Bølling. Levnedsbeskrivelse af Johannes Eskildsen Nørgaard af Bølling
Bølling. Lille Holk - Holkvej 1 - Ane Marie og Niels Mortensen m. sønner. Marius og Niels Christian
Bølling. Lille Kastbjerg Fra V Maren Katrine Jensen, Hans Jensen, Tjenestekarl Henry Dinensen
Bølling. Lille Kastbjerg. Kastbjergvej 4 ca 1907 fam. Jensen m. navneliste
Bølling. Lille Kragmose Christian Jensen m. familie. m. navneliste
Bølling. Lille Kragmose 1939. børn af Sine og Chr. Jensen i L. Kastbjerg. m. navneliste
Bølling. Lille Kragmose ca 1912 Christian Jensen m. familie. m. navneliste.
Bølling. Lille Kragmose, ca 1940. m. navneliste
Bølling. Lisenborg ca 1926. Peder Lodahl - Anna Lodahl - Petra Lodahl
Bølling. Lærer Anders Chr. Pedersen, Ida Søndergaard, Jenny Gammelgaard
Bølling. Lærer Bendtsen far og søn
Bølling. Lærer Fjord
Bølling. Mads Peder Madsen med familie . m. navneliste
Bølling. Mads Peder Madsens Første kone Mette Kirstine i Nørlund.
Bølling. Magdalene Pedersen Nekrolog 30. juli 1983. Kopi
Bølling. Maren Andersen - Simon Christensen boede i Herborg med børn
Bølling. Maren Andersen Damgaard og Simon Christensen Viet i Bølling kirke i 1907. Bosat i Herborg.
Bølling. Maren Christensen Toft f 1881 d. 1917 og Christian Christensen Toft f 1886. m. beskrivelse
Bølling. Maren Hansen - Jens Christian Mulbjerg i Poldergaard.
Bølling. Maren Jensen og Jens Jensen Store Bol. m familie. m. navneliste
Bølling. Margrethe Sørensen. Vinterskole lærerinde 1925 - 1928.
Bølling. Mariane Christensen (Fyrstenborg), Kirstine Graversen
Bølling. Marie Dalgaard med sine 3 piger. Toftegaard
Bølling. Marie Dalgaard, Pouline Andersen, Chr. Hindbo
Bølling. Marie og Christian Hindbos bryllup i 1918 i Bølling m. gæster Navneliste
Bølling. Marie og Niels Dalgaard med døtrene Elna 1915, Grethe 1913 og Erna 1928
Bølling. Marie Skaaning
Bølling. Marie Sofie Engeline Hansen - Houle Eskildsen Ejere af Østre Nørgaard, nu Nørlund fra 1862 - 1869
Bølling. Marie Søe - Carl Homann, Dejbjerg Hun var datter af Anders Mortensen Gasdalgaard.
Bølling. Markus Madsen F 1882 i Sædding D 1956 i Bølling by. Gift med Kathrine Andersen fra Damgaard
Bølling. Med cyklerne Dinna Vig (til venstre) og Frida Vig sammen med deres faster, Sidsel Vig.
Bølling. Mette Axelsen og Jens Jensen i St. Boel. M børn. m. navneliste
Bølling. Mette Jensen - Peder Kastberg Smed i Bølling
Bølling. Mette Jensen F. 1872 i Skjern D. 1910 i Gl. Toftgaard i Bølling. Gift med smed Peder Kastbjerg
Bølling. Mette Marie Sørensen Født 1855 på Slumstrup mark død 1900 i Gasdalgaard. + Beskrivelse.
Bølling. Mette Rærup
Bølling. Mette Rærup muligvis med et barnebarn.
Bølling. Mette Tang Boysen f. Christensen i St Holk 23. Juli 1875
Bølling. Mette Tang Boysen og Christen Boysen med sønnen Ejner. bosat i Esbjerg.
Bølling. Mette Tang Christensen og Christen Boysen viet 15. Juni 1899 i Bølling kirke
Bølling. Mine Thomsen - Mads Damgaard med børn. m. navneliste
Bølling. Minna Bjerg Født 1909. Dat. af Kristine og Laurids Bjerg i Nygaard. Gift med Petri Madsen i Nygaard.
Bølling. Nekrolog over Søren Stier Villumsen 22. 3. 1904 – 17. 8. 1986 Avisudklip
Bølling. Niels Bendtsen i Kirkehuset
Bølling. Niels Dalgaard og Anders Markussen Fælleshuset
Bølling. Niels Gravers Jensen kaldet Storgaard og Ane Marie Lauridsen (Vig) Storgaard i Herborg
Bølling. Niels Laurids Lauridsen Vig. Søn af Kirsten Vig og Niels Lauridsen.+ beskrivelse
Bølling. Niels Laurids Lauridsen Vig. Søn af Kirsten Vig og Niels Lauridsen.+ beskrivelse
Bølling. Niels Laurids Lauridsen Vig. Søn af Kirsten Vig og Niels Lauridsen.+ beskrivelse
Bølling. Niels Laurids Lauridsen Vig. Søn af Kirsten Vig og Niels Lauridsen.+ beskrivelse
Bølling. Niels Mortensen - kaldet Niels Dalgaard Købmand og spillemand
Bølling. Niels og Chr. Nørgaard fra Nørgaard Niels Dalgaard fra Dalgaard
Bølling. Niels Vig (søn af Laurids Vig) siddende på en hesterive. Hunden foran hedder Per
Bølling. Niels Vig F 1875. søn af Kirsten Vig
Bølling. Niels Vig F. 1875, søn af Kirsten Vig som Garder
Bølling. Niels Vig F. 1875, søn af Kirsten Vig som Garder
Bølling. Niels Vig. Søn af Ane Cesillie Vig
Bølling. Ny Boel - Damslundvej 14 - Manden til venstre er Houle Christensen
Bølling. Ny Toftgaard - Toftvej 3. Marie og Niels Dalgaard med døtrene Elna - Grethe
Bølling. Nørre Herred's Sognefogeder + Navnelister
Bølling. Opholdskontrakt Abelone Christensdatter _ poul Nielsen Toftgaard 03 05 1820.
Bølling. Pantebreve + værdipapirer Hans Kragmose Jepsen
Bølling. Pantebreve + værdipapirer Jens Falk Jepsen
Bølling. Pantebreve + værdipapirer Kathrine Methea Jepsen
Bølling. Pastor Agger Bølling Sædding
Bølling. Pastor Andersen 1896 - 1910 Bølling - Sædding
Bølling. Pastor Andersen Bølling Sædding
Bølling. Pastor Brandt Bølling Sædding
Bølling. Pastor Gottlieb Bølling Sædding
Bølling. Pastor Johannes Andersen tidligere Bølling er død 23. 10. 1979
Bølling. Pastor Kall Bølling Sædding
Bølling. Pastor Kristoffersen Bølling Sædding
Bølling. Pastor Nissen Bølling Sædding
Bølling. Pastor Olrik Bølling Sædding
Bølling. Pastor Scheel Bølling Sædding
Bølling. Pastor Vilstrup Bølling Sædding
Bølling. Pator Andersen læser op i Bølling Forsamlingshus + Navneliste
Bølling. Peder Bjerregaard Jacobsen Bølling. Død ved ulykke på Hanning Kirkegaard.1923
Bølling. Peder Jensen, Jens Chr. Muldbjerg og Hustru Maren
Bølling. Peder Kastberg F. 1862 i Lille Kastbjerg og D. 1946 i Skjern. Smed i Bølling + beskrivelse
Bølling. Peder Kastberg mellem to sønner, han boede da i den gamle skole i Fredensgade i Skjern.
Bølling. Personer i Hvirvelgaards have Hans Jepsen
Bølling. Petri Madsen - Carl Gammelgaard Madsen sønner af Mads Peder Madsen, Nørlund.
Bølling. Raderensning Lille Kastbjerg ca 1912 Fra v.Simon Jensen Hans Jensen Laurence Jensen
Bølling. Roekørsel i St. Kragmose 1910 Fra v. Karl Klemmensen - Simon Jensen
Bølling. Severine Marie Hansdatter født 1804 i Gasdalgaard og død 1901 i Hvirvelgaard.
Bølling. Sidsel Vig (Kaldte sig Cecilliane) døde i København 1954.
Bølling. Sidsel Vig (Kaldte sig Cecilliane) døde i København 1954.
Bølling. Sidsel Vig (Kaldte sig Cecilliane) døde i København 1954.
Bølling. Sidsel Vig og Sørine Storgaard. m. beskrivelse
Bølling. Sigurd Vig (søn af Laurids Vig) med et kobbel køer
Bølling. Simon Jensen Født 1887 i Lille Kastbjerg og død samme sted 1970.
Bølling. Simon Jensen siddende
Bølling. Skifte efter Abelone Christensdatter i Rolighed 22 10 1827.
Bølling. Skifte efter Anders Jensen Sudergaard Bølling
Bølling. Skifte og Registrering efter Karen Pedersdatter i Østerby 29 07 1869
Bølling. Skolebillede Bøllingskole 1944 m. navneliste
Bølling. Skudsmålsbog for Ane Kirstine Pedersdatter i Bertelsbo
Bølling. Skudsmålsbog for Hans Madsen i Bertelsbo
Bølling. Skudsmålsbog for Mads Jensen i Bertelsbo
Bølling. Smedemester Laurids Andersen, Niels Vig
Bølling. Smedesvend Poul Pedersen, Chr. Nørgaard, Anton Vig
Bølling. Soldaterbog for Peter Andreas Bendtsen
Bølling. Soldaterbog Jens Kongsholm Dalgaard
Bølling. Stedførings kontrakt Ellads Marie Nielsdatter og Jens Madsen Flask 1818
Bølling. Store Holk Holkvej 4. Niels Bendtsen - Kirstine Christensen med børn. m. navneliste
Bølling. Søren Villumsen
Bølling. Søstrene Jenny Dalgaard og Inga Dalgaard Siddende. Hvem den lille pige er vides ikke.
Bølling. Testamente Christen Jensen Skarrenborg Ane Katrine Jepsdatter 12 03 1813.
Bølling. Testamente Jens Jensen og Abelone Christensdatter i Rolighed 18 07 1805.
Bølling. Testamente Mads Jensen og Kirsten Jensdatter i Bjerre 22 02 1811.
Bølling. Thora og Frederik Nexø bryllupsbillede
Bølling. Thora og Frederik Nexø. De overtog Nygaardhus Hvirvelgaardsvej 2
Bølling. til V.Sigurd Vig og Villiam Nissen med hunden Per spændt for en trækasse. m. beskrivelse
Bølling. Til venstre: Sidsel Vig, København (Søster til Laurids Vig)
Bølling. tre veninder, Agnes nielsen, Dinna Vig og Signe Nedergaard. m. beskrivelse
Bølling. Viggo Villadsen, Jens. Anna, Maria, Niels Villadsen m. navneliste
Bølling. Ville Villesen. Friskole lærer 1921 - 1922.
Bølling. Yderst til V. Anton Vig. de andre er ukendte
Bølling.Maren Okholm og Hans Jørgen Okholm, Bodil Moltesen, Marie Moltesen m. beskrivelse
Christiansfeld. Rigmor Andersen m. navneliste
Faster. Fastergårdslægtens vandrebog
Faster. Slægten fra Fastergaard
Faster. Slægtsstævne Fastergaardslægten 1953
Finderup .Kvindelejr
Finderup Axel Jensen. Soldat
Finderup Borgm.Viggo Nielsen, Julius Pedersen og Johanne Pedersen m Navn.
Finderup Kopi af Brev fra Evald Holm Mortensen på Vestjysk til Degn/lærer ca 1945.
Finderup. 16 digitale billeder Fam pedersen i Damgaard og Familien Jacobsen i Vasegården.
Finderup. 2 Billeder af Karl Brun skjernvej 14 (Det gamle Forsamlingshus som han byggede om) 21. 9. 1908 – 16. 1. 1978
Finderup. 2 billeder af søskendeparret Magda og Thorvald Kresten Jensen Lysgaardvej 8
Finderup. 2 digitalebilleder Abelone og Jens Moesgaard V. Finderupvej 8
Finderup. 21 billeder fra Tophøj, Marie og Chr Hindhede og Hans Pedersen m. familier
Finderup. 24 billeder vedr Jens Karstensen og Dorthea Karstensen samt Finderup Skole
Finderup. 25 billeder vedr Jens Karstensen og Dorthea Karstensen samt Skole og konfirmatons billeder
Finderup. 25 Digitale billeder Familien Irma Dahl og murer Jens Kristian Jensen (Lykke) Hestkærvej 1. Solbakken
Finderup. 26 billeder fra Finderup kirkes 75 års jubilæum
Finderup. 28 Billeder Finderup og Sædding. Sæddinghedevej 3 Fam Bendtsen
Finderup. 28 Digitale Billeder fra Hanning og Finderup. Familien Borum og Familien Niels Christian Nielsen
Finderup. 3 billeder Helga og Knud stræde Andersen + Herborgvej 26.
Finderup. 3 billeder Julius Lembcke Pedersen og Kirsten Marie og Villads Jacobsen
Finderup. 34 billeder Linda Casella tog da hun besøgte Finderup/Hestkjær i 2006.
Finderup. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Finderup. 42 billeder fra Bækgaard Herborgvej 63 og Herborgvej 26. Digitaliserede
Finderup. 5. billeder vedr familien Klemmensen
Finderup. 7 billeder Familien Klemmensen Rishøj 3 og Finderup gamle skole
Finderup. 8 billeder fra Finderup (se under billedarkiv)
Finderup. 9 billeder Familien Klemmensen i Finderup Rishøjvej 3 Haldrup gaard V. Finderupvej 4
Finderup. Abelone Thomsen
Finderup. Agnes Bjerg m. navneliste
Finderup. Agnes Jensen m. navneliste
Finderup. Agnes Smed Østergaards kone m. navneliste
Finderup. Alfred Jensen
Finderup. Alfred Jensen
Finderup. Andreas Jensen Nekrolog 29. november 1975 død i Opsund. Kopi.
Finderup. Andreas Jensen Soldat
Finderup. Ane Kirstine, Cesilie Lillebæk, Kirsten Marie Jacobsen
Finderup. Anna Dyrvig m. navneliste
Finderup. Anna Hansen,Johanne Gammelgaard,Anna Husted, Stine Nielsen 1927 kopi
Finderup. Anna Jakobsen
Finderup. Anna og Jens Peter Sig Laursen
Finderup. Annas børn, Dagny, Kamma, Ernst, Marie Sig Laursen
Finderup. Anne Grethe
Finderup. Anne Grethe L. Pedersen
Finderup. Anne Grethe L. Pedersen og Fritz G. Nielsen
Finderup. Anne Grethe Lembcke Pedersen
Finderup. Anne Husted m. navneliste
Finderup. Anne Lauridsen, Villads Jacobsen, Valborg, Ingrid Lillebæk
Finderup. Anton Jensen Sognefoged i Finderup
Finderup. Anton Jensen Soldat
Finderup. Arne Christiansen, Karen Marie Lembcke
Finderup. Astrid Kyndesen m. navneliste
Finderup. Axel, Ane og Agnes Jensen
Finderup. Besøg hos Jens Peter Karstensen og Dorthea Karstensen Film
Finderup. Billede af 3 brødre, Thorvald Emil Jespersen tjente i Finderup hvor han førte Dagbog 1921
Finderup. Brev fra Thomas Jensen til Elise Kjeldsen 1890
Finderup. Børge Larsen m. navneliste
Finderup. Carl Jacobsen, Julius Lembcke Pedersen, Jacob Jacobsen
Finderup. Chr. Lauridsen
Finderup. Chr. Vig overtager posten som sognefoged efter Anton Jensen. Kopi
Finderup. Chresten Jacobsen m. navneliste
Finderup. Christen Laursen
Finderup. Christen Laursen
Finderup. Christine f. Jensen og Anders Chr. Andersen kaldet Bunk
Finderup. Christine f. Jensen og Anders Chr. Andersen kaldet Bunk og sønnen Søren
Finderup. Dinne Møller m. navneliste
Finderup. Diverse papirer Julius Pedersen
Finderup. Edith Stræde m. navneliste
Finderup. Ejnar Mortensen m. navneliste
Finderup. Ejner Jensen. Soldat
Finderup. Ejvind Stræde m. navneliste
Finderup. Ellen Pedersen
Finderup. Else Nielsen, Søren Nielsen og Niels Nielsen fra Gammelgaard Kopi.
Finderup. Elvig Jacobsen
Finderup. Emma, Holger og Andreas Jensen
Finderup. Erna Kold F. Nielsen m. navneliste
Finderup. Esther Jensen (Gift Pedersen)
Finderup. Esther Jensen (gift Pedersen) Højt til hest
Finderup. Esther Jensen Konfirmandbillede
Finderup. Esther Jensen til Højre
Finderup. Esther Jensen til Venstre
Finderup. Fam. Højmose med navneliste. Kopi
Finderup. Fra V. Kirstine og Anton Jensen med 3 børn
Finderup. Fra V. Kirstine og Anton Jensen med børn. Navneliste vedlagt
Finderup. Fra venstre, Esther og Agnes Jensen.
Finderup. Fritz G. Nielsen
Finderup. Gl. Familiealbum
Finderup. Gravers Lauritzen. Hestkjær Hanning soldat i 1864
Finderup. Gravskrift over Christiane Christensen 1869
Finderup. Gunhild Holk m. navneliste
Finderup. Hans Lembcke Pedersen m. navneliste
Finderup. Hans lembcke Pedersen med Damgaard i baggrunden
Finderup. Hans Lembcke, Knud Johan Jensen, Svend Stockholm
Finderup. Hans og Rigmor
Finderup. Hans Pedersen F 1862. D. 1943
Finderup. Hans Pedersen skattekviteringsbog 1884 - 1927.
Finderup. Hans Pedersen, Margrethe Hansine Christiansen
Finderup. Hans Wolff Ølgaard Jensen. Hestkjær Hanning soldat i 1864
Finderup. Harald Larsen m. navneliste
Finderup. Harry Danielsen m. navneliste
Finderup. Henry Nielsen Finderup
Finderup. Herreforsamling ved Hanning gl. Missionshus
Finderup. Hjemmeværnets 25 års tegn til menig Kristian Fauerby 1. juni 1975.
Finderup. Holger Jensen til Hest
Finderup. Holger Jensen til Ringridning
Finderup. Holger Møller Jensen Nekrolog 7. marts 1988. Kopi
Finderup. Ingrid Lillebæk, Anna Lauridsen, Agnethe Fløe
Finderup. Jacob Jacobsen Tømrer
Finderup. Jens Chr. Lauridsen
Finderup. Jens K. Nielsen Vester Finderup
Finderup. Jens Lillebæk, Christian Jacobsen, Sigge, Johanne Marie
Finderup. Jens P. Jensen , Marie og Magda Hestkjær
Finderup. Jens Peder og Anne Kathrine Lauridsen
Finderup. Jens Peder Sig Lauridsen, Pips, Agnete, Peder Floi
Finderup. Jensine Graakjær m. navneliste
Finderup. Jeppe kirkegaard Sædding til Venster Andreas Jensen Finderup til Højre
Finderup. Johanne Julius og lærer Jensen (M. skæg)
Finderup. Johanne Marie og Julius Lembcke Pedersen
Finderup. Johanne og Julius Lembcke Pedersen
Finderup. Johanne og Julius ved Finderup kirkes jubilæum
Finderup. Johanne Pedersen
Finderup. Johanne Pedersen F. Jacobsen Faarborgvej m. navneliste
Finderup. Johanne Pedersen Fårborgvej 4 90 år 18 03 1991 Avisudklip
Finderup. Johanne Pedersen Faarborgvej Lem m. navneliste
Finderup. Johanne Pedersen Faarborgvej Lem m. navneliste
Finderup. Johanne Pedersen Konfirmandbillede. Præste Føns Jørgensen
Finderup. Johanne Pedersen m. navneliste
Finderup. Johanne Stockholm. Marie Gertrud Hi
Kalender
11-10-2023 18:00
Koncert i Sædding Forsamlingshus
-----------------------------------

27-10-2023 09:30
Opstart i Minihøjskolen
-----------------------------------

29-10-2023 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

10-11-2023 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

24-11-2023 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-11-2023 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Hanning. Maren og Erik Henriksen 1946
Hanning. Maren og Ole Bjerregaard (Stauning)
Hanning. Margit Hansen i Skaarup m. navneliste
Hanning. Margrethe Hansine Christiansen. Ruth Lodahl, Aksel Stockhol
Hanning. Margrethe Mortensen (F. Clausager 1876)
Hanning. Margrethe Mortensen F. i Stensæde i Sædding 1876
Hanning. Margrethe og Jens Mortensen (Hanning)
Hanning. Mariane Damgaard (F Mortensen 1907)
Hanning. Mariane Damgaard (F. Mortensen 1907)
Hanning. Mariane Mortensen og Else Meldgaard
Hanning. Mariane og Chr. K. Sørensen med S.P.Sørensen
Hanning. Mariane og Knud Damgaard gift 23 05 1928
Hanning. Marianne og Mads Peder Jensen fotograferet i haven Clausagervej 6 med børn og svigerbørn
Hanning. Marie Borup
Hanning. Marie Gertrud Hindhede, Johanne Stokholm Marie, Svend
Hanning. Marie Jensen født i Hanning Tylvadvej 1
Hanning. Marie og Peter Meldgaard Jensen ( Borris)
Hanning. Marie Tylvad m. navneliste
Hanning. Mary Janne Pedersen diversen anbefalinger 1948
Hanning. Mary Lunde Poesibog 1932 - 1938
Hanning. Maskinsynsbog 1914 - 1918 Laurids Høj - Ernst Andersen
Hanning. Maskinsynsbog 1914 - 1918 Mads Stokholm - Jacob Rindom
Hanning. Materiale til Hanningbogen, billede af udgiverne
Hanning. Mathilde Kusk m. navneliste
Hanning. Mie Jacobsen, Hans Jørgen Jacobsen, Cecilie Jacobsen
Hanning. Mindebog Pastor W. Norup Hanning Dejbjerg
Hanning. Morten Gaasdal
Hanning. Morten Gaasdal og Margrethe Pedersen (Gaasdal) barnebarn
Hanning. Morten Gaasdal, Jens Gaasdal, Hans Jensen, sinne
Hanning. Morten Jeppesen 80 år Avisudklip
Hanning. Morten Kusk Kopi af avisbillede.
Hanning. Morten Lauridsen Morten, ”Morten Kusk” fylder 100 år Avisudklip 6. 12. 1989
Hanning. Morten Lauridsen Mortensen, ”Morten Kusk” har styr på lokalhistorien Avisudklip
Hanning. Morten Mortensen
Hanning. Nekrolog over Pastor Lars Jensen Hanning død 1935
Hanning. Nelly Kjeldsen
Hanning. Niels Andreas Nielsen - Niels Andersen div. papirer
Hanning. Niels Andreas Nielsen (Niels Husted) med studekøretøj
Hanning. Niels Chrisian Christensen Bækboe. Aarup soldat i 1864
Hanning. Niels Stockholm, Julius Lembcke, Niels Christiansen
Hanning. Ole Landting Andersen
Hanning. Olga Jacobsen, født 1909
Hanning. Olga Marie Hansen f Andersen (Mie) og Vagn Hansen
Hanning. Olga Pedersen af Lykkeby
Hanning. P.W.S. Borup Lærer og kirkesanger
Hanning. Papirer Jordforbedring 1941 Ny. Kirkegaard Mathilde Sørensen
Hanning. Pastor Georg J. Fønss Jørgensen og Anne Marie med børn
Hanning. Pastor Georg J. Fønss Jørgensen og Anne Marie med børn
Hanning. Peder Henriksen
Hanning. Peder Lodal, Karen Jensen, Ellen Hundsholt, Julius Lembcke
Hanning. Pou Lauridsen soldat 1864 F i Sædding 1840 D i hanning 1929
Hanning. Privat regnskab for lærer Graversen
Hanning. Private breve til Villy Nielsen
Hanning. Private materialer af lærer Graversen
Hanning. Præstetiende Chr. Sørensen
Hanning. Rimo Szezny
Hanning. Sang til Præsteparret B. og Gunner Pedersen
Hanning. Sang ved Bryllup i Høghøj 11. 4. 1929 Mary Kristine Høghøj og Alfred Iversen gift i Hanning kirke del 2
Hanning. Selvangivelser og papirer vedr. selvang. Anders Andersen i Skårup 1924 - 58.
Hanning. Sigfred Jakobsen Skole eller Konf Billede fra skjern
Hanning. Sigrid Borup
Hanning. Sigrid Mortensen (F. 1909) Knud Ingolf Damgaard (F 1957)
Hanning. Sigrid, Janni, Petra og Villi Kristiansen Årup
Hanning. Skifte Ane Hedevig Sørensen Lunde Hotelejer i Fredericia død 17 10 1955.
Hanning. Skifte efter Kirsten Andersdatter Skaarupvej 2. 12 juli 1832
Hanning. Skifte og notater efter Sognefoged Niels Bendtsen Hanning
Hanning. Skjøde og pantefor. Maren Jensen, Søren Peder Jensen Søe
Hanning. Skolebillede 1919 ell. 1920
Hanning. Skolebillede 1926
Hanning. Skolebillede 1927
Hanning. Skolebillede 1948
Hanning. Skolebillede 1961
Hanning. Skolebillede 1966
Hanning. Skolebillede 1970
Hanning. Skolebillede med lærer graversen
Hanning. Skolebillede med lærer graversen
Hanning. Skudsmålsbog for Jens Kristian Andersen f 21. 3. 1823 i Gadgårdhus i Hanning
Hanning. Skudsmålsbog fra 1865 Knud Christensen
Hanning. Skudsmålsbog og Koppeattest Søren P. Sørensen
Hanning. Skudsmålsbog og Legitimationskort Ane Christine Simonsen (Smed)
Hanning. Skøder og Pantebreve Søren Kjær
Hanning. Slægten fra lille Gadegaard Slægtstræ
Hanning. Slægtoptegnelse af slægten Spangsberg
Hanning. Slægtsregister over Familien fra Hanning Kirkegaard
Hanning. Smed Morten Jepsen og Hustru Ane Mette. Skaarup
Hanning. Sognefoged Jens Henrik Nielsen
Hanning. Sognefoged Niels Bendtsen
Hanning. Sognepræst Føns Jørgensen m. Familie
Hanning. Statsborgerskab Thue Levin Christensen karl hos N. B. Søe
Hanning. Svend Pedersen, Marie Pedersen, Peder Lodahl, Asta Bunck
Hanning. Sygeplejerske Marie Husted F 1892 - D 1953
Hanning. Sygeplejerske Marie Husted F 1892 - D 1953
Hanning. Sylvester Jørgensen Folketingsmand 1870
Hanning. Sædding Mejeri Søren Villadsen og Martin Pedersen
Hanning. Sølvbryllupssange Gerda og Bendt Føns Jørgensen 27 09 1972
Hanning. Sørine og Kristian Mortensen. Kristian er født i Aarup i Hanning
Hanning. Søster Mary Janne Pedersen oversigt over tøjbeholdning 1949 – 1952
Hanning. Testamente Aftægtsk. Dødsattest Ane Johanne Pedersdatter
Hanning. Trine Smed Christensen
Hanning. Viggo Kusk Christensen m. navneliste
Hanning. Villiam,Aage, Johannes, Agnes, Ester, Arnold Søe Ca 1914 + beskrivelse
Hanning., Kopi om Hanning Sædding Andelsmejeri 1930. Best. Mads C Topgaard Nielsen
Hanning., Kopi om Hanning Sædding Andelsmejeri 1930. Form. Lars Gammeljord
Hanning.Christian Hindhede, Hans Aage Jensen, Svend Jensen
Hanninng. Regnebog nedskrevet af Chr. Pedersen kongsholm 1820
Haurvig. Jenny Larsen m. navneliste
Herborg. Chaufør Peder Søndergaard m. navneliste
Herborg. Hjemmeværnets 25 års tegn til menig Jakob Østergaard Andersen 1. juni 1975.
Herborg. Niels Gravers Jensen kaldet Storgaard og Ane Marie Lauridsen (Vig) Storgaard i Herborg
Hjemmeværn. Bent Søndergaard Knud Henriksen Åge Vad alle Hanning
Hjemmeværn. Chr. Simmelkjær Astrup + Navneliste
Hjemmeværn. Jens Nørregaard Pedersen Sædding + Navneliste
Hjemmeværn. Major Grønbjerg Hanning + Navneliste
Hjemmeværn. Søren Bjerregaard Christensen Sædding + Navneliste
Jelling. Hans Jørgen Jacobsen Savværksejer m. navneliste
Lem. Hans Pedersen Faarborg i Lem 80 år 16 05 1942 kopi af Avisomtale
Lokalarkivet. A. Stengaard, M. Andersen, N.P.Pedersen, K. Henriksen
Lokalarkivet. Y. Mukai, A. Dyrvig, S. Jensen, B, Bendtsen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Elly og Aage Vad Kongsholm og Mads Andersen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Haune og Ingeborg Rindom, Bodil Rasmussen og Edith Larsen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Krista Sørensen, Ella Andersen, Kirsten Pedersen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 fra v. Mads Andersen, Anna Kirkegaard, Metha Tylvad og Agnes Jensen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006 taler Mads Andersen
Lokalarkivet. Årsmøde 2006. fra v. Viggo Villadsen, Haune og Ingeborg Rindom
Lyhne. Svend Lillebæk m. navneliste
Ringkøbing. Karen Marie Christensen F. Pedersen Viggo Kusk m. navneliste
Rækker Mølle Flink nabo på kløverbakken i rækker Mølle Ajna Villsen og Esther Flink. Avisudklip.
Rækker Mølle Jens Holm Nexø
Rækker Mølle. (Kesse) Kristian Andersen og Karen Andersen (Købmand)
Rækker Mølle. 3 kopier fra ugebladet Revyen 1956 da Bendt Hansen forsvandt fra Rækker Mølle, kone og tre små børn
Rækker Mølle. 46 billeder Ang Skrædder og kørelærer Helge Aagaard Larsen m familie
Rækker Mølle. 6 kopierede billeder ang. Imma Pedersen
Rækker Mølle. 60 billeder Vedr Familien Esmarch og Rækker Mølle Gården
Rækker Mølle. Agnes Nielsen (Træhandler) og Signe Jacobsen
Rækker Mølle. Agnes og Kristian Pedersen Bryllupsbillede
Rækker Mølle. Agnes og Niels Barde Kirkegaard og Jens Barde Kirkegaard
Rækker Mølle. Andrea Mettine Marie Andersen
Rækker Mølle. Anna Damgaard m. navneliste
Rækker Mølle. Anna Jensen Sypige og Maria Jørgensen
Rækker Mølle. Anna Kristiansen Slagter og Mette Bilberg vaskeri
Rækker Mølle. Anna og Hans Gammelgaard guldbryllup 20.11. 1988 Avisudklip 18. 11. 1988
Rækker Mølle. Anna Sand Østergaard, Sinne Pedersen
Rækker Mølle. Anna Østergaard,Sinne Pedersen,Janne Skov,Imma Pedersen
Rækker Mølle. Anne Damgaard m. navneliste
Rækker Mølle. Anny Nexø
Rækker Mølle. Arne Hansen
Rækker Mølle. Avisudkl. Thorvald og Marianne Skov Guldbryllup. Om livet som smed og kogekone
Rækker Mølle. Avisudklip 1985 Anton Andersen Chr. Langbo
Rækker Mølle. Barber Engholm og Kirstine
Rækker Mølle. Billeder af Gammelgård Søvejen 37 før 1942 og efter 1942 Familen Bjerregård person billeder. Søren Bjerregårds Kørekort fra 1964.
Rækker Mølle. Bog med foredrag skrevet af Søren Bjerregaard Christensen Søvejen 37 Gammelgaard.
Rækker Mølle. Brev fra den forsvundne Børge Biltoft til Anders Bjergbo Clausager 1959
Rækker Mølle. Bryllups billede af Elna og Jens H. Nexø 4 januar 1943
Rækker Mølle. Chr Pedersen
Rækker Mølle. Dagny Andersen og Kristine (Barber) Engholm
Rækker Mølle. Dagny Mejerist, Agnes Cykelhandler
Rækker Mølle. Diamantbryllup Signe og Harald Pedersen Søvejen 31. Avisudklip 26. juni 1990
Rækker Mølle. Egon Andersen
Rækker Mølle. Ejner Thomsen Møllearbejder
Rækker Mølle. Elna Nexø
Rækker Mølle. Elna Nexø
Rækker Mølle. Elna Nexø og Dinna Steffensen
Rækker Mølle. Elna og Jens Nexø ved lastbil
Rækker Mølle. Elna's søster Minna, Johanne Willumsen, Jens Madsen
Rækker Mølle. Emmy Bisgaard, Martha Ulriksen, Hans Ulriksen
Rækker Mølle. Erhart Riis med Legetøjs udstilling på Rækker Møllegården
Rækker Mølle. Familien Nexø. Elna, Anny, Hanna og Jens
Rækker Mølle. Flink
Rækker Mølle. Fra V Hanna og Anny Nexø
Rækker Mølle. Fra V Johanne Vendelbo, Anders Jensen og Jens H. Nexø
Rækker Mølle. Fra V. Anny og Hanna Nexø
Rækker Mølle. fra V. Elna, Hanna og Anny Nexø
Rækker Mølle. Fra V. Hanna Nexø, Birgit Smedegaard og Anny Nexø
Rækker Mølle. Fra V. Inger, Marie, Frederik og Henny Lydersen
Rækker Mølle. Fra V. J. Hvid, J. Holm, F. Agger,C. Beck. P. Ladekjær
Rækker Mølle. Fra V. Maria Jørgensen, Mary Jensen og Maria Medum
Rækker Mølle. Hanna Nexø
Rækker Mølle. Hanna og Annny Nexø Hanna til Venstre
Rækker Mølle. Hanna og Elna Nexø på lastbil
Rækker Mølle. Hans Børkop
Rækker Mølle. Jens Holm Nexø
Rækker Mølle. Jens Nexø ved lastbil
Rækker Mølle. Jytta Bendtsen m. navneliste
Rækker Mølle. K. Møller Jensen
Rækker Mølle. Kaja Madsen m. navneliste
Rækker Mølle. Kopi af gældsbrev Janus Schoubo til Gunder Pedersdatter 1810.
Rækker Mølle. kopi af skifte efter Anders Jensen. Møller i Rækker Mølle død 1789.
Rækker Mølle. Kopi af skifte efter Hans Andersen Villadsen død 1805.
Rækker Mølle. Kopi Gældsbrev Niels Clausen t. Søren Mortensen Rækker Gaard 1802
Rækker Mølle. Kopi Købekontrakt Jacob Jørgensen og Søren Mortensen 5. Juni 1801.
Rækker Mølle. Kopi Mageskiftekont. Niels Clausen Rækkergaard og Søren Mortensen
Rækker Mølle. Kopi Skilsmissekontrakt Jacob Jørgensen og Kirsten Marie Hansdatter
Rækker Mølle. Kopi Skøde Jacob Jørgensen og Søren Mortensen 18. juni 1802.
Rækker Mølle. Kristine og Kristian Gammelgaard Guldbryllup Avisudklip 5. 4. 1989
Rækker Mølle. Landsbyen Rækker Mølles historie
Rækker Mølle. Lidt forskelligt fra Sædding og Rækker Mølle
Rækker Mølle. Mejerist Knud Christian Jensen 25 års jubilæum Ved Hanning Sædding Andelsmejeri. Avisudklip 1. 5. 1984.
Rækker Mølle. Minnas mand Elvin og Tage Nielsen fra Lykkeby.
Rækker Mølle. Nancy Esmarch dage i Rækker Mølle Kopi
Rækker Mølle. Nekrolog Niels Jørgen Jensen Søvejen 6. Møllegaarden 12. 12. 1920 – 29. 1. 1992 avisudklip
Rækker Mølle. Niels Riis med modstandsfolk på Rækker Møllegården
Rækker Mølle. Nina og Cenius Jensen fejrer guldbryllup Avisudklip 5. 11. 1982
Rækker Mølle. Papirer og anbefalinger vedr. Robert Marqard Jensen
Rækker Mølle. Poesibog Anne Bjerregård Christensen Konfirmationstelegrammer Ellen, Søren, Jens og Anne – Søvejen 37 Gammelgaard
Rækker Mølle. Poul Kjærgaard
Rækker Mølle. Præsteenke Vandborg 1835
Rækker Mølle. Simonia Sørensen 100 år Avisudklip 14. 12. 1988
Rækker Mølle. Søvejen 9 - 11 Betty og Gunnar Kjær
Rækker Mølle. Søvejen 9 - 11 Karla og Erik Faartoft
Rækker Mølle. Thea Gammeljord m. navneliste
Rækker Mølle. Thorvals Andersen (Valle) ca 1950 i brunkulslejene, sener Møllen i R:M:
Rækker Mølle. Tove Bendtsen m. navneliste
Rækker Mølle. Aage og Ajna Villsens søn Kristen Villsen hjem fra New Zealand til forældrenes guldbryllup Avisudklip 7.11. 1977
Rækker Mølle. Årets Skulderklap til Chr. Lauridsen 1998 Film
Skjern. Ane Grethe Nielsen F. Pedersen m. navneliste
Skjern. Børstenbinder Herman og fru Villumsen
Skjern. Chris ?? Møbelfabrikant m. navneliste
Skjern. Jette m. navneliste
Skjern. Margrethe Christiansen F. Pedersen m. navneliste
Skjern. Peder Graakjær m. navneliste
Skjern. Skjern Brogaard 1905 m. navneliste
Sædding: Andrea Søndergaard F. i Søndergaard i Sædding 1900
Sædding. Soldaterbillede af Th. Thomsen
Sædding. 1 Fra V. Jens Rhhbæk, Jens Pedersen, Johanne Pedersen
Sædding. 10 billeder Inger og Sørensen og familie
Sædding. 105 bill. til scanning ang. Mary og Hans Jensen – Jens Korsholm Bendtsen - Jytta og Bendt Bendtsen
Sædding. 11 billeder af Stengaard familien 1913 – 2003
Sædding. 11 billeder ang Fam. Sørensen Stensigvej 3 og 6. + Hanning Kirkegård
Sædding. 11 billeder Sæddingvej 29 og Hostedhøj 8 Fam. Madsen og Mortensen
Sædding. 12 digitalebilleder Familien Ulriksen Øster kirkegaard med tjenestefolk.
Sædding. 2 breve til Johanne Vad (Johanne Stensig) fra hendes mor 1912
Sædding. 2 Ole Pedersen (Degn) Marianne Pedersen og en tjenestekarl
Sædding. 2. regnskabsbøger Lars Kirkegaard ca. 1920 1 Læder tegnebog.
Sædding. 22 billeder fra Sædding (se under billedarkiv)
Sædding. 24 billeder Aage og Ajna Villsen m. familie Digitaliserede.
Sædding. 28 Billeder Finderup og Sædding. Sæddinghedevej 3 Fam Bendtsen
Sædding. 31 billeder ang. Ib Ejlertsen, Sædding forsamlingshus
Sædding. 39 Billeder fra Hanning og Finderup, Sæddingvej 22 og Herborgvej 28. Digitaliserede
Sædding. 4 billeder ang. Familien Gammeljor ca. 1934
Sædding. 49 billeder af Lyngvejen 2 og familien Jens Svenstrup og venner Digitale
Sædding. 6 billeder Bager Jens Peter Jensen og børn, Inga Jensen bryllup 18. 5. 1959
Sædding. 6 billeder Petrine og Jens Mortensen Solvangvej 8 – Jenny og Chr. Knudsen Hostedhøjvej 11 + Avisudklip og slægtstavle
Sædding. 80 årige Aage Vlllsen vendt hjem fra New Zealand
Sædding. 83 -årig Jens Jensen går på knæ for at klippe kanterne Avisudklip 1979
Sædding. 9 billeder Clausagervej 2 og Familien Clausager
Sædding. 9 billeder Familien Clausager
Sædding. 9 billeder Margrethe og Chr. Sørensen familiebilleder Stensigvej 8
Sædding. 91 billeder og dokumenter til indscanning omh. Familierne Pedersen/Vendelbo i Sædding og Jensen/Andersen i Hanning
Sædding. 93 årige Anders Vestergaard Svendsen indebrændte i sin Pensionistlejlighed Dyssevænget 1. Avisudklip 1984.
Sædding. A. Clausager Folketingsmand 1870
Sædding. A. Clausager, M. Clausager og A.B. Clausager
Sædding. A.B. Clausager og Margrethe, Anders og Maja
Sædding. A.J. Clausager Avisudklip
Sædding. Abelone og Bodil Marie
Sædding. Afskr. af skøde og aftægtskontrakt Ole og Johanne Pedersen 1893
Sædding. Aftægtskont.Inger Katrine Pedersdatter og Morten Christensen
Sædding. Aftægtskontrakt Markus Gammelgaard
Sædding. Alfred Bendtsen
Sædding. Anders Andersen kaldet Møller boede Stensigvej 6
Sædding. Anders Andersen kaldet Møller ved Stensigvej 3 1927
Sædding. Anders Andersen og Christine Andersen Stensigvej 6 Ukendte børn
Sædding. Anders B Clausager
Sædding. Anders Bjergbo Jensen Clausager soldat i 1864
Sædding. Anders Clausager "Stensæde" i Sædding
Sædding. Anders Clausager og Brdr Svendsen m. navneliste
Sædding. Anders Clausager søn af Sinne og Hans Clausager
Sædding. Anders Elkær Christensen Gahner
Sædding. Anders Gahner i engene
Sædding. Anders Gahner med sin kalv
Sædding. Anders Gahner Sædemand ca 1950
Sædding. Anders Gahner sår marken til ca. 1950
Sædding. Anders J. Clausager selvbiografi
Sædding. Anders og Kathrine Gahner
Sædding. Anders Stengaard med kalven Benjamin og en sydslesvigsk feriedreng Michael. Avisudklip 1963
Sædding. Anders Stengaard, Chr Sørensen, Søren Gammeljord (Navneliste)
Sædding. Andrea Christensen
Sædding. Andrea Clausager
Sædding. Andrea Nielsen 50 år m. navneliste
Sædding. Andrea Nielsens 50 års fødselsdag 1917 + kopi + navnebilag
Sædding. Andrea og Kr. Bilbergs piger
Sædding. Andrea Søndergaard F. i Søndergaard 1900
Sædding. Ane Cathrinne Clausagers død og jordefærd 15 september 1957 kopi
Sædding. Ane Gammeljord Larsen, Jensine Gammeljord
Sædding. Ane Marie Andersen
Sædding. Ane og Søren Gammeljord med familie
Sædding. Anna Andersen
Sædding. Anna Arvad Christensen
Sædding. Anna Bendtsen, Clara Dyrholm.
Sædding. Anna Matzen. Datter fra Slumstrupgård
Sædding. Anna og Søren Clausager
Sædding. Anne Husted, Sine Husted og Henriette Jørgensen
Sædding. Anne Marie Kirkegaard med 3 børn
Sædding. Anton Andersens Erindringer Bog
Sædding. Anton Hansen Sædding Hedegaard
Sædding. Arne Pedersen, MadsVendelbo, Kjærgaard Svendsen (Navneliste)
Sædding. Artikkel i Familie Journalen 2018 om Smed Sigurd Jensen født i Sædding gamle skole søn af Kirstine og Jens Jensen
Sædding. Astrid og Carl Skovgaard, Ingrid, Edith, Kamma, Inger Marie
Sædding. Astrid Skovgaard, Kirstine, Edith Slumstrup
Sædding. Astrup Sædding Strengekor 1937 - 1947
Sædding. Avisartikkel om Rakkerspil, Jeppe Kirkegaard og Tumling
Sædding. Avisudk. vedr. J.O. Pedersens vognm.forret. Jens J. Pedersen
Sædding. Avisudkl. Søn hjem fra New Zealand til Forældres guldbryllup Ajna og Aage Villsen 1977
Sædding. Avisudklip ang. Ajna og Søren Villsens guldbryllup 7. septbr. 1977
Sædding. Avisudklip. Jenny og Viggo Villadsen fejrer guldbryllup
Sædding. Bankbog Bendt Christian Bendtsen 1844 - 1931
Sædding. Barndomsbillede af Jens Kirkegaard Thomsen
Sædding. Bendt Bendtsen
Sædding. Bendt Chr. Jensen svarer til skolelæreren 17 april 1855
Sædding. Beskr. af Ane Kirstine Christensdatter og Mikkelise Cecilie Fjord
Sædding. Bibel Ane Christiane Laursen 1904
Sædding. Billed Album fra A. Bjergbo Jansen
Sædding. Billede af ungdomsforening
Sædding. Billede fra Sædding skole ca. 1898 - 99
Sædding. Billeder vedr. Familien Medum Pedersen og Bjerregaard Christensen
Sædding. Birkelund planter 1992 Martha og Finn Henriksen og A. Jensen
Sædding. Birkelund Planteskole Martha og Finn Henriksen
Sædding. Bjergbo Mortensen, Johannes Larsen, Pastor Kristoffersen
Sædding. Bog om Sigurd Jensen og 9 digitale billeder fra Granvej 1 og Dyssevænget 19
Sædding. Brev fra lærer Jensen i anledning af bryllup mell. Ellen Gammelgaard og Leo Østbjerg 1937.
Sædding. Bryllupsbillede Gerda Andea Skifter Josephsen og Alfred K Nielsen
Sædding. Bryllupsbillede i N. Chr Jensens gård astrupvej 11
Sædding. Bryllupsbillede Mads Vendelbo og Johanne Marie Jensen
Sædding. Brøndgraver Anders Thorsen og Marie børnene Niels og Thora
Sædding. Børnefødsel. Kristian Skov Jensen, Mads Storgaard Andersen
Sædding. Børnefødselsdag Vagn Øgindal Nielsen, Gert Kristensen
Sædding. Børnefødselsdag. Bendt Bendtsen, Svend Åge Olsen
Sædding. Børnefødselsdag. Ejnar Stampe, Kaj Kristensen
Sædding. Chr. Jensen fylder 85, han fortæller bla. a. om sin Skoletid Avisudklip 23. 11. 1982
Sædding. Chr. Nygaard
Sædding. Chr.Jensen Stentoft, Svend Stensig, Mads Clausager Bag, Navneliste
Sædding. Chr.Søndergaard Bendtsen og sønnen Bendt Bendtsen
Sædding. Christen Gamelgaard.
Sædding. Christen Stengaard, Reimann Hansen og Andreas Svendsen
Sædding. Christen Sørensen og Ajna Wilsen ca 1911
Sædding. Der dækkes op til Anna og Sigurd Tang Sørensen sølvbryllup i Faster Forsamkingshus 15. 11. 1980
Sædding. Dilletant fra v. Mads Stentoft og Jeppe Kirkegaard
Sædding. Dilletant fra v. Mads Stentoft og Jeppe Kirkegaard
Sædding. Dinna Olsens Notes og adressebog 1954 >>>
Sædding. Div. Papirer Jens Korsholm og Ane Christiane Bendtsen
Sædding. Dødsannonce Kristine Andersen 3. 1. 1905 – 30. 8. 1991 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce og nekrolog Aksel Mastrup 13. 6. 1920 – 10. 7. 1992 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce og Nekrolog Jens M. Nielsen 27. 4. 1913 – 28. 3. 1989 Dyssevænget 1 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce og Nekrolog Jens Medum Pedersen 3. 2. 1902 – 1. 4. 1989 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce og Nekrolog Karla Faartoft 10. 3. 1908 – 29. 3. 1989 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce og nekrolog Kirsten Bach 25. 11. 1915 – 3. 6. 1990 Avisudklip.
Sædding. Dødsannonce og Nekrolog Kristine Hvid Bøgebakken 3. 80 år gammel. Avisudklip 30. 1. 1984
Sædding. Dødsannonce og Nekrolog over Mariane Rahbæk Hansen 9. 2. 1948 – 30. 8. 1989 Avisudklip.
Sædding. Dødsannonce og nekrolog Ruth Pagh Clausager Stensædevej 1. 28. 6. 1923 – 12. 7. 1992 Avisudklip.
Sædding. Dødsannonce P. Harald Pedersen 29. 6. 1904 – 4. 4. 1991 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce Petra Pedersen 27. 8. 1917 – 11. 10. 1993 Avisudklip
Sædding. Dødsannonce Signe Marie Bilberg. 10. 4. 1910 – 23. 3. 1989. Avisudklip
Sædding. Dødsattest Anne Marie Christensdatter 1908
Sædding. Dødsattest Bendt Christian Bendtsen 1930
Sædding. Dødsattest Christian Søndergaard Bendtsen 1930
Sædding. Dåbsattest Anders Elkær Christensen (Gahner) 1894
Sædding. Edel Hansen Sædding Hedegaard
Sædding. Elever i Borris landbrugsskole 1936 - 1937
Sædding. Elever i Borris landbrugsskole 1936 - 1937 i gaarden
Sædding. Eline Kirkegaard Jeppe Ki. Mor, Maren Gahner 2 feriebørn
Sædding. Erindring.fra Nørgaard i Sædding Fam Vendelboe
Sædding. Ester Andersen
Sædding. Ester Marie Pedersen nekrolog 6. oktober 1986 kopi
Sædding. Esther Jensen og Gunner Sørensen
Sædding. Esther og Ole Pedersen
Sædding. Esther og Ole Pedersen med børnene Inger Marie og Frede. Barnedåb
Sædding. Esther og Ole Pedersen med Lillian Sædding. Barnedåb
Sædding. F.v. Anders Clausager, Søren Clausager, Peder Clausager 1923
Sædding. F.V. Thomas Peder Kirkegaard og Niels Sørensen Kirkegaard
Sædding. Familiebillede af Kirkegaardsfamilien
Sædding. Familiebillede fra Bjergbo
Sædding. Familien Clausager
Sædding. Familien gammeljord p¨Højestehøj. Film af Holger Graversen
Sædding. Familien Jansen ca 1900
Sædding. Familien Lars Gammeljord 1938 m. navneliste
Sædding. Faster 80 år Margrethe Christensen
Sædding. Faster med sine høns Lille Hedegaard
Sædding. Faster Thora og børn
Sædding. Faster Thoras børn Thomas Niels Kristian Svend og Ingrid
Sædding. Fem generationer Bendtsen 1979
Sædding. Folketingsmand Anders Clausager m. Familie. Han blev blind
Sædding. Forskellige dokumenter 1890 - 1915 fra Lars Kirkegaard f.13. 2. 1877 – d. 2. 6. 1938
Sædding. Forstanderpar Efterskolen Britta og Peder Toft
Sædding. Fra V. Gunner og Søren Sørensen
Sædding. fra v. Gunner Sørensen og Søren Sørensen
Sædding. Fra V. Gunner, Ernst og Søren Sørensen
Sædding. Fra V. Jens Vendelbo og Ole Pedersen
Sædding. Fra v. Kresten Jensen Stentoft, Hans Gammelgaard, Alfred Bendtsen
Sædding. Fra v. Mads Clausager. Ukendt, Mads Stentoft
Sædding. Frandsine Christensen
Sædding. Frederik Holm Beskrivelse
Sædding. Fredes barnedåb, Esther og Ole Pedersen Navneliste vedlagt
Sædding. Fredes barnedåb, Esther og Ole Pedersen Navneliste vedlagt
Sædding. Gengangeren Søren Kirkegaard/Anders Stengaard. Søren Kirkegaard Tro og Trods, om levebrødspræsterne
Sædding. Gl. Familiealbum
Sædding. Gravbrev Mette Hansen død i Søndergaard 1886
Sædding. Grethe Clausager
Sædding. Grethe Gahner Lille Hedegaard
Sædding. Grethe og Chr Opstrup med ukendte børn
Sædding. Gudrun Thomsen hædret med sølvmedalje for lang og tro tjeneste som husbestyrer hos Anders V. Svendsen avisudklip
Sædding. Guldkonfirmation 1990
Sædding. Guldkonfirmation 1990 avisudklip
Sædding. Gunner Sørensen med bamse
Sædding. Gunner Sørensen på trehjulet cykel
Sædding. Gymnastikken af N. Kjærgaard Svenstrup
Sædding. Gældsbevis Anders Elkær Christensen (Gahner)
Sædding. Hans Gammelgaard
Sædding. Hans Skovgaard og Inger Marie Skovgaard
Sædding. Haven Slumstrupgård
Sædding. Henny Andersen
Sædding. Hilda Svendsen Sædingvej 18 fylder 90år 4. 12. 1988 Avisudklip
Sædding. Indbydelse til Ajna og Aage Villsens Guldbryllup 27. 10. 1977 Avisudklip
Sædding. Inge og Søren Sørensens Diamantbryllup 1950. Familiebillede med navneliste.
Sædding. Ingeborg Christensen
Sædding. Inger Marie Pedersen og Lillian Pedersen
Sædding. Inger og Søren Kirkegaard Diamantbryllup 07 09 1950
Sædding. Inger og Søren Sørensen Diamantbryllup 1950 m. navneliste
Sædding. Inger og Søren Sørensens guldbryllup 1940 m. navneliste
Sædding. Inger Sørensen m. familie. m. navneliste
Sædding. Interview med Maren Olsen, Johanne og Peder Vendelbo
Sædding. Jacob Andersen og Anders Clausager og Sinne i Kjærgaard
Sædding. Jacob Andersen, Anders Clausager og Sinne fra Ebletoft
Sædding. Jacob Stensig fylder 70 år fortæller om sit liv. Avisudklip 11. 4. 1992
Sædding. Jenny og Viggo Villadsen fejrer Guldbryllup 30 September 1992 Avisudklip
Sædding. Jens Barde Kirkegaard 100 år 30. december 1967. Kopi
Sædding. Jens Barde Kirkegaard 100 år 30. december 1967. Kopi
Sædding. Jens Bendtsen med hele familien
Sædding. Jens Bendtsen og Margrethe med børn
Sædding. Jens Clausager
Sædding. Jens Clausager og Tysk dessetør
Sædding. Jens Clausager Sydney
Sædding. Jens Ewald Eskild Kirkegaards søn
Sædding. Jens Husted
Sædding. Jens Jensen Barde Kirkegaard og Niels Randbæk Hansen
Sædding. Jens Leding Jensen med ræveunge
Sædding. Jens Peder Astrup Svendsen Ryslinge Højskole
Sædding. Jens Peder Bendtsen
Sædding. Jens Peder Bendtsen i høsten Lille Hedegaard
Sædding. Jens Peder Korsholm Bendtsen som karl Lille Hedegaard
Sædding. Jens, Maja, Peder og Søren Clausager
Sædding. Jeppe Andersen død som 14 årig, bror til Inger Sørensen
Sædding. Jeppe Christensens erindringer
Sædding. Jeppe Kirkegaard byder velkommen til dilletant
Sædding. Jeppe Kirkegaard med mælkevogn og Maren Gahner
Sædding. Jeppe Kirkegaard Soldat. Ukendt pige
Sædding. Jeppe kirkegaard Sædding til Venster Andreas Jensen Finderup til Højre
Sædding. Jeppe Kirkegaard til Ringridning
Sædding. Jeppe Kirkegaard. Soldat
Sædding. Johanne Bendtsen
Sædding. Johanne og Karl Kirkegaard
Sædding. Johanne Stengaard
Sædding. Johanne Sørensen (Post)
Sædding. Johannes Bendtsen
Sædding. Kaldsbrev lærer Michael Kirkegaard Pedersen 1889
Sædding. Karen Clausager drengen Martin senere overlæge i Brejninge
Sædding. Karen og Jens Barde Kirkegaard
Sædding. Karen og Jens Barde Kirkegaard med sønner
Sædding. Karen og Jens Barde Kirkegaard med sønner
Sædding. Karen og Karl Kirkegaard
Sædding. Kathrine Clausager
Sædding. Kathrine og Anders Gahner lille Hedegaard
Sædding. Kirsten Andersen, Søster til Kbm. Jacob Andersen
Sædding. Kirsten Bendtsen Sæddinghedevej 2 ca. 1920
Sædding. Kirsten Marie Andersen (Jacob Andersens mor) Købmandsgd.
Sædding. Kirstine Andersen kaldet Stinne Møller siddende til venstre
Sædding. Kirstine Hvid Bøgebakken fylder 80 år 26. 2. 1983. Avisudklip
Sædding. Kirstine og J. O. Nielsen Barber i Rækker Mølle
Sædding. Kokoppeattest for Jeppe Niels-Christiansen Kirkegaard 1843
Sædding. Konfirmand billede 1949 i Bølling kirke
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 1. april 1928 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 11. april 1926. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Bølling kirke 13. april 1924 m. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 1. oktober 1922 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 14. april 1940 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 30 september 1923 navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1914. navneliste
Sædding. Konfirmander fra Bølling og Sædding, konfirmeret i Sædding kirke 4. oktober 1925 navneliste
Sædding. Konfirmander i Sædding kirke 30. september 1928. m. navneliste
Sædding. Konfirmation Sædding kirke 1940
Sædding. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1986 m. navneliste
Sædding. Konfirmationsbillede Bølling/Sædding 1990 m. navneliste
Sædding. Kopi af 17 billeder Familien Kirsten og Morten Jensen fra Højtoft m. beskrivelse
Sædding. Kopi af opholdskontrakt Jens Jensen Møller/ Chresten Lauridsen 1817
Sædding. Kopi af opholdskontrakt mellem Jacob Jensen og Jens Hansen 1811
Sædding. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Ane Jacobsdatter død 1772.
Sædding. Kopi af Slumstrup Gods Skifteprotokol Møller Jens Sørensen død 1772.
Sædding. kopi Lundenæs - Bøvlingbjerg amt Skifteprot. Chr. Andersen i Stengaard Hustru
Sædding. kopi Lundenæs og Bøvlingbjerg amt Skifteprotokol Anna Houlesdatter d.1786.
Sædding. Kresten Villsen og konen Zoe på bryllupsrejse til Sædding fra New Zealand.Avisudklip
Sædding. Kristen Kirkegaard
Sædding. Kristian andersen
Sædding. Kristian Gadegaard (Karl i Kirkegaard)
Sædding. Kristiane og Jens Korsholm Bendtsens bryllup 21 06 1916
Sædding. Kristine Marie Kristiansen 100 år og udsk af Kirkebog Vielse
Sædding. Kristine Stensig
Sædding. Kristine Stensig ca 1937
Sædding. Købmand Jacob Andersen Søvejen 3
Sædding. Legitimationskort Ester Marie Jensen i Stensig. Kopi
Sædding. Lidt forskellige kopier om A. B. Clausager og venstre i Skjernkredsen
Sædding. Lille Hedegaard Thomas Bording Christensen m. børn
Sædding. Line og Lars Kirkegaard med sønnen Jeppe
Sædding. Lærer Jensen
Sædding. Lærer M. H. Pedersen
Sædding. Lærer Michael Pedersen og Johanne
Sædding. Lærer Michael Pedersen og Johanne
Sædding. Lærer Pedersen far og søn
Sædding. Mads Bonde på markarbejde i Stensig
Sædding. Mads Clausager 1996
Sædding. Mads Clausager.
Sædding. Mads Knudsen Fasterlund Andersen (Mads Damgaard). Født 1893 i Mølgaard + Beskrivelse
Sædding. Mads Stentoft Jensen
Sædding. Maler Pedersen og familie Sædding
Sædding. Maler Pedersens datter med Lillian i Sædding Barnedåb
Sædding. Maren Andersen født 1881 i Mølgaard i Sædding ? beskrivelse
Sædding. Maren Bendtsen
Sædding. Maren Bendtsen og Kirsten Bendtsen og Birk Simonsen
Sædding. Maren Carlsen Regningsno. fra købm. Jacob Andersen 21-1-47
Sædding. Maren Clausager og Thuesine Jørgine Sørensen (Sine) 1923
Sædding. Maren Gahner
Sædding. Maren Olesen og Sinne Kjærgaard og moster Kristine
Sædding. Maren Olesens Barndoms og ungdomserindringer
Sædding. Maren Olsen fylder 90 og fortæller bla. a. om sine rejser. Avisudklip 20. 12. 1982
Sædding. Maren Olsen på 81 fortæller om sin ferie i Canada Avisudklip 14. 9. 1974.
Sædding. Maren, Thomas, Faster(Margreth Christensen) l. Hedegaard.
Sædding. Margrethe Bendtsen
Sædding. Margrethe Bendtsen. Jens Bendtsens kone
Sædding. Margrethe Christensen
Sædding. Margrethe Christensen, Thomas, Maren og Inga L. Hedegaard
Sædding. Margrethe og Chr. Sørensen fejrer guldbryllup 28. sept. 1981 Kopi
Sædding. Margrethe og Chr. Sørensen fejrer Guldbryllup 28.9. 1981 Avisudklip 1981
Sædding. Marianne gammeljord og pigen Ditte.
Sædding. Marianne og Jens Kirkegaard med børn og børnebørn
Sædding. Marianne og Lars Gammeljord
Sædding. Marie Andersen
Sædding. Marie Hansen Pilgaard
Sædding. Marie Kirkegaard m. Barn
Sædding. Marie og Eskild Kirkegaard
Sædding. Marie og Eskild Kirkegaard m børn. Grisehandler
Sædding. Markus Gammelgaards børn. Hans,Chr,Maren,Ellen,Elisabeth
Sædding. Martin Bendtsen
Sædding. Mary og Marius Stampe Slumstrup mark fejrer guldbryllup 28. 11. 1974 Avisudklip
Sædding. Mette Marie Sørensen Født 1855 Slumstrup mark død 1900 i Gasdalgaard. + Beskrivelse.
Sædding. Mette Søndergaard
Sædding. Mindeblad over Ane Kathrine Jansen 1893
Sædding. Mindeblad over Mariane Jansen 1899
Sædding. Mindeord Ane Jensen Kirkegaard 18. april 1886
Sædding. Minder fra Børkop Højskole Ane Christiane Laursen 1914
Sædding. Minder fra Ollerup Højskole Jens Korsholm 1911 - 1912
Sædding. Mindetavle Jens Clausager Larsen død 08 02 1894 tale ved grav
Sædding. Mindetavle Niels Albertsen Larsen død 01 02 1894 tale ved grav
Sædding. Mindre Bibelhistorie og Kirkehistorie hat tilhørt Mary Petrea Bendtsen udg. 1920,
Sædding. Mor, Thomas, Faster Sine og jeg (Maren Gahner)
Sædding. Murer Hans Jensen og Mary. Byllupsbillede
Sædding. Musse og Christian Siersbæk Julekort
Sædding. Navneændring Anders Bjergbo Jensen til Anders Bjergbo Clausager 29. Juli 1905
Sædding. Navneændring Anders Bjergbo Jensen til Anders Bjergbo Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Anders Stengaard Jensen til Anders Stengaard Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Inger Marie Jensen til Inger Marie Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Jens Clausager Jensen til Jens Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Mads Clausager Jensen til Mads Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Mads Jensen til Mads Clausager 8. August 1905.
Sædding. Navneændring Peder Halskov Jensen til Peder Halskov Clausager 8. August 1905.
Sædding. Nekrolog Andreas Svendsen Sædingvej 18. 10. 7. 1895 – 22. 5. 1990 Avisudklip
Sædding. Nekrolog Cenius Jensen
Sædding. Nekrolog Frisørmester Jens Ole Nielsen 9. 4. 1894 – 1. 12. 1989 Avisudklip
Sædding. Nekrolog Maren Søndergaard Bendtsen død 78 år gl. 29. 11. 1903 – 15. 8. 1982 Avisudklip 16. 8. 1982
Sædding. Nekrolog over Karl Flink 5. 3. 1912 – 11. 6. 1989 Avisudklip
Sædding. Niels Gammeljord, Søren Larsen Gammeljord,
Sædding. Niels Matzen i uniform Kopi af billede
Sædding. Niels og Peder Barde Kirkegaard
Sædding. Niels P. Nielsen Gammeljord Soldaterbillede
Sædding. Niels P. Nielsen Gammeljord Soldaterbillede
Sædding. Niels P. Nielsen Gammeljord Soldaterbillede
Sædding. Niels Stentoft, Mads Stentoft, Peder Nielsen (navneliste)
Sædding. Nielsine Korsholm Bendtsen ca. 1875
Sædding. Nr 2 fra v Margrethe Sørensen, 3 Johanne Vendelbo, 6 Ajna Villsen
Sædding. Nye testamente fra 1856, har tilhørt Bodil Marie Larsen gift 1871 men Jeppe Kirkegaard
Sædding. Nyt Testamente Jens Korsholm Bendtsen 1901
Sædding. Nærringsbreve Hans Jensen og Gunner Kjær Jensen
Sædding. Nørgaard Solvangvej 2 Niels Vendelbo og Mariane med børn
Sædding. Ole Andersen
Sædding. Ole Pedersen med hestene Musse og Lise
Sædding. Ole Pedersens børn Jens Johanne, Jens Rahbek
Sædding. Ole Rabæks gård Astrupvej 2
Sædding. Oplevelser fra barndom og ungdomstiden af Leo Mortensen Spjald
Sædding. Papirer vedr. Erindringsmedalje Bendt Chr Jensen 1876
Sædding. Pastor Agger Bølling Sædding
Sædding. Pastor Andersen 1896 - 1910 Bølling - Sædding
Sædding. Pastor Andersen Bølling Sædding
Sædding. Pastor Brandt Bølling Sædding
Sædding. Pastor Brandt og Frue
Sædding. Pastor Gottlieb Bølling Sædding
Sædding. Pastor Hans Særkjær med model af den nye klokkestabel. Avisudklip
Sædding. Pastor Johannes Andersen tidligere Bølling er død 23. 10. 1979
Sædding. Pastor Kall Bølling Sædding
Sædding. Pastor Kristoffersen Bølling Sædding
Sædding. Pastor Nissen Bølling Sædding
Sædding. Pastor Olrik Bølling Sædding
Sædding. Pastor Scheel Bølling Sædding
Sædding. Pastor Vilstrup Bølling Sædding
Sædding. Peder Clausager, Hans Tøstensen, Inger Olsen
Sædding. Peder Frandsen Gahner
Sædding. Peder Frandsen Gahner 14 år Lille Hedegaard
Sædding. Peder Kirkegaard, Helga og Anton Ø. Kirkegaard
Sædding. Pensionering og invalideforsørgelsen Bendt Chr. Jensen 1907
Sædding. Petrine og Jens Mortensen med børn og svigerbørn Sædding hede
Sædding. Poesibog Maren Laursen 1908 - 1909
Sædding. Poesigbog Jens Kirkegaard Thomsen 1937
Sædding. Post Husted juledag 1938
Sædding. Posten ukendt
Sædding. Pou Lauridsen soldat 1864 F i Sædding 1840 D i hanning 1929
Sædding. Rasmine og Rasmus Rasmussen sølvbryllupssang 1922
Sædding. Regning for begravelsesomk. Maren Andersens begravelse 20 02 1869.
Sædding. Reimann Hansen
Sædding. Ringkøbing Amtsavis 20. 4. 1867 med Nekrolog over Michael Pedersen Kirkegaard
Sædding. Sang ved A. B. Clausagers 75 års fødselsdag 9. Januar 1920
Sædding. Sang ved afskedsfest for lærer M.K.Pedersen og hustru 1928
Sædding. Sange ved Kirsten Marie Andersens begravelse 1938
Sædding. Siddende fra venstre Peder og Maren Clausager
Sædding. Sidsel og Mads Jensen Clausager
Sædding. Sine Bendtsen
Sædding. Sine og Anders Jensen Old og deres børn
Sædding. Sine og Søren Andersen
Sædding. Sinne Clausager født Sørensen
Sædding. Sinne og Hans Clausager. Sinne er søster til Søren Kirkegaard
Sædding. Skjøder, Pantebreve div. papirer Jens Korsholm Bendtsen
Sædding. Skolebillede 1924 ell. 1925
Sædding. Skudsmålsbog Eline Marie Mouridsen
Sædding. Skudsmaalsbog for Jeppe Christen Søndergaard 14. april 1852
Sædding. Skudsmålsbog for Jeppe Niels-Christiansen Kirkegaard
Sædding. Skudsmålsbog og kokoppe attest Lars Clemmensen Kirkegaard
Sædding. Skudsmålsbog og Legitimatinskort Johanne Marie Jensen
Sædding. Skøde/aftægtskontrakt Jens Jensen Møll til Chr. Lauridsen 8. 10 1814.
Sædding. Soldaterbillede af Ingvard Clausager og Thomas Gahner
Sædding. Soldaterbog Jens Peder Bendtsen Telegr. vedr Livgarden
Sædding. Stensigvej 6 Anders Andersen og Kristine Andersen. uendt. pige
Sædding. Stensigvej 8 Søren Sørensen og Inger
Sædding. Stensigvej 8. Barnedåb, Konfirmationsbillede, bryllupsbilleder og soldaterbilleder. Fam. Clausager Sørensen
Sædding. Stævning og Dom Vilhelm og Niels Rasmussen Gammeljord 1918.
Sædding. Stående Anders Clausager (Kjærgaard) sognefoged
Sædding. Stående Ole Pedersen
Sædding. Svend Andersen
Sædding. Sædding Gymnastikforening 1910
Sædding. Sædding Gymnastikforening ca.1922
Sædding. Sædding kirke med pastor Brandt
Sædding. Sædding kirke med pastor Christoffersen ca.1920
Sædding. Sædding skole har taget afsked med Kirstine Hvid Jørgensen Avisudklip
Sædding. Sølvkrans m. billeder lærer Mikael Pedersen
Sædding. Søren Andersens børn. Maren Lodahl, Ole, Kirsten og Jenny
Sædding. Søren Clausagers død og jordefærd 4. April 1947 Kopi
Sædding. Søren Gammeljord
Sædding. Søren Sørensen
Sædding. Th, Thomsen
Sædding. Theodor og Ditte Bilberg bryllupssang 1931
Sædding. Thomas Peder Kirkegaard og Ajna Wilsen 1998 begge 92 år gl.
Sædding. Thomas, Faster og Old pigerne
Sædding. Thora Kathrine Christensen
Sædding. Thora Otthilia Christensen
Sædding. Thorasine Jørgine Sørensen og Anders Clausager Bryllupsbil.